Relaţii bilaterale

Republica ESTONIA


Relaţiile diplomatice dintre România şi Republica Estonia au fost stabilite în anul 1924 prin acreditarea ministrului României, Alexandru Florescu, de la Varşovia şi la Tallinn şi întrerupte în 1940. Au fost restabilite la 13 septembrie 1991, când România a recunoscut noul stat suveran.


Dialogul politico-diplomatic

La nivel de preşedinte:

 • în România: vizite bilaterale – 2013, 2003.
 • în Estonia: vizite bilaterale – 2011.

La nivel de premier: nu au existat vizite bilaterale la nivel de premier, ci doar întâlniri în marja a diferite reuniuni

La nivel de ministru de externe:

 • în România: vizite bilaterale – 2016, 2004.
 • în Estonia: vizite bilaterale – 2013, 2006.


​Reprezentarea diplomatică

Misiuni ale României:
 • Ambasada României în Estonia: ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, Excelenţa Sa doamna Daniela-Mihaela Cămărăşan, a prezentat scrisorile de acreditare la 1 noiembrie 2016.

Misiuni în România:

 • Ambasada Estoniei în România: ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, Excelenţa Sa domnul Ants Frosch, a prezentat scrisorile de acreditare în luna august 2015
 • Consulatul Onorific al Republicii Estonia la Bucureşti: Consul Onorific doamna Ingrid Cristea Vendelin


Cooperare economică

În 2015 volumul total al schimburilor comerciale ale României cu Estonia a fost de 97,2 milioane euro. Exporturile româneşti au scăzut cu 15,40%, însumând 61,13 milioane euro, în timp ce importurile au crescut cu 114,66%, ajungând la 36,07 milioane euro. La sfârşitul lunii iunie 2016, faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent, exporturile româneşti au crescut cu 8,34%, însumând 34,84 milioane euro, în timp ce importurile au crescut cu 77,59%, ajungând la 21,83 milioane euro.

În anul 2014 volumul total al schimburilor comerciale ale României cu Estonia a fost de 87,74 milioane euro, din care 71,99 milioane euro exporturi (locul 55 în totalul exporturilor româneşti, creştere cu 20,2% faţă de 2013) şi 15,75 milioane euro importuri (locul 69, creştere cu 34,1% faţă de anul precedent). În relaţia cu Estonia, România a avut, în 2014, un excedent comercial de 56,24 milioane euro.

 

 

Total

Export

Import

Sold

2002

3.76

1.54

2.22

-0.68

2003

3.07

1.92

1.31

0.77

2004

7.67

3.86

3.81

3.7

2005

8,16

4,20

3,96

0,24

2006

13,02

6,33

6,69

-0,36

2007

21,79

12,23

9,56

2,67

2008

33,36

19,54

13,81

5,73

2009

29,03

19,14

9,89

9,25

2010

35,01

24,39

10,62

13,78

2011

44,88

32,93

11,95

20,98

2012

52,91

40,33

12,58

27,75

2013

71,67

59,91

11,76

48,15

2014

87,74

71,99

15,75

56,24

2015

97,72

61,13

36,07

-


Structura schimburilor comerciale

La exporturile româneşti în Estonia predomină: maşini, aparate, echipamente electrice (63%); produse din metal (6,4%); confecţii textile (4,9%); mobilă şi produse diverse (4,7%); produse alimentare, băuturi, tutun (4,4%). Se remarcă prezenţa vinurilor româneşti în toate unităţile de desfacere a produselor alcoolice din Estonia, în unele chiar cu stand propriu al României.

La importurile din Estonia, predominante sunt: animale vii şi produse ale regnului animal (24,1%); maşini, aparate şi echipamente electrice (15,9%); produse chimice (15,9%); mase plastice şi cauciuc (13,1%); articole metal (7,5%); pastă din lemn şi hârtie (5,8%); vehicule (5,6%).


Investiţii estone în România

La 31 decembrie 2014, conform statisticii ONRC, erau înregistrate în România 52 societăţi cu capital eston, locul 91 în topul investitorilor străini, cu un capital total subscris de 753,2 mii dolari SUA.

Structura pe domenii a capitalului eston investit în România:

 • Tranzacţii imobiliare 81,13%
 • Construcţii 11,74%
 • Comerţ cu ridicata şi amănuntul 3,47%
 • Transport, depozitare 2,53%

Principalele investiţii estone în România, evidenţiate sub forma contribuţiilor la capitalul social al firmelor create de către investitorii estoni, s-au realizat în următoarele domenii:

 • imobiliar (IPC Investment Group, Waldrop Investments, Bonaprix, Wellman);
 • prestări de servicii – cazinouri (Olympic Entertainment Group);
 • fabricarea aparatelor de distribuţie şi control al electricităţii (Tavrida Electric la Cluj);
 • materiale de construcţii (Eastham la Bucuresti pentru extracţia pietrişului, nisipului, argilei şi caolinului);
 • IT şi telecomunicaţii (Ekspress Hotline).


Comunitatea română

În Estonia nu se înregistrează o comunitate românească numeric semnificativă şi nu activează nici organizaţii ale românilor.


Condiţii de muncă

Guvernul eston a decis accesul nerestricţionat al cetăţenilor români pe piaţa muncii din Estonia.

octombrie 2016

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice