Relaţii bilaterale

Republica CEHĂ

 

Prezentare generală

Relaţiile diplomatice bilaterale româno-cehe sunt foarte bune, bazate pe o strânsă cooperare la nivel european, în domenii de interes comun precum extinderea UE sau Strategia Dunării.

La 22 iunie 1994 a fost semnat la Bucureşti Tratatul privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi R. Cehă, ratificat prin Legea 31/26.04.1995, publicată în Monitorul Oficial nr.79/02.05.1995 şi intrat în vigoare la 28.05.1996.

 

Reprezentare diplomatică

România şi Cehoslovacia au stabilit relaţii diplomatice la 30 ianuarie 1920. După dezmembrarea Cehoslovaciei şi instituirea protectoratului german asupra actualului teritoriu al R. Cehe, în 1939, relaţiile diplomatice au încetat, fiind reluate la 7 iunie 1945. La 18 decembrie 1992, România a fost printre primele state care au recunoscut Republica Cehă ca stat suveran şi independent, în urma divizării Cehoslovaciei, cu efect începând din 1 ianuarie 1993.

Misiuni ale României

  • Ambasada României în Republica Cehă: ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, E.S. Doamna Carmen Liliana BURLACU

Misiuni în România

  • Ambasada Republicii Cehe în România: ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, Excelenţa Sa, domnul Vladimír Války.
  • Consulatul onorific al Republicii Cehe la Timişoara; consul onorific: Excelenţa Sa, domnul Ştefan Moţec

 

Cooperare economică 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(6)
TOTAL (T) 1936,30 1396,71 1683,92 2100,4 2203,2 2492,32 2781,48 3159,86 1719,22
Export (E) 526,15 479,70 571,47 755,4 825,8 986,69 1180,19 1365,19 762,08
Import  (I) 1410,15 917,01 1112,45 1345,0 1377,4 1505,63 1601,29 1794,67 957,14
Sold(S) -884,00 -438,00 -540,98 -589,6 -551,6 -518,95 -421,11 -429,49 -196,06
Raport S/T(%) 45,7 31,3 32,10 28,0 25,0 20,8 15,1 13,6 11,4
Raport I/E 2,7 1,9 1,9 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,26

 

La 31.12.2015 volumul total al schimburilor comerciale ale României cu Republica Cehă a fost de 3.159,86 milioane euro, din care exportul 1.365,19 milioane euro, iar importul 1.794,67 mil. euro, soldul  fiind de -429,49 milioane euro.

La 31.12.2015 volumul schimburilor bilaterale s-a majorat cu 13,60%, din care exportul a crescut 15,68% și importul cu 12,08% față luna decembrie 2014.

Rep. Cehă a ocupat locul 12 în topul țărilor de destinație a exportului României  (pondere 2,50%), locul 12 în topul țărilor de origine a importului (pondere 2,85%) și locul 11 în rândul țărilor cu care înregistrează deficit al balanței comerciale (majorare cu 8,4 mil. euro față de decembrie 2014).

La 30.06.2016 volumul total al schimburilor comerciale ale României cu Republica Cehă a fost de 1.719 milioane euro, din care exportul 762,08 milioane euro, iar importul 957,14 mil. euro, soldul  fiind de -195,06 milioane euro, majorat cu 13,95 mil. euro față de cel din iunie 2015. La 30.06.2016 volumul schimburilor bilaterale s-a majorat cu 12,54%, din care exportul a crescut 13,19% și importul cu 12,03% față luna iunie 2015. Rep. Cehă a ocupat locul 10 în topul țărilor de destinație a exportului României  (pondere 2,70%), locul 11 în topul țărilor de origine a importului (pondere 2,93 %) și locul 12 în rândul țărilor cu care înregistrează deficit al balanței comerciale.

 

Cultură şi educaţie

În cadrul Facultăţii de Filologie a Universităţii Caroline din Praga funcţionează Catedra de limbă şi literatură română, unde se pregătesc anual circa 20 de studenţi. În cadrul catedrei îşi desfăşoară activitatea şi un lector român.

La catedra de limbi străine a Universităţii Bucureşti îşi desfăşoară activitatea un lector ceh. În sistemul de învăţământ preuniversitar românesc funcţionează două unităţi/secţii cu predare în limba cehă,  frecventate de 84 copii şi elevi. În plus, Ambasada cehă organizează, în imobilul oficiului, cursuri de limba cehă care se bucură de interes din partea cursanţilor români.

Din aprilie 2004, la Praga funcţionează Institutul Cultural Român (http://www.icr.ro/praga).

Centrul Ceh din Bucureşti promovează imaginea Republicii Cehe în România şi sprijină dezvoltarea relaţiilor ceho-române în domeniile culturii, ştiinţei, învăţământului, comerţului şi turismului. Este o organizaţie bugetară care aparţine de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe ( (http://bucharest.czechcentres.cz).

 

Comunitatea românească

Aproximativ 5.214 cetăţeni români se află oficial în Republica Cehă. După aderarea R. Cehe la UE, a crescut numărul cetăţenilor români care lucrează pe teritoriul R. Cehe în cadrul unor concerne transnaţionale.

În R. Cehă funcţionează două asociaţii de prietenie R. Cehă-România, la Praga şi în raionul Kromeriz.

 

Condiţii de muncă

Republica Cehă a decis liberalizarea accesului cetăţenilor români pe piaţa locală a forţei de muncă. Cetăţenii români pot lucra în Cehia în condiţii egale cu cetăţenii cehi sau cetăţenii altor state UE.

Mai multe informaţii privind condiţiile de muncă se găsesc pe site-ul Ambasadei României la Praga http://praga.mae.ro/, precum şi pe site-ul http://www.muncainstrainatate.anofm.ro/.

 

 

Direcţia Europa Occidentală – Europa Centrală – octombrie 2016

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice