Relaţii bilaterale

Republica ALGERIANĂ Democratică şi Populară

România a fost printre primele țări care au recunoscut independența Algeriei (1962), cele două țări stabilind relaţii diplomatice, la nivel de ambasadă, la 14 aprilie 1962.

Ambasada noastră la Alger a fost deschisă în 1963, iar primul ambasador român rezident în această ţară a fost acreditat la 5 mai 1963.

Algeria a deschis ambasada sa la Bucureşti şi a acreditat un ambasador rezident în anul 1982.

În prezent ambasadorul României la Alger este domnul Marcel ALEXANDRU (martie 2013).

Ambasadorul Algeriei la București este doamna Taous DJELLOULI (aprilie 2014).
 


Dialogul politic şi parlamentar 

 • La nivel înalt 

Președinții României și Algeriei s-au întâlnit în octombrie 1995, la New York cu ocazia sesiunii Adunării Generale. În perioada 13-15 ianuarie 2003, preşedintele României a efectuat o vizită de stat în Algeria la invitaţia omologului său algerian.
 

 • Pe linia MAE 

Ministrul afacerilor externe al Algeriei a efectuat trei vizite în România în 2001,2006 și 2011. În primul caz prezența s-a datorat reuniunii OSCE, ulterior Sommet-ului Francofoniei, iar în al treilea caz a venit în vizită oficială. Cu aceste ocazii s-a întreținut cu omologii români, iar în 2011 a fost primit de primul ministru. În anul 2000, ministrul român al afacerilor externe a vizitat Algeria. Cei doi miniștri de externe au mai avut o întrevedere în 2003 la New York cu ocazia Adunării Generale a ONU.

Secretarul de stat în MAE român, responsabil cu organizarea Sommet-ului Francofoniei, a vizitat Algeria în august 2006. În noiembrie 2012 și martie 2015 secretarul de stat coordonator din MAE a întreprins vizite de lucru la Alger.

Au fost organizate consultări pe linia Ministerelor Afacerilor Externe, la nivel de secretar general şi de secretar de stat (decembrie 2002, la Bucureşti, respectiv ianuarie 2006, noiembrie 2012 și martie 2015 la Alger), precum şi la nivel de director general (Alger, 1992, decembrie 1999 şi martie 2010, respectiv, Bucureşti, septembrie 2008 și iulie 2012, mai 2014).

 

 • Pe linie guvernamentală

În noiembrie 2008 a avut loc vizita în România a ministrului algerian al tineretului şi sportului.

Secretarul de Stat pentru Comerțul Exterior al României a vizitat Algeria în octombrie 2015.

Preşedintele Curţii de Conturi a României a vizitat Algeria în septembrie 2016.
 

 • Pe linie parlamentară

O delegaţie a Consiliului Naţional de Tranziţie din Algeria, la nivel de vicepreşedinte, a efectuat o vizită în România la invitaţia Parlamentului român în luna martie 1995.

O delegaţie a Comisiei pentru politică externă a Senatului României, condusă de preşedintele acesteia, a vizitat Algeria în aprilie 2000. În mai 2001, mai 2003 și iunie 2010, delegaţii similare algeriene au vizitat România. În anul 2010, nivelul delegației algeriene a fost de președinte.

Delegaţii ale Grupului parlamentar algerian de prietenie Algeria-România au vizitat ţara noastră în octombrie 2003, noiembrie 2005 şi octombrie 2016. În iunie 2004 și octombrie 2015 au avut loc la Alger vizite ale unor delegaţii ale grupului parlamentar similar român.
 


Relaţii economice 

Schimburile comerciale:

Din momentul aderării României la UE, cadrul juridic al relaţiilor comerciale cu Algeria este reglementat prin Acordul de Asociere a Algeriei cu Uniunea Europeană (2005).

Potrivit prevederilor acestui acord, într-un interval de tranziţie care se va întinde pe 15 ani de la data intrării sale în vigoare (1 septembrie 2005), barierele tarifare între semnatari vor fi diminuate în mod progresiv până la reducerea lor definitivă, urmând ca la orizontul anului 2020 să fie creată piaţa liberă algero-europeană.

Evoluţia schimburilor comerciale româno-algeriene în ultimii 7 ani se prezintă astfel:

– milioane dolari –

ANUL

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

EXPORT

185,2

233,596

287,475

488,45

506,19

529,5

431,95

IMPORT

49,7

0,741

1,210

1,55

0,87

0,66

0,49

TOTAL

234,9

234,337

288,685

490

507,0

530,16

432,34

Socotind volumul schimburilor comerciale, Algeria a fost, în anul 2015, al doilea partener al României în Africa, după Maroc.

Export: autoturisme Dacia Logan, piese și subansamble materiale de construcţii, produse din fontă, fier sau oţel, fibre acrilice, cereale, produse din cereale, produse alimentare, produse minerale, produse chimice (organice, anorganice, îngrăşăminte, tananţi şi coloranţi etc.), materiale plastice şi articole din plastic, cauciuc, lemn şi produse din lemn, materiale textile şi articole de îmbrăcăminte, sticlă şi articole din sticlă, robinete şi armături industriale, maşini, aparate şi materiale electrice, profile metalice, produse siderurgice din fontă, fier şi oţel (produse siderurgice, sârme sau bare din oţel), mobilier, instrumente şi aparate fotografice etc.

Import: fructe, produse minerale, uleiuri minerale.

În România au fost înregistrate 69 societăţi cu participare algeriană, cu un capital total de cca. 367,3 mii $, toate în domeniul comercial.

În Algeria funcţionează cca. 12 de societăţi româneşti care desfăşoară activităţi de import–export şi construcţii.

România a participat până în 1990 la construirea unor obiective economice, cum sunt barajul El Fakia, complexul de 3200 de apartamente din oraşul Saida, livrarea şi instalarea de centrale telefonice etc. În prezent sunt în faza de lucru trei loturi: 670 locuințe (la Tebesa); 2070 locuinte (la El Bayadh) și 600 locuințe la TIPAZA.
 


Asistenţa tehnică

Până în anul 1985, sute de cadre didactice şi specialişti români au acordat asistenţă tehnică în Algeria, îndeosebi în domeniul petrolului, dar şi al construcţiilor civile şi industriale, al construcţiei de baraje, al implementării normelor antiseismice, al refacerii clădirilor deteriorate de seisme etc. În prezent lucrează pe teritoriul Algeriei cca. 300 de ingineri, economiști și muncitori, trimiși în mare parte de firme străine.

În prezent zeci de specialiști români își desfășoară activitatea în Algeria ca angajați ai unor firme străine şi în mică măsură româneşti.

 

Relaţii culturale şi ştiinţifice

Între cele două ţări există un Acord de colaborare culturală, semnat în anul 1964, pe baza căruia se încheie periodic Programe de colaborare în domeniile învăţământului, ştiinţei, tehnologiei, culturii, mass-media, tineretului şi sportului. Programul în vigoare a fost încheiat în aprilie 2008, pentru perioada 2008-2011.

În prezent se așteapta răspunsul părții algeriene pentru finalizarea unui nou program.

În 2014 partea algeriană a propus semnarea unui Program Executiv de Cooperare în domeniul culturii vizând o abordare mai eficientă a relaţiilor bilaterale în domeniu.

 

Cadrul juridic

 • Acord privind crearea Comisiei mixte româno-algeriene de cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică (1972)
 • Acord privind transportul aerian civil (1972)
 • Înţelegere, prin schimb de note verbale, privind unele facilităţi de acordare a vizelor (1974).
 • Protocol privind regimul de plăți în devize liber convertibile (1975)
 • Convenţie consulară (1978)
 • Conventie Asistenta Judiciara în materie civilă, familiară și penală (1979)
 • Acord de cooperare în domeniile urbanismului, construcţiilor şi locuinţelor (1981)
 • Convenție privind asigurările sociale (1981)
 • Acord privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor– aflat în renegociere (1994)   
 • Convenție privind evitarea dublei impuneri în materie de impozite pe venit și avere (1994)
 • Convenţie privind evitarea dublei impuneri (1995)
 • Protocol de Cooperare între ministerele de externe (1996)
 • Acord de desfiintare a vizelor pentru deținători de pașapoarte diplomatice (1996)
 • Convenție de cooperare științifică și tehnologică (2000)
 • Acord de cooperare economică şi tehnică, semnat la Alger, la 13 ianuarie (2003)
 • Acord în domeniul protecției plantelor și carantinei plantelor (2003).
 • Acord de cooperare în domeniul sănătății și științelor medicale (2003)
 • Acord de colaborare culturală - Program de colaborare în domeniile învăţământului, ştiinţei, tehnologiei, culturii, mass-media, tineretului şi sportului pentru perioada 2008-2011
 • Protocol de cooperare între Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti-CCIRB şi Camera Algeriană de Comerţ şi Industrie(2010)
 • Protocol de constituire şi funcţionare a Consiliului Oamenilor de Afaceri Algero-Român, încheiat între Camerele de Comerţ şi Industrie ale celor două ţări (2011)
 • Acord între Societățile Naționale de Radio (2011)
 • Acord de colaborare între agenţiile naţionale de presă
 • Convenție în materie de dobândire a dreptului de proprietate a terenurilor de misiunile diplomatice ale celor două state
 • Memorandum de Înțelegere între Institutul Diplomatic Român al Ministerului Afacerilor Externe al Romaniei și Institutul Diplomatic și de Relații Internaționale al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Algeriene Democratice și Populare (2015).
 • Acord privind pretecţia reciprocă a informaţiilor clasificate din domeniul apărării (2015)
 • Acord privind cooperarea în domeniul apărării (2015).
 • Memorandum de înţelegere şi Cooperare între Curtea de Conturi a României si Curtea de Conturi a Republicii Algeriene Democtratice şi Populară (2016).​Relaţii consulare

Cetăţenii celor două state au nevoie de viză de intrare pe teritoriul celeilalte ţări.

Excepții:

 • Cetățeni algerieni posesori de viză Schengen valabilă sau deţinători ai unei cărţi de rezident într-un stat Schengen, nu au nevoie de viză pentru intrarea pe teritoriul României începând cu 01.02.2013.
 • Posesorii de paşapoarte diplomatice nu au nevoie de viză de intrare, având drept de şedere 90 de zile.

Direcţia Orientul Mijlociu şi Africa octombrie 2016

 

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice