Relaţii bilaterale

Republica MALAWI

Relaţiile bilaterale ale României cu Republica Malawi

 

Relaţii diplomatice

Au fost stabilite relaţii diplomatice la nivel de ambasadă la 15 iulie 1985.

Republica Malawi are acreditat în România pe ambasadorul său de la Bonn.

România l-a notificat în calitate de însărcinat cu afaceri pe dl. Florică Barbu, cu reşedinţa în Zimbabwe.

Relaţii politice 

Între preşedinţii României şi Malawi au loc schimburi de mesaje cu ocazia zilelelor naţionale ale celor două ţări.

De asemenea, au loc schimburi de mesaje la nivelul miniştrilor afacerilor externe.

România a solicitat şi a primit sprijinul Malawi pentru candidatura sa de membru nepermanent al CS al ONU (în anul 2003) şi la Comisia ONU pentru Drepturile Omului (în anii 2003 si 2011).

Relaţii economice 

Schimburile comerciale se bazează în special pe importuri de materii prime din Malawi.

Există interes din partea Malawi pentru iniţierea unor acţiuni de cooperare cu România în următoarele domenii: reparaţii de aeronave (deja antamată), construcţii de nave de pescuit şi pasageri, modernizări de drumuri şi aeroporturi, industria textilă, producţia de îngrăşăminte din fosfaţi, prelucrarea lemnului, pieilor, boabelor de soia şi latexului şi industria hotelieră.

La data de 31 decembrie 2011, schimburile comerciale se situau la valoarea de 3,32 mil. USD, constând aproape în totalitate din importuri de materii prime. La data de 30.09.2012, schimburile comerciale se situau la valoarea de 4,13 mil. USD, din care 4,10 mil. USD la import şi 0,03 mil. USD la export.

Cadrul juridic 

Între România şi Malawi nu au fost semnate acorduri juridice până în prezent dar se află în negociere, de mai mulţi ani, următoarele documente:

  - Acord comercial (aflat în analiză la partea malawiană)

  - Acord pentru promovarea şi protejarea reciproca a investiţiilor (în analiză la partea  malawiană)

  - Protocol de cooperare între camerele de comerţ şi industrie ale celor doua ţări (realizarea în comun a unui site de afaceri intitulat “Malawi Romania Business”)

Menţiuni speciale 

Cetăţenii României şi respectiv ai Republicii Malawi au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul celeilalte ţări.

Direcţia Orientul Mijlociu si Africa - noiembrie 2012

 

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice