Relaţii bilaterale

Republica Sierra Leone


Relaţii diplomatice

România şi Sierra Leone au stabilit relaţii diplomatice la rang de ambasadă, la 12.01.1971. Ambasada României la Abuja, R.F Nigeria, gestionează şi relaţiile cu această ţară.


Relaţii economice

Schimburile comerciale dintre cele două ţări, în 2016, au atins un volum total de 61,12 milioane USD, din care numai 1,10 milioane USD au reprezentat export de produse româneşti, importurile din Sierra Leone fiind reprezentate de minereu de bauxită.


Cadrul juridic

După aderarea României la U.E, printr-un schimb de note verbale, guvernele celor două ţări au convenit încetarea valabilităţii acordurilor comerciale şi de cooperare economică şi tehnică semnate înainte de 1990. În prezent, cadrul juridic al schimburilor economice este reglementat de acquis-ul comunitar, respectiv de prevederile Acordului UE – ACP (Africa, Caraibe şi Pacific) semnat la Cotonou în anul 2000, care a fost înlocuit, ulterior, cu un Acord de parteneriat economic (APE).


Relaţii consulare

Cetăţenii celor două ţări, titulari de paşapoarte turistice au nevoie de viză pentru a călători în Sierra Leone, respectiv în România.

august 2017

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice