Relaţii bilaterale

Republica POLONĂ


Relaţiile bilaterale sunt caracterizate de un dinamism deosebit şi de o cooperare excelentă, inclusiv în cadrul UE şi NATO, bazată în mod particular pe interese comune în politica europeană şi faţă de vecinătatea estică a UE. România şi Republica Polonă sunt parteneri strategici, ca urmare a semnării de către Preşedinţii României şi Republicii Polone a Declaraţiei comune privind parteneriatul strategic, la 7 octombrie 2009. În prezent, Parteneriatul Strategic este implementat prin Planul de Acțiuni Comune pentru perioada 2016-2020.


Reprezentarea diplomatică

Relaţiile diplomatice au fost stabilite la nivel de reprezentanţă provizorie, la 9 februarie 1919. La 31 mai 1919, relaţiile au fost ridicate la nivel de legaţie. La 31 mai 1938, misiunile diplomatice au fost ridicate la rang de ambasadă. La 28 octombrie 1940, relaţiile diplomatice au fost suspendate, fiind reluate în 1945.

Misiuni ale României

  • Ambasada României la Varşovia: ambasador extraordinar şi plenipotenţiar Excelenţa Sa domnul Ovidiu Dranga, din iunie 2013.
  • Consulatul onorific al României la Poznan: consul onorific Iuliana Grazynska.
  • Consulatul onorific al României la Bialystok: consul onorific Ewa Moroz-Ustymowicz
  • Consulatul general onorific al României la Kielce: consul general onorific Michal Solowow

Misiuni în România

  • Ambasada Republicii Polone la Bucureşti: ambasador extraordinar şi plenipotenţiar Excelenţa Sa domnul Marcin Wilczek, din septembrie 2015.
  • Consulatul onorific al Poloniei la Câmpia Turzii: consul onorific domnul Robert Milczarek.


Cooperare economică

Schimburile comerciale româno-poloneze au crescut constant în ultimii ani. În anul 2015 acestea însumau 4,5 miliarde euro (din care 1463,35 milioane euro export şi 3050,52 milioane euro import), în creştere cu 11% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2014. La 30.04.2016, valoarea schimburilor comerciale era de 1,62 miliarde euro, atât exporturile, cât şi importurile cunoscând o tendinţă ascendentă (creştere de 13,60% pentru exporturi şi de 14,00% pentru importuri), faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015.

Conform statisticii ONRC, la 30.06.2016 în România erau înregistrate 886 companii poloneze, cu un capital direct investit de 381,2 milioane euro. Polonia se situează pe locul 18 în rândul investitorilor străini din țara noastră, cu o pondere 0,95% în totalul investiţiilor străine.

La 9 iunie 2016, la sediul Ambasadei României la Varșovia, a fost inaugurată Camera de Comerţ şi Industrie Polono-Română, care aduce un imbold suplimentar interacţiunii economice bilaterale.


Cooperarea cultural-ştiinţifică

La 5 martie 2009, a fost semnat Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind funcţionarea Institutului Cultural Român de la Varşovia şi a Institutului polonez din Bucureşti.

În octombrie 2007, au fost semnate Acordul de Colaborare Culturală dintre România şi Polonia si Acordul Interguvernamental privind colaborarea dintre Institutele Culturale din cele două ţări.

Cooperarea în domeniul învăţământului se desfăşoară în bune condiţii, concretizându-se în schimburi de persoane pentru stagii de specializare, acordarea reciprocă de locuri la cursurile de vară de limbă, literatură şi civilizaţie, participarea la olimpiade şi concursuri şcolare organizate în cele două state, funcţionarea de lectorate.

În România funcţionează 3 lectorate de limbă, literatură şi civilizaţie polonă la Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca; iar în Polonia – 2 lectorate de limbă, literatură şi civilizaţie română la Universitatea Jagellonă din Cracovia şi Universitatea „Adam Mickiewicz” din Poznan.

În cadrul Universităţii Jagiellone din Cracovia şi la Institutul de Romanistică din cadrul Universităţii „Adam Mickiewicz” din Poznan există catedre de filologie română, la care lectori din România predau cursuri de literatură, cultură şi civilizaţie românească. Asociaţiile româneşti din Polonia sunt: Asociaţia de prietenie polono-română - Integrarea” (Wrocław), "Societatea Polono-Română” (Cracovia), “Prietenia Polono-Română” (Katowice), “Comunitatea Bucovineană” (Zielona Góra).

Institute culturale:

  • Institut cultural al României în Republica Polonă: Varşovia
  • Institut cultural al Republicii Polone în România: Bucureşti


Comunitatea românească din Polonia

Conform estimărilor ambasadei, comunitatea românească din Polonia numără aproximativ 5.000 de persoane, dintre care 2.680 cu rezidenţă permanentă în Polonia. Acestea sunt repartizate uniform pe teritoriul ţării, concentrări mai mari fiind în capitală şi împrejurimi (circa o treime), dar şi în Silezia, sud-vestul Poloniei şi Wroclaw. Cetăţenilor români emigraţi înainte de 1989, dar mai ales după acest an, prin căsătorii mixte, li se adaugă comunitatea polonezilor originari din Bucovina, formată din circa 60 de persoane care trăiesc în regiunea de vest a ţării (Voievodatul Lubuskie).

Temporar, pe teritoriul statului polonez se află cetăţeni români beneficiari ai unor contracte de muncă în cadrul unor firme poloneze, respectiv în baza unor relaţii contractuale încheiate cu reprezentanţele unor companii multinaţionale.


Comunitatea poloneză din România

Conform datelor recensământului din 2011, în România trăiesc 2543 polonezi (conform informaţiilor oferite de Ambasada Poloniei la Bucureşti), cei mai mulţi în judeţul Suceava, dar şi în Bucureşti, judeţul Hunedoara sau Timiş.

Uniunea Polonezilor din România a luat fiinţă la 16 martie 1990 cu denumirea Uniunea Polonezilor din România în Bucureşti „Dom Polski” la iniţiativa unui grup de polonezi din Bucureşti. În prezent, organizaţia cuprinde 15 asociaţii locale. Sediul conducerii Uniunii se află în Casa Polonă din Suceava, construită în anii 1903-1907 şi redobândită de către polonezi, după anii comunismului, în anul 1996. Preşedintele Uniunii Polonezilor din România, Ghervazen Longher, este, în acelaşi timp, deputat în Parlamentul României din partea minorităţii poloneze. „Dom Polski" organizează anual, în luna septembrie, „Zilele culturii poloneze" care cuprind simpozioane ştiinţifice, expoziţii, spectacole folclorice.

Pentru sprijinirea studierii limbii polone ca limbă maternă s-a creat posibilitatea angajării unor cadre didactice din Polonia care să predea în România etnicilor poloni.

octombrie 2016

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice