Relaţii bilaterale

Republica SLOVACĂ

România şi Cehoslovacia au stabilit relaţii diplomatice la 30 ianuarie 1920. După dezmembrarea Cehoslovaciei şi instituirea protectoratului german, relaţiile diplomatice au fost întrerupte în 1939, fiind reluate la 7 iunie 1945. În urma separării Cehoslovaciei şi proclamării Slovaciei ca stat suveran şi independent, la 1 ianuarie 1993, au fost stabilite relaţiile diplomatice directe între România şi Republica Slovacă.

Prezentare generală

La 24 septembrie 1993 a fost semnat la Bratislava Tratatul privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi R. Slovacă, intrat în vigoare la 23 mai 1994. La 16 aprilie 1999, la Bratislava, a fost semnat, de către miniştrii de externe ai celor două ţări, Protocolul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind valabilitatea tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi a altor înţelegeri încheiate de România cu Cehoslovacia, la care Republica Slovacă este succesoare.

Reprezentare diplomatică

Misiuni ale României

  • Ambasada României în Republica Slovacă: ambasador extraordinar şi plenipotenţiar: Steluța ARHIRE (din 8 iunie 2016).
  • Consulatul onorific al României la Banska Bistrica: consul onorific Ladislav REHÁK
  • Consulatul onorific al României la Stara Lubovna: consul onorific Marian GUREGA.

Misiuni în România

  • Ambasada Republicii Slovace în România: ambasador extraordinar şi plenipotenţiar: Karol MISTRIK (din 29 mai 2018)
  • Consulatul onorific al Republicii Slovace la Salonta: consul onorific Miroslav IABLONCSIK.

Cooperarea economică

La sfârșitul anului 2017, valoarea schimburilor comerciale româno-slovace a fost de 2.856 milioane euro (+10,59% fata de 2016), din care exporturi românești 1.070,2 milioane euro (+6,55% fata de 2016) şi importuri din Slovacia în valoare de 1.785,9 milioane euro (+13,16% comparativ cu anul precedent), soldul balanţei comerciale fiind negativ, de -715,9 milioane euro, majorat cu 141,94 mil. euro față de 31 decembrie 2016. La 31 martie 2018, valoarea schimburilor comerciale româno-slovace a fost de 737,80 milioane euro din care exportul  279,74 milioane euro şi import 458,07 milioane euro.

La 30 aprilie 2018, conform datelor statistice ONRC, numărul societăţilor româneşti cu capital  slovac s-a ridicat la 694 (pondere 0,32%), cu un capital total investit direct de 39,07 milioane euro (locul 39, pondere 0,09%).

România este percepută de partea slovacă ca un partener economic relevant, atât datorită mărimii pieţei sale interne, cât şi prin oportunităţile de afaceri pe care le oferă, în plan investiţional. În mod concret, partea slovacă este interesată de promovarea mai energică a dinamicii relaţiilor economice bilaterale, prin organizarea de activităţi comune care să vină în sprijinul unei mai bune cunoaşteri a celor două pieţe, a ofertelor de comerţ şi investiţii de ambele părţi. În marja vizitei Preşedintelui României la Bratislava din noiembrie 2015, a fost organizat un Forum Economic Bilateral, cu participarea a 15 companii româneşti şi un număr similar de companii slovace, fiind identificate noi oportunităţi de cooperare.

Cultură şi educaţie

Relaţiile în acest domeniu se desfăşoară în baza Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind colaborarea în domeniile ştiinţei, învăţământului, culturii şi sportului (Bratislava, 3 martie 1994). În octombrie 2016 a fost semnat Programul de colaborare în domeniul cultural dintre România şi Slovacia pentru perioada 2016 - 2020.

Există 28 de universităţi româneşti care au acorduri cu 21 de universităţi slovace, prin care dezvoltă programe de cercetare universitară şi programe de studiu: Erasmus, CEEPUS (Programul Central European de Schimburi Universitare), mobilităţi studenţeşti, de personal didactic şi administrativ. Există un lectorat de limbă slovacă la Universitatea din Bucureşti şi unul de limbă română la universitatea „Jan Amos Comenius” din Bratislava. La nivelul mobilităţilor regionale CEEPUS, Slovacia este unul din principalii parteneri ai României, alături de Polonia şi Austria.

În octombrie 2016, a fost semnat Programul de cooperare între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii din Republica Slovacă pentru perioada 2016-2020.

La 11 septembrie 2018, a fost semnat Programul de cooperare în domeniul educației între Ministerul Educației Naționale din România și Ministerul Educației, Științei, Cercetării și Sportului din Republica Slovacă  pentru perioada 2018 – 2022. 

Comunitatea românească

La data de 30 martie 2018, se aflau în evidențele autorităților slovace 7.249 de cetățeni români, cu domiciliul sau reședința în Slovacia, ocupând locul al 4-lea după cehi, ucraineni și unguri. Ministerul slovac al muncii apreciază, totodată, că numărul românilor care lucrează pe teritoriul slovac este de 8.900.

Majoritatea cetățenilor români își desfășoară activitatea în partea de vest a țării, cea mai dezvoltată din punct de vedere economic. Bratislava reprezintă principalul punct de atracție pentru lucrătorii români, principalii angajatori fiind companiile multinaționale care își au sediul în regiunea Bratislava.

Republica Slovacă a decis liberalizarea accesului cetăţenilor români pe piaţa locală a forţei de muncă. Cetăţenii români pot lucra în Slovacia fără a deţine un permis de muncă, în condiţii egale cu cetăţenii slovaci sau cetăţenii altor state UE. Informaţii suplimentare puteţi obține accesând site-ul: http://www.anofm.ro/.

 

Septembrie 2018

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice