Relaţii bilaterale

Republica TOGO


Relaţii diplomatice

România şi Republica Togo au stabilit relaţii diplomatice la rang de ambasadă, la 12.01.1971. Ambasada României la Abuja, R.F Nigeria, gestionează şi relaţiile cu această ţară.

Republica Togo are acreditare la Bucureşti prin Ambasadorul acestei ţări cu reşedinţa la Moscova.


Relaţii economice

Schimburile comerciale dintre cele două ţări sunt semnificative atingând un maxim în 2013 când au ajuns la 166,943 milioane USD (numai exporturi din România). Pe parcursul timpului, s-au exportat din România în Togo: produse petroliere, autoturisme de oraş şi de teren, produse siderurgice, articole electrocasnice, materiale textile, etc. Din Togo s-au importat: fosfaţi, bumbac, cafea, cacao.


Cadrul juridic 

După aderarea României la U.E, printr-un schimb de note verbale, guvernele celor două ţări au convenit încetarea valabilităţii acordurilor comerciale şi de cooperare economică şi tehnică semnate înainte de 1990. În prezent, cadrul juridic al schimburilor economice este reglementat de acquis-ul comunitar, respectiv de prevederile Acordului UE – ACP (Africa, Caraibe şi Pacific) semnat la Cotonou în anul 2000, care urmează a fi înlocuit, ulterior, cu un Acord de parteneriat economic (APE).


Relaţii consulare

Cetăţenii celor două ţări, titulari de paşapoarte turistice au nevoie de viză pentru a călători în Republica Togo, respectiv în România.

Mai 2014

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice