Relaţii bilaterale

Republica AUSTRIA


Denumire oficială: Republica Austria (Republik Österreich)

Scurt istoric: Prima Republică Austriacă a fost proclamată la 12 noiembrie 1918, după dizolvarea Imperiului Austro-Ungar. În 1938 a fost anexată de Germania nazistă, iar în 1945 şi-a redobândit statalitatea odată cu proclamarea celei de-a doua Republici Austriece la 27 aprilie, sub ocupaţia trupelor sovietice, americane, britanice şi franceze. La 26 octombrie 1955 (Ziua Naţională a Austriei), ţara şi-a câştigat independenţa deplină, sub condiţia păstrării neutralităţii. În aceeaşi zi, Consiliul Naţional (Parlamentul) austriac a adoptat Legea constituţională a „neutralităţii permanente”, componentă esenţială a identităţii de stat a Republicii Austria.

Capitala şi principalele oraşe: Viena (Wien, capitala federală), Graz, Linz, Salzburg.

Suprafaţă şi diviziuni teritoriale: 83.871 km2, locul 112 în lume, împărţită în 9 landuri federale – Burgenland, Carintia, Austria Inferioară, Austria Superioară, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg şi Viena.

Populaţia: 8.579.747 (la 1 ianuarie 2015, conform statisticii austriece); austrieci – 81,1%, croaţi, sloveni, sârbi şi bosniaci – 5,1%, turci – 2,2%, alţii – 8,9% (la nivelul anului 2012); trei sferturi dintre austrieci sunt romano-catolici. Există comunităţi protestante cu vechi tradiţii, comunităţi mozaice şi, în special după cel de-al Doilea Război Mondial, comunităţi islamice.

Limba oficială: germane; limbi recunoscute la nivel regional: croata, ungara şi slovena.

Ziua naţională: 26 octombrie

Moneda naţională: Euro

Prefix telefonic internaţional: +43


Informaţii politice

Forma de guvernământ: republică federală parlamentară.


Situaţia politică internă

Preşedintele federal – turul II al alegerilor prezidenţiale urmează să aibă loc la 4 decembrie 2016.

Cancelar federal – Christian Kern. Cabinetul condus de noul cancelar federal, numit la 17 mai 2016 nu a suferit modificări substanțiale în ceea ce privește echipa guvernamentală, față de cabinetul Faymann II.

Ministrul federal pentru Europa, integrare şi afaceri externe – Sebastian Kurz (din decembrie 2013).

Legături către principalele site-uri oficiale


Situaţia economică şi socială

În 2015 creșterea economică reală a fost de 0,9% din PIB, ajungând la valoarea de 337,16 mld euro, iar în 2016, se estimează că economia Austriei va înregistra o creştere economică moderată, respectiv de 1,4% din PIB. Șomajul a continuat să crească de la 5,8% în 2015, la peste 6% în 2016. Autorităţile austriece acordă o atenţie specială unor domenii-cheie pentru siguranţa cetăţeanului şi dezvoltarea economică sustenabilă. Astfel, bugetul pentru 2016 cuprinde cheltuieli mai mari în domeniul sănătăţii publice şi al integrării şomerilor pe piaţa forţei de muncă. De asemenea, vor creşte cheltuielile cu ajutoarele de familie, pentru familiile care nu au venituri suficiente de întreţinere. În ceea ce priveşte siguranţa publică, pentru 2016 au fost alocați în plus 497,7 milioane de euro pentru poliţia austriacă. Comerţul exterior a fost principalul factor se susţinere a creşterii economice. Activitatea de comerţ exterior este foarte importantă pentru economia austriacă şi este constant susţinută cu fonduri de la bugetul de stat pentru programe de promovare şi expansiune comercială şi economică pe alte pieţe. Acesta a înregistrat în 2015 tendințe ascendente atât la import, cât și la export, cu creșteri de 2,4%, respectiv 2,7%.

Produsul Intern Brut: 337 mld Euro (2015)

Creştere economică: 1,57% (prognoză pentru 2017), 1,6% pentru 2016 (date din septembrie), 0,9% (2015)

Datorie publică: 84,5% (2014)

Inflaţie: - 0,7% (2015), 1,5% (2014), 2,1% (2013)

Şomaj: 5,7% (septembrie 2016), 5,8% (2015), 5,6% (2014), 5,1% (2013)

Principalele ramuri industriale: industria constructoare de maşini şi echipamente, construcţiile, industria auto, industria energetică, industria. alimentară, industria metalurgică, industria prelucrării lemnului, echipamente de comunicaţii şi ICT, turism.

Principalii parteneri comerciali: Germania, Italia, SUA, Elveţia, China, Cehia, Franţa


Afaceri europene

La 17 iulie 1989, Austria a înaintat cererea oficială de aderare la Comunitatea Europeană, iar între 1 februarie 1993 şi 12 aprilie 1994 a desfăşurat negocieri de aderare. Austria a semnat Tratatul de Aderare şi Actul Final la 24 iunie 1994, iar la 1 ianuarie 1995 a devenit membru al Uniunii Europene.

După aderarea la Uniunea Europeană în 1995, de interes prioritar pentru Austria a devenit profilarea spaţiului Europei Centrale în context comunitar/ la nivel european, prin promovarea conceptului cultural, politic şi istoric al acestui spaţiu comun.

Totodată, Austria contribuie activ la dezvoltarea spaţiului dunărean (Strategia UE pentru regiunea Dunării - SUERD), la intensificarea relaţiilor cu statele vecine, dezvoltarea cooperării cu statele din Balcanii de Vest şi susţinerea perspectivei europene a acestor state, precum şi la dezvoltarea relaţiilor cu statele din vecinătatea estică a Uniunii.

În iulie-decembrie 1998 şi ianuarie-iunie 2006 Austria a deţinut preşedinţia Consiliului UE. În perioada iulie-decembrie 2018, Austria va deține pentru a treia oară președinția Consiliului UE, fiind urmată de România. În 2017, Austria va prelua preşedinţia Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE).


Reprezentarea în instituţii europene

  • Consiliul UE: 10 voturi
  • Parlamentul European: 18 europarlamentari
  • Comitetul regiunilor: 12 reprezentanţi
  • Comitetul Economic şi Social European: 12 reprezentanţi

Oficialul desemnat de guvernul austriac pentru Colegiul Comisarilor este Johannes Hahn, actual ocupant al portofoliului pentru politica europeană de vecinătate şi negocieri pentru extindere.


Relaţii internaţionale

Austria este unul dintre cele şase state europene care au statut de neutralitate. Este stat membru ONU, OSCE, OCDE, OMC etc. Austria nu este membră NATO, ci membru-partener al Parteneriatului pentru Pace din cadrul NATO (din 1995).

În sfera relaţiilor internaţionale, Austria urmăreşte consolidarea cadrului multilateral de cooperare, precum şi întărirea autorităţii Organizaţiei Naţiunilor Unite.Un rol important în acest sens îl are şi faptul că Viena găzduieşte peste 20 de organizaţii internaţionale, printre care Secretariatul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), unul dintre sediile ONU, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol etc.

Alte priorităţi ale Austriei includ dezvoltarea regiunii Balcanilor de Vest, respectarea drepturilor omului, neproliferarea armelor de distrugere în masă, sprijinirea iniţiativelor pentru stabilitate şi dezvoltare în spaţiul mediteranean şi Orientul Mijlociu, dialogul între civilizaţii, lupta împotriva terorismului internaţional, soluţionarea paşnică a conflictelor.

octombrie 2016

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice