Relaţii bilaterale

Republica AUSTRIA


Relaţiile bilaterale româno-austriece sunt excelente, bazate pe cooperare europeană şi schimburi economice substanţiale. Austria este unul dintre partenerii economici cei mai importanţi ai României, fiind al doilea investitor străin.

Unul dintre cele mai importante proiecte comune în domeniul afacerilor europene îl reprezintă Strategia UE pentru Regiunea Dunării, pe care România şi Austria l-au iniţiat în 2008 printr-o scrisoare comună a celor doi şefi de guvern, adresată preşedintelui Comisiei Europene. Obiectivul Strategiei Dunării este dezvoltarea economică şi socială a regiunii dunărene, prin implementarea de proiecte de interconectare, protejarea mediului, transporturi, administrație, cultură și turism. România coordonează împreună cu Austria sectorul de transport naval.


Reprezentare diplomatică

România a stabilit relaţii diplomatice la nivel de legaţie cu Imperiul Austro-Ungar, la 11/23 septembrie 1879. La 14/27 august 1916, relaţiile diplomatice au fost întrerupte din cauza Primului Război Mondial.

În urma dezmembrării Imperiului Austro-Ungar, s-au stabilit relaţii diplomatice cu Republica Austria la 27 august 1920, la nivel de legaţie. Relaţiile au fost întrerupte în urma ocupării Austriei de către Germania nazistă în 1938. După cel de-al Doilea Război Mondial au fost restabilite relaţii oficiale, la 8 octombrie 1947, sub forma unor reprezentanţe politice. În urma semnării Tratatului de Stat cu Austria, România a recunoscut Republica Austria suverană şi, la 1 august 1959, reprezentanţele politice au fost transformate în legaţii. La 26 septembrie 1963, reprezentarea diplomatică a fost ridicată la rang de ambasadă.

Misiuni ale României:

  • Ambasada României în Republica Austria: ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, Excelenţa Sa domnul Bogdan Mazuru, şi-a prezentat scrisorile de acreditare la 14 septembrie 2015.
  • Misiunea Permanentă a României pe lângă organizaţiile internaţionale de la Viena: ambasador extraordinar și plenipotențiar, Excelența Sa, domnul Cristian Istrate, din mai 2013.
  • Consulatul onorific al României la Eisenstadt: consul onorific domnul Dipl. Ing. Gerhard Egermann, cu circumscripţia consulară în Burgenland, din septembrie 2004.
  • Consulatul onorific al României la Linz: consul onorific domnul Wolfgang Berger-Vogel, cu circumscripţia consulară în Austria Superioară, din iunie 2003.
  • Consulatul onorific al României la Salzburg: consul onorific Dr. Friedemann Bachleitner-Hoffmann, cu circumscripţia consulară pentru landurile Salzburg, Vorarlberg şi Tirol, din octombrie 1998.
  • Consulatul onorific al României la Graz: consul onorific domnul Mag. André Bardeau, cu circumscripţia consulară în Steiermark (Stiria), din mai 2009.
  • Consulatul onorific al României la Klagenfurt: consul onorific domnul Gaston Glock, cu circumscripţia consulară pentru landul Carintia, din noiembrie 2011.

Misiuni în România:

Ambasada Republicii Austria în România: ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, Excelenţa Sa domnul Gerhard Reiweger.

  • Consulatul onorific al Austriei la Timişoara: consul onorific domnul Vasile Onofrei.
  • Consulatul onorific al Austriei la Sibiu: consul onorific domnul Andreas Huber.
  • Consulatului Onorific al Austriei la Constanţa: consul onorific Marius Mihail Puiu (16.03.2016).

Asociaţii dedicate relaţiei bilaterale

La Viena funcţionează Societatea Austro-Română, asociaţie oficială de prietenie, înfiinţată în 1951.


Cooperare economică

Austria este unul dintre principalii parteneri economici ai României, situându-se ȋn ultimii ani pe locul II în clasamentul investitorilor străini, după capitalul investit, şi printre principalii partenerii comerciali. România ocupă poziția a 18-a în topul partenerilor comerciali ai Austriei cu un volum al schimburilor comerciale de 3,22 mld. euro (1,22% din total).

Conform ultimelor date statistice existente la 30.06.2016, valoarea schimburilor comerciale româno-austriece a fost de 1,8 miliarde Euro din care export 703,23,68 milioane Euro şi import 1,1 miliarde Euro, în creștere față de aceeași perioadă a anului 2015, cu 6,42%, respectiv 4,58%.

La 31 iulie 2016, numărul societăţilor româneşti cu capital austriac s-a ridicat la 7116 societăţi (pondere 3,48%), cu un capital total investit (investiţii directe) de 4,92 miliarde Euro (locul 2, pondere 12,22% din total).

Principalele grupe de produse la exportul românesc au fost: maşini, aparate, echipamente electrice, articole vestimentare, metale şi articole metalice, mobilă, mărfuri şi produse diverse, vehicule şi echipamente de transport, lemn, materii textile şi articole din acestea, mase plastice, aparate optice,  etc., în timp ce la import ponderea principală a fost deţinută de maşini, aparate, echipamente electrice, produse ale industriei chimice şi conexe, metale comune şi articole metalice, vehicule, aeronave, echipamente de transport, mase plastice şi articole din cauciuc, produse alimentare şi băuturi, etc.


Cooperarea cultural-ştiinţifică

Promovarea culturii româneşti în Austria este realizată de către Institutul Cultural Român din Viena. De asemenea, la Universitatea din Viena, în cadrul Institutului de Romanistică, îşi desfăşoară activitatea un lectorat de limbă şi literatură română, iar în cadrul universităţilor din Bucureşti şi Timişoara funcţionează câte o bibliotecă austriacă.

La 10 februarie 2014 miniştrii afacerilor externe ai celor două ţări au semnat Programul de colaborare în domeniile ştiinţei, educaţiei, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Austria (2013-2017). – Documentul permite colaborarea directă între instituţiile ştiinţifice din România şi Austria, dezvoltarea de noi parteneriate în domeniul limbii, culturii şi civilizaţiei, colaborarea directă între Academii şi biblioteci naţionale, posibilitatea deschiderii de noi lectorate în instituţiile de învăţământ superior, consolidarea cooperării în cadrul programelor europene.


Comunitatea românească

Conform statisticilor din aprilie 2016, 82.971 români se află oficial în Austria, ceea ce reprezintă 0,95% din populația țării.

octombrie 2016

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice