Relaţii bilaterale

Regatul BELGIEI


Prezentare generală

Relaţiile româno-belgiene sunt foarte bune, bazate pe o strânsă cooperare la nivel european, pe o abordare convergentă a principalelor teme de pe agenda internaţională şi pe o multitudine de contacte la nivelul autorităţilor locale şi al comunităţilor din cele două ţări, axate pe tematici şi proiecte de cooperare concrete.

 

Istoric

În 1838, Belgia înfiinţează la Galaţi primul său consulat, mutat, în 1842 la Bucureşti şi transformat, în 1870, în agenţie diplomatică. După 1855, sunt înfiinţate consulate şi viceconsulate la Brăila, Craiova, Iaşi, Constanţa şi Sulina.

La 17/29 martie 1880, după recunoaşterea independenţei Principatelor Române, a fost creată prima reprezentanţă diplomatică românească la Bruxelles, la nivel de legaţie.

La 11 februarie 1941, relaţiile diplomatice au fost întrerupte, fiind reluate în 1946 şi ridicate la nivel de ambasadă, la 3 decembrie 1963.

La 8 aprilie 1994 a fost semnată Declaraţia politică comună între România şi Regatul Belgiei.

La 12 iunie 1997 a fost semnat Acordul de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Flandrei.

La 21 mai 1998 a fost semnat Acordul de cooperare între Guvernul României, pe de o parte, şi Guvernul Comunităţii Franceze din Belgia şi Guvernul Valon, pe de altă parte.

 

Reprezentarea diplomatică

  • Ambasada României la Bruxelles – însărcinat cu afaceri a.i. Dragoș Bănescu (august 2016)
  • Ambasada Regatului Belgiei la București - ambasador Thomas Baekelandt (octombrie 2015).

Consulate onorifice

Au fost înfiinţate consulate onorifice româneşti la Malines (decembrie 1995), Liège (octombrie 2006), Bruges (septembrie 2008).

La Bruxelles funcţionează o filială a Institutului Cultural Român.

 

Cooperarea economică

 milioane euro -

 

TOTAL

EXPORT

IMPORT

SOLD

2005

853,8

386,6

467,2

-80,6

2006

1052,86

426,33

626,53

-200,2

2007

1468

468

1000

-532

2008

1672,25

552,30

1120,11

-567,97

2009

1327,55

519,43

808,12

-288,6

2010

1718,7

728,3

990,4

-262,1

2011

2.029

894

1.135

-241

2012

1912, 68

788,37

1124,31

-335,9

2013

2149,03

933,66

1215,37

-281,7

2014

2140,00

892,00

1248,00

-356

2015

2429,00

984,63

1445,06

-460,43

La 31 mai 2016, schimburile comerciale bilaterale au depăşit 1 mld euro (1,072 mld euro) - exportul 413,62 milioane euro (creştere cu 8,27%), - importul 659,02 milioane euro (creştere cu 14,31%). BE se situează pe locul 10 în topul ţărilor partenere cu un nivel semnificativ al deficitului balanţei comerciale (-245,407 milioane euro, în creştere).

La 31 august 2016, conform ONRC, BE se plasa pe locul 17 în rândul investitorilor străini, cu o valoare a capitalului subscris de 378.810,6 mii euro (3.582 societăţi comerciale, 0,93% din investiţiile străine în RO).

Investiţii sunt în energia eoliană (Electrawinds), parcări urbane (Interparking), servicii industriale, distribuţie (Delhaize), agricultură, prelucrarea şi gestionarea deşeurilor etc.

 

Cooperarea sectorială

Potrivit Acordului de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Regiunii Valone şi Guvernul Comunităţii Franceze din Belgia, semnat la 29 martie 2000, acţiunile de cooperare vizează următoarele domenii : universitar, ştiinţă, educaţie, cultură, tineret, audiovizual, sănătate (prevenire, promovare şi educaţie), probleme sociale (copilărie timpurie, ajutor social acordat tinerilor), politica sportivă. Un acord similar vizează cooperarea între Guvernul României şi Guvernul Flandrei (încheiat în iunie 1997) şi vizează, în mod prioritar, domeniile : energie regenerabilă, agricultură, transport şi lucrări publice, sănătate, protecţie şi asistenţă socială, ştiinţa şi tehnologia inovării, ocuparea forţei de muncă şi integrare socială. 

 

Comunitatea românească din Belgia

Comunitatea românească în Belgia continua să înregistreze o creştere importantă, numeric şi ca varietate. Conform datelor statistice furnizate de autorităţile belgiene, comunitatea românească se situează în jurul a circa 65.768 persoane. Aproape jumătate dintre români sunt înregistraţi în Regiunea Bruxelles-Capitală, iar ceilalţi repartizaţi aproximativ egal în Regiunea Flamandă şi Regiunea Valonă. 

 

Accesul cetăţenilor români pe piaţa forţei de muncă din Belgia

Începând cu 1 ianuarie 2014, accesul lucrătorilor români pe piaţa belgiană a muncii se realizează fără restricţii.

 

 

Direcţia Europa Occidentală Europa Centrală – octombrie 2016

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice