Relaţii bilaterale

Republica PORTUGHEZĂ


Prezentare generală

În 1880, guvernul portughez a recunoscut independenţa de stat a României.

Relaţiile diplomatice dintre cele două ţări au fost stabilite la 31 august / 13 septembrie 1917, data scrisorii de acreditare a primului reprezentant român în calitate de trimis extraordinar la Lisabona, în persoana lui Victor Ionescu, deputat. La 7 decembrie 1919, primul reprezentant portughez şi-a prezentat scrisorile de acreditare la Bucureşti.

Din 1920 funcţionează Legaţia României la Lisabona. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, relaţiile diplomatice nu au fost întrerupte. Misiunile diplomatice ale celor două ţări şi-au încetat activitatea la 20 noiembrie 1945 (cea portugheză) şi la 7 noiembrie 1947 (cea română).

La 31 mai 1974, relaţiile diplomatice au fost reluate şi ridicate la rang de ambasadă, România fiind prima ţară est-europeană care a restabilit relaţiile cu Portugalia după revoluţia „garoafelor” (25 aprilie 1974). În octombrie 1974 şi februarie 1975, au fost acreditaţi ambasadori rezidenţi la Lisabona şi la Bucureşti.

 

Reprezentare diplomatică 

Misiuni ale României:  

  • Ambasada României în Portugalia: ambasador Ioana BIVOLARU (şi-a prezentat scrisorile de acreditare la 6 septembrie 2016).

Misiuni în România:

  • Ambasada Republicii Portugheze în România: ambasador João-Bernardo WEINSTEIN (şi-a prezentat scrisorile de acreditare la 16 octombrie 2013). 

 

Cele mai recente vizite:

La nivel de Preşedinte:

  • în Portugalia: 30-31 octombrie 2003
  • în România: 16-18 iunie 2015

La nivel de Premier: 

  • în Portugalia: 13 iulie 2007
  • în România: 28-29 septembrie 2014 (vicepremier).

 La nivel de ministru de externe:

  • în Portugalia: 1-2 iunie 2014

Ministrul portughez al afacerilor externe a făcut parte din delegaţia care l-a însoţit pe Preşedintele Portugaliei în cadrul vizitei de stat în România, din perioada 16-18 iunie 2015.

 

Cooperare economică

Portugalia este un partener comercial în continuă ascensiune pentru România. Principalul obiectiv economic al României în relaţia bilaterală îl constituie obţinerea unui sold pozitiv al balanţei comerciale şi atragerea de investiţii în România (proiecte de cooperare). Interesul companiilor portugheze pentru România a sporit semnificativ începând cu 2007, anul aderării ţării noastre la UE.

În luna iunie 2015 au avut loc atât la Lisabona, cât şi la Bucureşti, forumuri economice de promovare a României ca destinaţie a investiţiilor portugheze. În 2016 a fost înştiințată la Lisabona CCICPR - Camera de Comerț, Industrie și Promovare Culturală Portugalia-România, a cărei principal obiectiv este facilitarea schimburilor comerciale prin intensificarea contactelor dintre companiile românești și cele portugheze.

Comerț

În 2015, valoarea schimburilor comerciale a atins nivelul de 488,16 milioane euro, în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2014, când au fost înregistrate 473,29 milioane euro.

La 31 august 2016, valoarea schimburilor comerciale a fost de 279,05 milioane euro:importuri 179,06 milioane euro și exporturi 99,99 milioane euro înregistrând scădere față de aceeași perioadă a anului 2015..

La 31 octombrie 2016, numărul societăților portugheze a ajuns la 567, cu un capital social subscris de 248.084 milioane euro.

Principalele produse care fac obiectul schimburilor comerciale pentru export sunt maşinile, aparatele şi echipamente electrice; vehicule şi  echipamente de transport; mobilă şi mobilier divers; produse ale regnului vegetal; anvelope şi articole din cauciuc; materiale textile şi articole din acestea. Produsele pentru import sunt vehicule şi echipamente de transport; maşini şi echipamente electrice; materii textile; produse alimentare, băuturi, tutun; cazane, maşini şi dispozitive mecanice, materiale plastice şi cauciuc.

 

Cultură şi educaţie

Relaţiile culturale româno – portugheze au fost fondate şi dezvoltate,  mai ales în baza moştenirii  latine comune şi afinităţilor lingvistice între cele două state.

În 2006 a fost inaugurat Institutul Cultural Român de la Lisabona.

Limba română se predă oficial în cadrul lectoratului de limbă română de la Universitatea din Lisabona - Facultatea de Litere - Departamentul de Lingvistică Generală şi Romanică, precum şi la Institutul Cultural Român din Lisabona. Cursuri non-curriculare de limba română sunt organizate la sediul asociaţiilor româneşti. 

Există o bibliotecă cu carte românească la sediul Institutului Cultural Român din Lisabona. Asociaţiile româneşti deţin, la rândul lor, cărți în limba română, provenite din donaţiile statului român (la Almancil, Lisabona şi Setubal). De asemenea, o mică bibliotecă a fost organizată de Lectoratul de Limbă Română de la Universitatea Lisabona.

Limba portugheză este predată în România la Universitatea Bucureşti, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea Româno-Americană din Bucureşti.

La 17 iunie 2015 a fost semnat, la Bucureşti, Programul de Cooperare în domeniile limbii, educaţiei, ştiinţei, tehnologiei şi învăţământului superior, al culturii, sportului, tineretului, mass-media şi turismului. Acesta se va aplica pentru perioada 2015-2018.

Ca urmare a semnării în septembrie 2015 a Declaraţiei de intenţie a Guvernelor român şi portughez (reprezentate de cele două Ministere ale Educaţiei), începând cu anul şcolar 2015-2016, Cursul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească este studiat în 8 şcoli din Portugalia, având în vedere că în instituţiile de învăţământ din această ţară sunt înscrişi cca 3.500 de elevi români.

 

Comunitatea românească

Conform datelor Serviciului pentru Străini şi Frontiere (SEF), la 31 decembrie 2015 comunitatea românească din Portugalia număra 30.532  cetăţeni, concentraţi în zonele Lisabona, Setubal şi Santarem (centru) şi regiunea Algarve (sud). Numărul real al românilor din Portugalia poate fi aproximat la 35.000 iar numărul cetăţenilor români care deţin cetăţenia portugheză este de circa 1600.

Comunitatea românească din Portugalia este cea mai numeroasă provenind dintr-un stat membru UE şi a patra ca mărime după Brazilia, Ucraina şi Capul Verde.

Comunitatea românească este relativ bine integrată în societatea portugheză, lucru facilitat de afinităţile lingvistice şi de faptul că toleranţa faţă de străini este promovată atât la nivel politic (autorităţi publice centrale şi locale), cât şi al societăţii civile.

 

Mediul asociativ:

Sunt înregistrate 9 asociaţii româneşti, dintre care 5 sunt formate din cetăţeni români şi ai Republicii Moldova („Frăţia” „ACIRMA”, „Doina”, „Dacia” „Mundo Feliz”).

 

Lăcaşe de cult

În prezent, există 6 parohii ortodoxe româneşti, cu trei filiale în oraşe diferite, precum şi 9 biserici penticostale româneşti.

 

Condiţii de muncă

Portugalia a liberalizat piaţa muncii pentru cetăţenii români, la 1 ianuarie 2009.

 

decembrie 2016

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice