Relaţii bilaterale

Regatul NORVEGIEI

 

Prezentare generală

Relaţiile româno-norvegiene sunt foarte bune, continuând un trend ascendent în domenii precum: educație, integrare socială, cultură, cercetare, mediu, energie (în mod deosebit, energie regenerabilă), construcții navale, tehnologii marine, IT și comunicații, construcții și infrastructură, tehnică militară.

Reprezentare diplomatică

Relaţiile diplomatice dintre România şi Norvegia au fost stabilite în mai 1917, întrerupte la 17 iulie 1940, după ocuparea Norvegiei de către Germania, restabilite la 31 mai 1946 şi ridicate la rang de ambasadă la 12 noiembrie 1964.

Misiuni ale României:

  • Ambasada României în Regatul Norvegiei: ambasador extraordinar şi plenipotenţiar Adrian-Gabriel Davidoiu (a prezentat scrisorile de acreditare la 24 septembrie 2015).
  • Consulatul Onorific al României la Bergen, consul onorific Kjell Ove Nygaard
  • Consulatul Onorific al României la Kristiansand, consul onorific Fred Bjerke
  • Consulatul Onorific al României la Stavanger, consul onorific David S. Ottesen
  • Consulatul Onorific al României la Ålesund, consul onorific Per Erik Dalen

Misiuni în România:

  • Ambasada Regatului Norvegiei în România: ambasador extraordinar şi plenipotenţiar Lise Nicoline Kleven Grevstad (a prezentat scrisorile de acreditare la 5 octombrie 2017).
  • Consulatul Onorific al Norvegiei la Constanţa, consul onorific Laurenţiu Adrian Lazăr.

Cooperare economică

În ultimii ani a fost diversificată gama exporturilor realizate de firmele româneşti în Norvegia prin introducerea, pe lângă produsele tradiţionale, a unora noi: autoturisme, construcţii, reparaţii auto, confecţii, cercetare în domeniul IT, produse software, prestări servicii în domeniul comunicaţiilor, servicii de exploatare petrolieră offshore, telecomunicaţii, reabilitare şi construcţii infrastructură, decoraţiuni interioare.

Balanța comercială a schimburilor comerciale bilaterale româno-norvegiene se menține excedentară. La data de 31.12.2018 volumul total al schimburilor comerciale ale României cu Norvegia era de €592 mil., din care exportul a fost de €538 mil. și importul de €54 mil., soldul fiind de €484 mil. în favoarea României. Față de aceeași  perioadă a anului trecut, volumul schimburilor comerciale totale a crescut cu 105,34%, din care exportul a crescut cu 130,91%, iar importul a scăzut cu 2,62%.

Conform datelor de la ONRC, la 31.01.2019 erau înregistrate în România 396 societăţi comerciale cu capital norvegian, reprezentând investiții directe de €81 mil., Norvegia situându-se pe locul 32 în clasamentul investitorilor străini în țara noastră (0,18%).

Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European şi Mecanismul Financiar norvegian

Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) stabilește un obiectiv comun de cooperare pentru reducerea decalajelor economice și sociale în Europa și de consolidare a cooperării dintre țările europene. Norvegia, stat membru al SEE, contribuie la realizarea acestui obiectiv prin intermediul granturilor SEE și norvegiene, fonduri nerambursabile destinate statelor membre UE cu un produs național brut pe locuitor sub 90% din media UE, similar condițiilor de eligibilitate ale fondului de coeziune al UE.

Granturile SEE și norvegiene sprijină dezvoltarea socială și economică, precum și relațiile bilaterale și cooperarea dintre România și Norvegia, Islanda și Liechtenstein încă din anul 2007. În baza ciclului financiar de cooperare 2007-2009, fondurile alocate de Norvegia pentru România prin mecanismele financiare amintite au fost de 98 milioane de euro. În baza ciclului financiar de cooperare 2009-2014, România a beneficiat de fonduri în valoare de 306 milioane de euro (din care Norvegia a acoperit 97%). În perioada 2014-2021, valoarea totală a fondurilor de care beneficiază România este de 502,5 milioane de euro (227,3 mil. euro prin mecanismul norvegian şi 275,2 mil. euro prin mecanismul SEE). Pentru exercițiul financiar prezent, România a fost prima țară care a semnat, la 13 octombrie 2016, Memorandumurile de Înțelegere cu statele donatoare, putând beneficia astfel de avantajele demarării mai rapide a implementării programelor.

Cele cinci domenii-cheie finanțate prin granturile SEE și norvegiene 2014-2021 sunt: (1) Inovare, cercetare, educație și competitivitate; (2) Incluziune socială, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și reducerea sărăciei; (3) Mediu, energie, schimbări climatice și economii bazate pe emisii scăzute de carbon; (4) Cultură, societate civilă, buna guvernanță și drepturile fundamentale; (5) Justiție și afaceri interne.

Dezvoltarea cooperării bilaterale dintre statele donatoare și cele beneficiare este o prioritate pentru fondurile alocate prin granturile SEE și norvegiene. Totodată, fiecare domeniu de finanțare are o componentă de programare și alocare destinată grupurilor socio-economice vulnerabile, în special populației rome și societății civile.

Mai multe informaţii privind granturile SEE se găsesc la: https://eeagrants.org

Comunitatea românească

Comunitatea românească numără peste 16.000 de persoane cu cetăţenie română sau de origine română. Deşi puţin numeroasă, diaspora română este bine integrată în mediul norvegian, păstrând totodată  identitatea naţională, tradiţiile, cultura şi limba română. Românii stabiliţi în decursul anilor în Norvegia sunt dispersaţi pe întreg teritoriul ţării, inclusiv în zonele de nord. Există o concentrare mai mare a comunităţii româneşti în capitala Oslo şi în împrejurimile ei, precum şi în oraşele Bergen, Stavanger, Tønsberg, Drammen şi Trondheim.

Norvegia a liberalizat piaţa muncii pentru cetăţenii români în iunie 2012. Mai multe informaţii privind condiţiile de muncă în Norvegia se găsesc la: http://oslo.mae.ro/.

mai 2019

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice