Relaţii bilaterale

Republica LITUANIA

 

Scurt istoric: La 21 august 1924, a fost înfiinţată Legaţia Lituaniei în România, al cărei sediu era stabilit la Praga. La 26 august 1991, România a recunoscut oficial redobândirea independenţei de stat a Republicii Lituania, iar la 13 septembrie 1991, au fost reluate relaţiile diplomatice dintre România şi Republica Lituania.

 


Reprezentare diplomatică

Misiuni ale României:

  • Ambasada României în Lituania: Ambasador agreat: Excelenţa Sa, domnul Cosmin-George Dinescu

Misiuni ale Lituaniei:

  • Ambasada Lituaniei la Bucureşti: Ambasador E.S. Dl Arvydas Pocius


Dialogul politico-diplomatic

  • Vizite la nivel de şef de stat: în Lituania – 1994, 2001, 2010; 2016 în România – 1995, 2005; 2012
  • Vizite la nivel de prim-ministru: în România – 1995; în Lituania – 2013, 2018
  • Vizite la nivelul miniştrilor de externe: în Lituania – 1991, 2013; în România – 1993, 2008, 2013, 2018


Cooperare economică

Schimburile comerciale româno-lituaniene au avut, cu excepţia perioadei de criza 2008 - 2009, o evoluţie ascendentă, în ultimii ani, crescând de peste 19 ori.

Pe parcursul anului 2017, schimburile bilaterale au crescut cu 17,20% față de anul precedent. Exporturile românești au crescut cu 22,46%, ajungând la 77,92 milioane euro, iar importurile s-au majorat cu 13,02%, însumând 90,48 milioane euro. 


Evoluţia schimburilor comerciale

– mil. euro –

 

Total

Export

Import

Sold

2005

30,7

9,9

20,8

-10,8

2006

39,3

15,5

23,8

-8,3

2007

63,59

25,14

38,45

-13,31

2008

61,02

30,43

30,59

-0,16

2009

51,39

28,40

22,99

+5,41

2010

69,74

35,34

34,40

+0.94

2011

91,53

35,51

56,02

-20,51

2012

97,57

43,50

54,07

-10,57

2013

103,81

44,56

59,26

-14,70

2014

112,67

51,2

61,66

10,64

2015

129,7

50,7

70,64

-11,61

2016

143,63

63,53

80,10

-16,57

2017

168,40

77,92

90,48

-12,56

 

Cultură şi educaţie

Ministerul Afacerilor Externe a găzduit la 15 februarie 2012, lansarea volumelor: „Istoria Lituaniei” şi „The Romanian-Lithuanian Relations. Diplomatic Documents (1919-1944)”. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Ambasada Republicii Lituania şi s-a înscris în cadrul programului „Cartea lunii la MAE”.

„Istoria Lituaniei” este prima carte de istorie a Lituaniei în limba română, care a apărut la iniţiativa Asociaţiei Române pentru Studii Baltice şi Nordice (ARSBN), condusă de domnul conf. univ. Silviu Miloiu de la Universitatea Valahia din Târgovişte şi a Ambasadei Republicii Lituania la Bucureşti, cu sprijinul nemijlocit acordat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, Ministerul Afacerilor Externe al României, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Lituania şi de Editura Cetatea de Scaun. Eforturilor domnului Silviu Miloiu s-au alăturat, în urmă cu trei ani, nume importante din domeniul istoriei românilor – domnul Florin Anghel, conf. univ. la Universitatea Ovidius din Constanţa şi vicepreşedinte ARSBN, domnul dr. Veniamin Ciobanu, cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie A.D. Xenopol din Iaşi şi unul dintre cei mai apreciaţi istorici lituanieni – domnul Zigmantas Kiaupa.

„The Romanian-Lithuanian Relations. Diplomatic Documents (1919-1944)” este rezultatul unei colaborări strânse dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Lituania, Unitatea Arhive Diplomatice din cadrul MAE şi Arhivele Naţionale ale Lituaniei. Volumul reprezintă rezultatul cercetării a şase istorici români şi lituanieni: Silviu Miloiu, Florin Anghel, Alexandru Ghişa, Bogdan-Alexandru Schipor, Dalia Bukelevičiutė şi Ramojus Kraujelis. Apărută la iniţiativa Asociaţiei Române pentru Studii Baltice şi Nordice, condusă de domnul conf. univ. Silviu Miloiu, precum şi a Ambasadei Republicii Lituania la Bucureşti, lucrarea a fost publicată la Editura „Cetatea de Scaun” în limbile română, lituaniană şi engleză.


Comunitatea română

Deși numărul cetăţenilor români din Lituania este foarte redus, există Asociația de Limbă și Cultură ”Dacia”, ale cărei principale obiective sunt păstrarea limbii şi tradiţiilor româneşti și promovarea, în ţara de adopţie, a valorilor culturii, artei şi literaturii româneşti.


Condiţii de muncă

Accesul cetăţenilor români pe piaţa forţei de muncă din Lituania

Guvernului lituanian a decis accesul nerestricţionat al cetăţenilor români şi bulgari pe piaţa muncii din Lituania. Începând cu 1 ianuarie 2007, cetăţenii români beneficiază de aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi cetăţenii din celelalte state membre UE, în privinţa accesului pe piaţa lituaniană a muncii.

 

iunie 2018

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice