Relaţii bilaterale

Republica LITUANIA


Scurt istoric: La 21 august 1924, a fost înfiinţată Legaţia Lituaniei în România, al cărei sediu era stabilit la Praga. La 26 august 1991, România a recunoscut oficial redobândirea independenţei de stat a Republicii Lituania, iar la 13 septembrie 1991, au fost reluate relaţiile diplomatice dintre România şi Republica Lituania.

Reprezentare diplomatică

Misiuni ale României:

  • Ambasada României în Lituania: Excelenţa Sa, domnul Cosmin-George Dinescu (a prezentat scrisorile de acreditare la 11 septembrie 2019).

Misiuni ale Lituaniei:

  • Ambasada Lituaniei la Bucureşti: Excelența Sa, doamna Violeta Motulaitė (a prezentat scrisorile de acreditare la 26 noiembrie 2019).

Consulatul Onorific al României la Klaipeda, consul onorific: Dna Laura Kovaliovaite. 

 

Dialogul politico-diplomatic

  • Vizite la nivel de şef de stat: în Lituania – 1994, 2001, 2010, 2016; în România – 1995, 2005, 2012
  • Vizite la nivel de prim-ministru: în România – 1995; în Lituania – 2013, 2018
  • Vizite la nivelul miniştrilor de externe: în Lituania – 1991, 2013; în România – 1993, 2008, 2013, 2018

 

Cooperare economică

Pe parcursul anului 2017, schimburile bilaterale au crescut cu 17,20% față de anul precedent. În anul 2018 valoarea

schimburilor comerciale a fost de 197.78 milioane de euro (în creștere cu 17.52% față de anul precedent), din

care exporturi în Lituania 95.29 milioane (în creștere cu 22.16%) și importuri 102.49 milioane (creștere cu 13.51%).

Conform celor mai recente statistici disponibile, în primele 4 luni din 2019, valoarea schimburilor comerciale a fost

de 197.78 milioane de euro (creștere cu 17.52%), din care exporturi 95.29 milioane (în creștere cu 22.16%)

respectiv importuri 90.29 milioane (creștere cu 102.49%).

 

Cultură şi educaţie

Ministerul Afacerilor Externe a găzduit la 15 februarie 2012, lansarea volumelor: „Istoria Lituaniei” şi „The Romanian-Lithuanian Relations. Diplomatic Documents (1919-1944)”. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Ambasada Republicii Lituania şi s-a înscris în cadrul programului „Cartea lunii la MAE”.

„Istoria Lituaniei” este prima carte de istorie a Lituaniei în limba română, care a apărut la iniţiativa Asociaţiei Române pentru Studii Baltice şi Nordice (ARSBN), condusă de domnul conf. univ. Silviu Miloiu de la Universitatea Valahia din Târgovişte şi a Ambasadei Republicii Lituania la Bucureşti, cu sprijinul nemijlocit acordat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, Ministerul Afacerilor Externe al României, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Lituania şi de Editura Cetatea de Scaun. Eforturilor domnului Silviu Miloiu s-au alăturat, în urmă cu trei ani, nume importante din domeniul istoriei românilor – domnul Florin Anghel, conf. univ. la Universitatea Ovidius din Constanţa şi vicepreşedinte ARSBN, domnul dr. Veniamin Ciobanu, cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie A.D. Xenopol din Iaşi şi unul dintre cei mai apreciaţi istorici lituanieni – domnul Zigmantas Kiaupa.

„The Romanian-Lithuanian Relations. Diplomatic Documents (1919-1944)” este rezultatul unei colaborări strânse dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Lituania, Unitatea Arhive Diplomatice din cadrul MAE şi Arhivele Naţionale ale Lituaniei. Volumul reprezintă rezultatul cercetării a şase istorici români şi lituanieni: Silviu Miloiu, Florin Anghel, Alexandru Ghişa, Bogdan-Alexandru Schipor, Dalia Bukelevičiutė şi Ramojus Kraujelis. Apărută la iniţiativa Asociaţiei Române pentru Studii Baltice şi Nordice, condusă de domnul conf. univ. Silviu Miloiu, precum şi a Ambasadei Republicii Lituania la Bucureşti, lucrarea a fost publicată la Editura „Cetatea de Scaun” în limbile română, lituaniană şi engleză.

 

Comunitatea română

Deși numărul cetăţenilor români din Lituania este foarte redus, există Asociația de Limbă și Cultură ”Dacia”, ale cărei principale obiective sunt păstrarea limbii şi tradiţiilor româneşti și promovarea, în ţara de adopţie, a valorilor culturii, artei şi literaturii româneşti.

 

Condiţii de muncă

Accesul cetăţenilor români pe piaţa forţei de muncă din Lituania

Guvernului lituanian a decis accesul nerestricţionat al cetăţenilor români şi bulgari pe piaţa muncii din Lituania. Începând cu 1 ianuarie 2007, cetăţenii români beneficiază de aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi cetăţenii din celelalte state membre UE, în privinţa accesului pe piaţa lituaniană a muncii.

 

octombrie 2019

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice