Relaţii bilaterale

Republica MOLDOVA

Reprezentare diplomatică

Ambasada României la Chişinău

Consulatul General al României la Cahul

Consulatul General al României la Bălţi


Relaţia politică bilaterală

România a fost primul stat care a recunoscut independenţa Republicii Moldova, la numai câteva ore după proclamarea independenţei noului stat (27 august 1991).

Relaţiile diplomatice, la nivel de ambasadă, au fost stabilite la data de 29 august 1991. Ambasada României a fost prima reprezentanţă diplomatică deschisă de un stat în capitala Republicii Moldova, la Chişinău (şi-a început activitatea la 20 ianuarie 1992). Până în luna iunie 1993 a fost condusă la nivel de însărcinat cu afaceri a.i. Primul ambasador român a fost acreditat la Chişinău în luna iunie 1993. Primul ambasador al Republicii Moldova la Bucureşti a fost acreditat în luna ianuarie 1992.

Din 7 iulie 2016, domnul Daniel Ioniţă este ambasadorul României la Chişinău.

Din 15 decembrie 2015, domnul Mihai Gribincea este ambasadorul Republicii Moldova la Bucureşti.

România concepe relaţia sa cu Republica Moldova pe două coordonate majore:

 • afirmarea caracterului special al acestei relaţii, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură, tradiţii;
 • dimensiunea europeană a cooperării bilaterale, având la bază obiectivul strategic al integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

 

România abordează pragmatic relaţia cu Republica Moldova, pornind de la interesul legitim de a vedea Republica Moldovaintrând pe un făgaş ireversibil al integrării europene şi de a asigura o zonă de stabilitate şi securitate la frontiera estică a României, care este, totodată, granița UE şi NATO.

Liniile de bază ale relaţiei bilaterale sunt stabilite prin Declaraţia privind instituirea unui parteneriat strategic între România şi Republica Moldova pentru integrarea europeană a Republicii Moldova (semnată la Bucureşti, la 27 aprilie 2010)..

Sprijinul României urmărește cu prioritate interesele cetățenilor din Republica Moldova și realizarea proiectelor bilaterale strategice, fiind strâns legat de continuarea reformelor esențiale pentru dezvoltarea democratică a Republicii Moldova și avansarea parcursului său european.

 

Dinamica schimburilor comerciale

România a devenit în 2014 primul partener comercial al Republicii Moldova. În 2018, schimburile economice au depășit valoarea de 2,2 mld USD.
 

Cooperarea în domeniul educaţiei

Baza cooperării cu Republica Moldova o constituie Acordul privind colaborarea în domeniile ştiinţei, învăţământului şi culturii între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău, la 19 mai 1992, în vigoare din 27 decembrie 1993.

 

Burse de studiu

România alocă anual Republicii Moldova 5.000 de burse de studiu în învăţământul pre-universitar, universitar şi post-universitar. Detaliile privind metodologia de şcolarizare și depunerea dosarelorsunt publicate anual pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării din România, secțiunea Cooperare internațională (https://www.edu.ro/).


Colaborarea în domeniul cultural

În anul 2010, Institutul Cultural Român a deschis o filială la Chişinău - Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” (http://www.icr.ro/chisinau/).

Protocolul de cooperare între Ministerul Culturii și Identității Naționale din România și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, semnat în marja ședinței comune de Guvern din 22 noiembrie 2018, consolidează cadrul juridic bilateral în domeniu.

Ministerul Culturii este implicat în acţiuni culturale comune cu partenerii din Republica Moldova (turnee de teatru, organizarea de expoziţii de artă plastică, participarea la festivaluri de folclor etc.). Informaţii suplimentare pot fi găsite pe site-ul Ministerului Culturii - www.cultura.ro.


Asistenţa pentru dezvoltare

Republica Moldova este partener prioritar în politica României de asistenţă pentru dezvoltare, coordonată de Ministerul Afacerilor Externe al României (informații suplimentare la: http://www.roaid.ro).


Cadrul juridic

 • Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind stabilirea relaţiilor diplomatice la nivel de ambasadă, începând cu data de 27 august 1991. (semnată la Bucureşti, 29. VIII. 1991; data intrării în vigoare: 27. VIII. 1991);
 • Acord privind colaborarea în domeniile ştiinţei, învăţământului şi culturii între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova. (semnat la Bucureşti, 19. V. 1992; data intrării în vigoare: 27. XII. 1993);
 • Acord privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova. (semnat la Bucureşti, 14. VIII. 1992; data intrării în vigoare: 15. VI. 1997);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova în domeniul transporturilor rutiere. (semnat la Bucureşti, 28. X. 1992; data intrării în vigoare: 18. III. 1993);
 • Acord privind serviciile aeriene între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova. (semnat la Chişinău, 28. VI. 1993; data intrării în vigoare: 14. XII. 1993);
 • Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital. (semnată la Chişinău, 21. II. 1995; data intrării în vigoare: 10. IV. 1996);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar. (semnat la Chişinău, 21. II. 1995; data intrării în vigoare: 22. XI. 1995);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea şi cooperarea în domeniul poştelor şi telecomunicaţiilor. (semnat la Chişinău, 27. XII. 1995; data intrării în vigoare: 16. V. 1997);
 • Tratat între România şi Republica Moldova privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală. (semnat la Chişinău, 6. VII. 1996; data intrării în vigoare: 22.III. 1998);
 • Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul transporturilor militare. (semnat la Bucureşti, 24. VII. 1997; data intrării în vigoare: 29. VII. 1999);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi Republica Moldova. (semnat la Chişinău, 20. VI. 1998; data intrării în vigoare: 14. VI. 1999);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la colaborarea în domeniile geodeziei, cartografiei şi cadastrului. (semnat la Chişinău, 29. IV. 1999; data intrării în vigoare)
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea vamală şi asistenţa administrativă pentru prevenirea, investigarea şi combaterea infracţiunilor în domeniul vamal. (semnat la Bucureşti, 24. IV. 2000; data intrării în vigoare: 15. X. 2000);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind readmisia străinilor. (semnat la Bucureşti, 27. VII. 2001; data intrării în vigoare: 3. VII. 2002);
 • Protocol adiţional la Acordul privind serviciile aeriene între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 28 iunie 1993. (semnat la Bucureşti, 31. I. 2003; data intrării în vigoare: 25. XI. 2003);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi Lacul de acumulare Stânca-Costeşti. (semnat la Stânca, 1. VIII. 2003; data intrării în vigoare: 23. XII. 2003);
 • Addendum la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova referitoare la împrumutul pe termen lung în valoare de 20 miliarde lei, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1993, modificat prin addendumurile semnate la Bucureşti la 17 ianuarie 2000 şi la 24 iulie 2002. (semnat la Bucureşti, 25. XI.2004; data intrării în vigoare: 27. VI. 2005);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind navigaţia pe căile navigabile interioare. (semnat la Bucureşti, 1. XI. 2005; data intrării în vigoare: 16. V. 2006);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperarea economică, industrială şi tehnico-ştiinţifică. (semnat la Bucureşti, 16. XI. 2005; data intrării în vigoare: 17. V. 2006);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul turismului (semnat la Bucureşti, la data de 16 noiembrie 2005);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor (semnat la Bucureşti, 20. X. 2006; data intrării în vigoare: 1.I. 2007);
 • Protocol privind cooperarea dintre MAE al României şi MAEIE al Republicii Moldova (semnat la Bucureşti, 20. X. 2006; data intrării în vigoare: 15.X. 2009);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontieră (semnat la Bucureşti, la data de 13 noiembrie 2009);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat dintre România şi Republica Moldova (semnat la Bucureşti, la data de 13 noiembrie 2009);
 • Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti, la 14 august 1992 (semnat la Bucureşti, la data de 13 noiembrie 2009);
 • Acord între România şi Republica Moldova în domeniul securităţii sociale (semnat la Bucureşti, la data de 27 aprilie 2010);
 • Declaraţie comună privind instituirea unui parteneriat strategic între România şi Republica Moldova pentru integrarea europeană a Republicii Moldova (semnat la Bucureşti, la data de 27 aprilie 2010);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova (semnat la Bucureşti, la data de 27 aprilie 2010);
 • Protocolul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova pentru aplicarea Acordului între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Bruxelles, la 10 octombrie 2007 (semnat la Bucureşti, la data de 25 martie 2010);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării (semnat la Chişinău, la data de 28 iunie 2010);
 • Protocol de amendare a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi Republica Moldova, 20 iunie 1998. (semnat la Chişinău, la data de 26 august 2010);
 • Tratat între România si Republica Moldova privind regimul frontierei de stat, colaborarea şi asistenţa mutuală în probleme de frontieră (semnat la Bucureşti, la data de 8 noiembrie 2010);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind deschiderea şi funcţionarea Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chişinău (semnat la Chisinau, la data de 23 septembrie/12 octombrie 2010);
 • Acordul între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul asistenţei şi protecţiei consulare (semnat la Chişinău, la 13 septembrie 2012);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cadrul general şi condiţiile pentru cooperarea în domeniul dezvoltării (semnat la Bucureşti, la 28 august 2013);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale (semnat la Chişinău, la 21 februarie 2014);
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul retransmiterii serviciilor de programe ale radiodifuzorilor publici (semnat la Chişinău, la 31 martie 2014).
 • În marja celei de-a patra ședințe comune a celor două guverne (București, 22 noiembrie 2018), au fost adoptate o serie de acorduri / documente care vor contribui la consolidarea, în continuare, a relației bilaterale, respectiv:
 • Protocolul de cooperare între Ministerul Culturii și Identității Naționale din România și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al R. Moldova;
 • Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul turismului;
 • Memorandumul de înțelegere între  Ministerul pentru Românii de Pretutindeni din România și Biroul relații cu diaspora din  cadrul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;
 • Planul de acțiuni în domeniul sănătății și științelor medicale între Ministerul Sănătății al României și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova pentru perioada 2018-2019
 • Memorandumul de Înțelegere pentru promovarea antreprenoriatului și cooperare economică și corporativă între Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat din România și Ministerul Economiei și Infrastructurii din Republica Moldova;
 • Memorandumul de înțelegere între Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat din România și Ministerul Economiei și Infrastructurii din Republica Moldova privind promovarea cooperării în domeniul afacerilor pe piețe terțe;
 • Protocolul între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, și Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova, prin Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, privind constituirea și activitățile echipelor mixte de patrulare la frontiera de stat comună;
 • Declarația de intenție privind constituirea unui cadru intensificat de instruire în scopul înființării unei unități mixte;
 • Declarație comună a Guvernului României și Guvernului Republicii Moldova privind eliminarea unor tarife de roaming;
 • Memorandumul de Înțelegere între Ministerul Afacerilor Externe al României și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al R. Moldova privind cooperarea în domeniul asistenței și protecției consulare pentru persoanele cu dublă cetățenie;
 • Contract de finanțare: dezvoltări ale sistemului național de transport în zona de Nord – Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova (încheiat între Ministerul Fondurilor Europene și Transgaz).

Politica Europeană de Vecinătate

Principalul instrument financiar de sprijinire a implementării Politicii Europene de Vecinătate pentru perioada 2014-2020 este Instrumentul European de Vecinătate.

În exerciţiul financiar anterior (perioada 2007-2013), pe palierul cooperării transfrontaliereRomânia şi Republica Moldova au fost partenere în două programe cu finanţare europeană: Programul Operaţional Comun 2007-2013 România-Ucraina-Republica Moldova şi Programul de Cooperare în bazinul Mării Negre.

În actualul exerciţiu financiar, formatele de cooperare transfrontalieră relevante pentru Republica Moldova sunt Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 şi Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020. Autoritatea de management a acestor programe este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România.

Link-uri relevante: http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572.

 

Ședințe comune de Guvern:

 • 3 martie 2012, Iași: prima ședința comună a Guvernelor României și Republicii Moldova;
 • 22 septembrie 2015, Neptun:ședință comună a Guvernelor României și Republicii Moldova;
 • 23 martie 2017, Piatra Neamț: ședință comună a Guvernelor României și Republicii Moldova;
 • 22 noiembrie 2018, București: ședință comună a Guvernelor României și Republicii Moldova;


Contacte la nivelul de miniştri ai afacerilor externe:

 • februarie şi octombrie 1998, Chişinău: vizitele oficiale ale ministrului român al afacerilor externe, Andrei Pleşu;
 • 23-24 martie 2000, București: vizita oficială a ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Nicolae Tăbăcaru;
 • 28 aprilie 2000, Chișinău: vizita ministrului de stat, ministru al afacerilor externe, Petre Roman; ;
 • 9-10 ianuarie 2001: vizita oficială în România a ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Nicolae Cernomaz;
 • 1 aprilie 2003, Chișinău: vizita ministrului român al afacerilor externe, Mircea Geoană;
 • 6 noiembrie 2003, Chişinău: participarea ministrului afacerilor externe, Mircea Geoană, la reuniunea Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei;
 • 22 octombrie 2004, Bucureşti: întâlnirea ministrului afacerilor externe, Mircea Geoană, cu omologul din Republica Moldova, Andrei Stratan, cu prilejul reuniunii ministeriale a SEECP;
 • 9 septembrie 2005, Iași: întrevedere a miniştrilor afacerilor externe din România şi Republica Moldova ;
 • 31 ianuarie 2006, Bruxelles:, întâlnire a ministrului român al afacerilor externe, Mihai-Răzvan Ungureanu, cu Andrei Stratan, viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe şi integrării europene al Republicii Moldova;
 • 16-17 februarie 2006, Chişinău: vizită oficială a ministrului român al afacerilor externe, Mihai-Răzvan Ungureanu;
 • 14 aprilie 2006, Chişinău: întrevedere a ministrului român al afacerilor externe cu omologul său din Republica Moldova;
 • 20 octombrie 2006, Bucureşti: , vizita viceprim-ministrului, ministrul afacerilor externe şi integrării europene al Republicii Moldova, Andrei Stratan.
 • 21 decembrie 2007: inaugurarea noului sediu al secţiei consulare a Ambasadei României la Chişinău de către ministrul afacerilor externe al României, Adrian Cioroianu; , .
 • februarie 2008: două întrevederi, în cadru multilateral, la Kiev şi Ohrid, între Adrian Cioroianu, ministrul român al afacerilor externe, şi omologul său din Republica Moldova, Andrei Stratan;
 • 7 iulie 2008, Chișinău: vizita ministrului român al afacerilor externe, Lazăr Comănescu;
 • 22 ianuarie 2009, Chișinău: vizita ministrului român al afacerilor externe, Cristian Diaconescu;
 • 15 ianuarie 2010: întâlnire a ministrului român al afacerilor externe, Teodor Baconschi, cu omologul din Republica Moldova, Iurie Leancă;
 • 25 ianuarie 2010, Bruxelles: participarea ministrului afacerilor externe al României, Teodor Baconschi şi a ministrului afacerilor externe şi integrării europene al R. Moldova, Iurie Leancă, la lansarea Grupului pentru Acţiunea Europeană a Republicii Moldova, iniţiativă diplomatică a României;.
 • 9 iulie 2010: participarea ministrului român al afacerilor externe, Teodor Baconschi, la inaugurarea Consulatelor Generale ale României la Cahul şi Bălţi;
 • 16 martie 2011: vizita de lucru în România a ministrului afacerilor externe şi integrării europene al R. Moldova, Iurie Leancă;
 • 1 septembrie 2011, Bucureşti: participarea ministrului afacerilor externe şi integrării europene al R. Moldova, în calitate de invitat special la Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române; ().
 • 31 ianuarie 2012, Chişinău: vizita ministrului român al afacerilor externe, Cristian Diaconescu;
 • 23 martie 2012, Chişinău: –, participarea ministrului român al afacerilor externe, Cristian Diaconescu, la ceremonia învestirii în funcţie a preşedintelui Republicii Moldova.
 • 13 septembrie 2012, Chișinău: vizita ministrului român al afacerilor externeTitus Corlăţean;
 • 18 ianuarie 2013, București: vizita ministrului afacerilor externe şi integrării europene al Republicii Moldova, Iurie Leancă;
 • 27-28 august 2013, București: – vizita ministrului afacerilor externe şi integrării europene al Republicii Moldova, Natalia Gherman;
 • 19 noiembrie 2013, Chișinău: vizita ministrului român al afacerilor externe, Titus Corlăţean;
 • 31 martie 2014, Chișinău: vizita ministrului român al afacerilor externe, Titus Corlăţean;
 • 28 august 2014, București: participarea ministrului afacerilor externe şi integrării europene al Republicii Moldova, Natalia Gherman, la Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române;
 • 1 decembrie 2014, Chișinău: vizita ministrului român al afacerilor externe, Bogdan Aurescu;
 • 3-4 martie 2015, București: – vizita ministrului afacerilor externe şi integrării europene al Republicii Moldova, Natalia Gherman.
 • 17-18 iunie 2015, Chișinău: vizita ministrului român al afacerilor externe, Bogdan Aurescu;
 • 23 ianuarie 2016, București: vizita de lucru a ministrului afacerilor externe și integrării europene al R. Moldova, Andrei Galbur;
 • 6 februarie 2018, București: vizita ministrului afacerilor externe și al integrării europene al R. Moldova, Tudor Ulianovschi;
 • 17 ianuarie 2019, Chișinău: vizita ministrului român al afacerilor externe, Teodor Meleșcanu;
 • 1 iulie 2019, București:  vizita ministrului afacerilor externe și integrării europene al Republicii Moldova, Nicolae Popescu;
 • 23 iulie 2019, București:  reuniunea Grupului de lucru interministerial mixt România – Republica Moldova;
 • 26 august 2019, București:  întrevederea ministrului român al afacerilor externe, Ramona-Nicole Mănescu, cu ministrul afacerilor externe și integrării europene al Republicii Moldova, Nicolae Popescu;
 • 9 octombrie 2019, Chișinău: vizita ministrului român al afacerilor externe Ramona-Nicole Mănescu.;

 

 

 

Decembrie2019

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice