Relaţii bilaterale

Republica FRANCEZĂ


Prezentare generală

“Declarația comună privind instituirea unui Parteneriat strategic între Franța și România” a fost semnată la 4 februarie 2008, la București. Declarația a fost actualizată printr-o „Foaie de parcurs”, semnată cu prilejul vizitei oficiale la Paris a Prim-ministrului României, la 21 februarie 2013, document care asigură mecanisme concrete de transpunere în practică a prevederilor Parteneriatului, atât în domeniul afacerilor europene, cât și la nivelul cooperării bilaterale sectoriale.

O Foaie de parcurs actualizată a Parteneriatului Strategic bilateral a fost semnata cu prilejul vizitei de lucru la Paris a premierului României, cu omologul francez, la data de 10 iunie 2016.

 

Reprezentare diplomatică

România şi Franța au stabilit relații diplomatice la nivel de legație începând cu data de 8/20 februarie 1880. La 28 februarie/12 martie 1880, Aubert Ducros, primul trimis extraordinar şi plenipotențiar al Franței la București, şi-a prezentat scrisorile de acreditare. În baza principiului reciprocității, la 24 iulie/5 august 1880, Mihail Kogălniceanu a fost acreditat la Paris, în aceeași calitate. La 29 noiembrie 1938, relațiile diplomatice româno-franceze au fost ridicate la nivel de ambasadă.

Misiuni ale României:

Ambasada României în Franţa: ambasadorul extraordinar şi plenipotențiar, domnul Luca Niculescu, şi-a prezentat scrisorile de acreditare la 15.02.2016.

Misiuni permanente

Consulate generale

Consulate onorifice

Institute culturale

Misiuni în România:

Consulate onorificeCooperare economică

În conformitate cu statutul României, de membru al UE, între România şi Franța, relațiile comerciale sunt complet liberalizate. Este unul dintre partenerii comerciali cei mai importanți pentru România, situându-se în mod constant pe primele locuri.

– milioane Euro – 

 

 

TOTAL

EXPORT

IMPORT

SOLD

2006

4602,9

1938,25

2664,72

-726,47

2007

5454,51

2269,53

3184,98

-915,45

2008

5682,90

2478,12

3204,78

-726,66

2009

4779,04

2384,26

2394,78

-10,52

2010

5874,53

2394,78

2771,54

331,45

2011

6552.99

3379.50

3173.49

206.01

2012

6245.49

3149.72

3095.78

53.94

2013

6528,7

3357,77

3170,93

186,87

2014

6884,19

3561,67

3322,52

239,15

2015

7233.73

3715,21

3518,52

190,69

2016*

3962,75

2051,98

1910,77

141,21

*datele statistice sunt la nivelul lunii  iunie 2016

Investiții franceze directe în România. Conform datelor Oficiului National al Registrului Comerțului, la 31 august 2016, în România erau înregistrate 8533 societăți comerciale cu capital francez, cu un volum al capitalului social subscris de 2.4 miliarde euro, ajungând la o pondere de 5.96% din totalul investițiilor străine directe. Franța se situează pe locul 5 în clasamentul investitorilor străini, după Olanda, Austria, Germania şi Cipru. *datele statistice sunt la nivelul lunii august 2016. Franța este al 4-lea partener comercial al României, cu un total al schimburilor comerciale bilaterale de 7,23 miliarde Euro, la finele lui 2015 (3, 715 miliarde export; 3, 518 miliarde import; balanță comercială pozitivă, + 197 milioane euro).


Relaţiile culturale

La Paris, funcționează Institutul Cultural Român, iar în România, Institutul Francez (la București) şi Centre culturale franceze la Cluj, Iaşi, Timişoara. Cele 4 Alianţe franceze («Alliances Françaises») își desfășoară activitatea la Braşov, Constanţa, Ploieşti şi Piteşti.


Învățământul preuniversitar

Primul acord interguvernamental privind învățământul bilingv în România a fost semnat la 28 septembrie 2006, cu prilejul celui de-al XI-lea Summit al Francofoniei, la Bucureşti. Din 2008, autoritățile române de resort, în colaborare cu cele franceze, organizează bacalaureatul bilingv. Acest proiect s-a extins, progresiv, la 26 de licee bilingve.


Învățământul universitar

Acordul privind recunoașterea reciprocă a diplomelor şi a perioadelor de studiu în cadrul învățământului superior a fost semnat la 18 octombrie 2012 şi a intrat în vigoare la 30 aprilie 2013.

Printr-o Convenție semnată la data de 18 octombrie 2012, Universitatea București a pus la dispoziția  Ambasadei Franţei în România Vila Noel, care găzduiește Centrul Regional Francofon de Studii Avansate în ştiinţe umane şi sociale (CeReFREA).

În România există 23 de universităţi de stat şi 16 universităţi particulare cu specializări şi în limba franceză. În România funcționează cinci lectorate de limbă franceză (Bucureşti – două; câte unul la Cluj-Napoca, Sibiu, Timişoara), iar în Franţa trei lectorate română în cadrul instituţiilor de învăţământ superior din Franţa (Paris – două; Marsilia). În cadrul fiecărui dintre aceste lectorate, există fonduri de carte românească.

Ambasada României la Paris organizează, din 2004, cursuri de limba română pentru copii (preșcolari şi școlari) sub genericul “Şcoala românească de duminică”.


Cooperarea descentralizată

Franţa este primul partener al României în ceea ce privește cooperarea descentralizată (înfrățiri, relaţii de asociere, relaţii de colaborare, relaţii de prietenie, relaţii de cooperare şi relaţii de parteneriat). Până în prezent au avut loc 4 ediţii ale Forumului cooperării descentralizate româno-franceze (Villefranche-de-Rouergue-2003, Cluj-Napoca – 2005, Nantes - noiembrie 2007, Constanţa – iunie 2013), evenimente dedicate examinării stadiului cooperării descentralizate româno-franceze şi a perspectivelor de continuare a colaborării în acest domeniu.


Comunitatea română

Franţa nu recunoaște minoritățile naționale, în consecință nu există statistici oficiale în acest domeniu.

Există o prezență semnificativă a cetățenilor români stabiliți în Franța în regiunea Ile-de-France (Paris şi împrejurimi), în regiunea Alpes-Côte d’Azur (Marsilia şi împrejurimi) şi o mică parte în regiunea Rhône-Alpes (Lyon şi împrejurimi), Toulouse, Strasbourg. Majoritatea românilor din Franţa este bine integrată socio-profesional. Cetăţenii români sunt apreciați pentru calitatea muncii depuse, iar afinităţile culturale şi lingvistice contribuie la integrarea mai facilă în cadrul societății franceze.

În Franța există asociații cu caracter cultural, social, umanitar, profesional, create pe baza Legii 1901, a căror funcționare presupune existența unui nucleu de persoane care îşi propun scopuri asociative precise, non profit. Pe lângă acestea există şi asociații de prietenie franco-română, ce funcționează în sistemul de cooperare descentralizată, din care fac parte şi originari români.

 

Bisericile româneşti din Franţa: În Franţa, instituția ecleziastică românească cu cel mai înalt rang este Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale, Mitropolie autonomă în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, cu jurisdicție în Marea Britanie, Irlanda, Franţa, Olanda, Belgia, Elveţia, Italia şi Spania şi Portugalia. Mitropolitul este Înalt Prea Sfinția Sa Iosif. Sediul Mitropoliei: 1, rue Général Leclerc, 91470 Limours.

La Paris există şi Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail, Gavriil şi Rafail, la adresa 9 bis Rue Jean de Beauvais, 75005.​


Accesul cetăţenilor români pe piaţa locală a forţei de muncă

După 1 ianuarie 2014, accesul cetăţenilor români la piaţa franceză a forţei de muncă este liber și se realizează prin înregistrarea contractului de muncă la URSAFF (organismul administrativ responsabil pentru colectarea contribuţiilor de securitate socială şi alocaţiile familiale).

După 1 ianuarie 2014, cetăţenilor români nu li se mai solicită deţinerea autorizaţiei de muncă şi a titlului de sejur pentru exercitarea unei activităţi profesionale în Franţa. Dacă doresc, pot solicita un titlu de sejur, document cu titlu facultativ. De asemenea, cetăţenii români trebuie să posede o carte de identitate sau un paşaport în termen de valabilitate.

Detalii suplimentare se găsesc pe pagina web a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă –  http://muncainstrainatate.anofmro/  şi pe cea a Ambasadei României în Republica Franceză – http://paris.mae.ro/.

octombrie 2016

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice