Relaţii bilaterale

Republica BULGARIA

 

Prezentare generală

Relaţiile României cu Republica Bulgaria sunt excelente, fiind dezvoltate pe baza unui dialog politico-diplomatic frecvent şi a unei cooperări dinamice în plan european şi sectorial.

State vecine şi partenere în cadrul UE şi NATO, România şi Bulgaria dispun de un potenţial de cooperare deosebit, îndeosebi în plan bilateral, al afacerilor europene şi în plan regional, în proiecte precum Sinergia Mării Negre şi Strategia UE pentru Regiunea Dunării.

România şi Bulgaria cooperează, totodată, în cadrul unor formate trilaterale care includ Grecia și Serbia.

La 12 octombrie 2011 a avut loc prima Şedinţa Comună a Guvernelor României şi Bulgariei, la Bucureşti. Prin Declaraţia politică comună a celor doi Prim-miniştri privind instituirea unui Consiliu de cooperare la nivel înalt, adoptată cu acelaşi prilej, a fost stabilită organizarea anuală de şedinţe comune de guvern. La data de 7 martie 2014, a fost organizată, la Ruse, a doua şedinţă de guvern româno-bulgară, urmată de cea desfăşurată la 24 aprilie 2015, la Craiova.


Reprezentare diplomatică

Relaţiile diplomatice dintre România şi Bulgaria au fost stabilite în 1879, la nivel de Birou al reprezentantului diplomatic. Ulterior, reprezentarea diplomatică bilaterală a fost ridicată la nivel de consulate, consulate generale, legaţii, iar după 1944, la nivel de ambasadă. Relaţiile dintre cele două ţări se desfăşoară în baza Tratatului de prietenie, colaborare şi bună vecinătate semnat la Sofia, la 27 februarie 1992.

Misiuni ale României:

 • Ambasada României la Sofia: ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, Excelenţa Sa domnul Ion Gâlea (prezentarea scrisorilor de acreditare la 7 septembrie 2016)
 • Consulatul Onorific al României la Burgas: consul onorific Evghenia Todorova Popescu
 • Consulatul Onorific al României la Silistra: consul onorific Ştefan Raitchev Ivanov

Misiuni în România:

 • Ambasada R. Bulgaria la Bucureşti: ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, Excelenţa Sa domnul Todor Ivanov Churov (prezentarea scrisorilor de acreditare la 4 noiembrie 2016) 
 • Consulatul Onorific al R. Bulgaria la Timişoara: consul onorific Gheorghe Nacov
 • Consulatul Onorific al R. Bulgaria la Ploieşti: consul onorific Rosen RusevCooperarea economică

La 31 mai 2016, la Bucureşti, a avut loc cea de-a IV-a sesiune a consultărilor bilaterale la nivel de secretar de stat din Ministerele Economiei român şi bulgar. 

La 30 iunie 2016, valoarea schimburilor comerciale bilaterale a fost de 1,86 miliarde euro. Exporturile au fost de 879,51 milioane euro (în scădere cu 3,62% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015), iar importurile de 984,60 milioane euro (în creștere cu 14,05%).

La 31 august 2016 erau înregistrate în România 2.196 societăţi cu capital bulgar, reprezentând 1,07% din numărul total de firme cu capital străin. Capitalul investit este de peste 135 milioane euro, reprezentând 0,33% din totalul investiţiilor străine în România. R. Bulgaria ocupă locul 26 în clasamentul investiţiilor de capital în România.

 

Mecanisme de colaborare economică bilaterală

 • Entitatea mixtă româno-bulgară pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria)
 • Comitetul mixt de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria
 • Comisia mixtă româno-bulgară pentru transporturi rutiere
 • Comisia mixtă de cooperare ştiinţifica şi tehnologică
 • Comisia mixtă româno-bulgară privind gospodărirea apelor
 • Comisia mixtă româno-bulgară privind cooperarea în domeniul dezvoltării regionale
 • Mecanismul de consultări bilaterale între Ministerul Economiei din România şi Ministerul Economiei și Energiei din Bulgaria
 • Grupul de experţi pe energie condus la nivel de secretar de stat / ministru adjunctCooperarea transfrontalieră

Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2014-2020 a fost aprobat de Comisia Europeană la 13 februarie 2015, în valoare de 258,5 milioane de euro, din care 215,7 milioane de euro fonduri europene.

În perioada 2007-2013, România şi Bulgaria au primit finanţare europeană în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, Programului de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei, Programului de Cooperare Interregională INTERREG IV C şi Programului pentru reţeaua de dezvoltare urbană URBACT II (finanţate FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională), precum şi prin Programul Operaţional Comun „Marea Neagră 2007-2013” (finanţat din ENPI - Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat), programe în care cele două state sunt partenere.Cooperarea în domeniul educaţiei

Începând cu anul de învăţământ 1999/2000 au fost redeschise Liceul bulgar „Hristo Botev” din Bucureşti şi Liceul românesc „Mihai Eminescu” din Sofia.

În România, localităţi cu populaţie compactă de naţionalitate bulgară există în judeţul Timiş. În şcolile cu predare în limba română se studiază limba bulgară ca limbă maternă (3-4 ore pe săptămână). Reprezentativ este Liceul Teoretic „Sfinţii Kiril şi Metodiu” din localitatea Dudeştii Vechi, judeţul Timiş, care cuprinde toate ciclurile de învăţământ: preşcolar, primar, gimnazial şi liceal.

În Bulgaria, nu există învăţământ de stat primar şi secundar în limba română. Limba română este studiată ca limbă străină. Asociaţiile româneşti din Bulgaria organizează cursuri de limba română de la ciclul preşcolar până la cel liceal.

În privinţa învăţământului superior, la Universitățile din Bucureşti şi Craiova funcţionează Lectorate de limbă şi literatură bulgară. De asemenea, există Lectorate de limbă şi literatură română la Universităţile din Sofia şi Veliko Târnovo.

 

Comunitatea românească

În urma recensământului din 2011, din datele prezentate de Institutul Naţional de Statistică din Bulgaria rezultă că numărul etnicilor români în Bulgaria a scăzut de la 1088 la 866 în perioada 2001 – 2011, iar cel al vlahilor de la 10.566 la 3.598 în aceeaşi perioadă. De asemenea, numărul cetăţenilor români care se află în Bulgaria cu contract de muncă (angajaţi la companii din Bulgaria) sau prin căsătorie nu depăşeşte 200 de persoane.

Sunt înregistrate 9 asociaţii, cea mai activă fiind Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria (AVE), urmată de Asociaţia Vlahilor din Bulgaria (AVB). Alte organizaţii şi asociaţii culturale româneşti sunt:

 • „ Comunitatea Românilor din Bulgaria (CRB), creată în 2002;
 • Asociaţia Vlahilor Rudari din Bulgaria (2002);
 • Societatea Aromânilor „Unirea” (Şuţata Armânjlor – fondată în 1894, reluându-şi activitatea în 1992, ca filială a Asociaţiei Vlahilor din Bulgaria, de care s-a desprins în 1995);
 • Asociaţia Aromânilor din Dupniţa, Centrul Cultural Român din Vidin.

În Bulgaria nu există mass – media în limba română. Revista „Salut Românesc" este o publicaţie trilingvă, editată periodic de Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria. Revista „Timpul”, bilingvă, a fost editată lunar de Asociaţia Vlahilor din Bulgaria şi Comunitatea Românilor din Bulgaria. În prezent, aceasta este publicată sporadic. Buletinul „Armânul” este editat de 6 ori pe an de Centrul pentru limbă şi cultură aromână, într-un tiraj de 1000 de exemplare, cu finanţare din partea Centrului Internaţional pentru Problemele Minorităţilor şi Colaborarea Culturală. Buletinul este distribuit filialelor Societăţii Aromânilor din Sofia, precum şi organizaţiilor aromâne din statele balcanice, Europa Occidentală, America şi Australia.

Se mai slujeşte în limba română doar în Biserica Românească Ortodoxă „Sfânta Treime” din Sofia, proprietate a statului român şi subordonată Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române.

 

Condiții de muncă

Accesul forţei de muncă din România pe piaţa muncii din Bulgaria este liber.

 

Direcţia Europa Occidentală Europa Centrală – noiembrie 2016

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice