Relaţii bilaterale

Regatul ARABIEI SAUDITE


Relaţiile diplomatice

România şi Regatul Arabiei Saudite au stabilit relaţii diplomatice la rang de ambasadă la 13 martie 1995. Ambasada României la Riad a fost deschisă în octombrie 1996, iar cea a Regatului Arabiei Saudite la Bucureşti în anul 2002.

Ambasada Arabiei Saudite la București a fost condusă până în luna martie 2015 de Abdul Rahman Ben Ibrahim Ben Ali Ar-Rasi, în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Regatului Arabiei Saudite la Bucureşti. În prezent ambasada este condusă de dl Ali Al Malki, însărcinat cu afaceri a.i.

Ambasada României din Riad este condusă de domnul Mihai Coman, în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Regatul Arabiei Saudite, care și-a prezentat scrisorile de acreditare la 6 ianuarie 2016.


Relaţiile politice

Dialogul la nivel de prim-ministru

  • În Regatul Arabiei Saudite: aprilie 2015

Dialogul la nivel ministerial

  • În România – ministrul Comerţului (31 octombrie – 3 noiembrie 2006)

Dialogul parlamentar

  • În România – preşedintele Consiliului Consultativ (Parlamentul) (octombrie 1999, noiembrie 2007, martie 2011), Grupul de prietenie România – Arabia Saudită (aprilie 2015)
  • În Regatul Arabiei Saudite – preşedintele Senatului (mai 2000, mai 2008); preşedintele Grupului parlamentar de prietenie România-Arabia Saudită (mai 2011)

Contacte pe linia MAE 

  • În Regatul Arabiei Saudite – la nivelul ministrului Afacerilor Externe (aprilie 2000, ianuarie 2003, aprilie 2011), la nivel de secretar de stat (1990, mai 1996, iunie 2002, decembrie 2009);
  • În România – la nivel de adjunct al ministrului afacerilor externe (aprilie 2000, mai 2012), la nivel de director general (1995).
  • În marja unor reuniuni internaţionale: miniştrii afacerilor externe – iunie 2013 (Consiliul UE – CCG, Manama)


Relaţiile economice

Evoluţia schimburilor comerciale

– în milioane dolari –

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 (30.11)

Total

113,84

165,90

190,24

223,56

223,54

201,86

522,24

385,62

463,77

396,54

411,35

Export

92,62

156,70

163,77

186,1

175,84

195,41

518,87

348,25

458,15

383,78

398,30

Import

21,22

9,20

26,47

37,45

37,45

6,45

3,37

37,37

5,61

12,78

13,05


În anul 2014, nivelul schimburilor comerciale a scăzut cu 14% faţă de anul precedent. În primele 11 luni ale anului 2015, nivelul schimburilor comerciale a crescut cu 14% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Principalele produse exportate în Arabia Saudită sunt: lemn şi produse din lemn, produse metalurgice, marmură, hârtie şi carton, becuri, motoare electrice, cabluri, îngrăşăminte, ţesături, confecţii, produse alimentare, animale vii, anvelope, contoare electrice, echipamente şi accesorii petroliere, boilere industriale.

Importurile din Arabia Saudită au constat în uleiuri minerale, sulf, produse chimice, mobilier, covoare şi curmale.


Cadrul juridic

  • Domeniul politico-diplomatic

Protocol privind stabilirea relaţiilor diplomatice între România şi Regatul Arabiei Saudite, semnat la 13 martie 1995, la New York, şi intrat în vigoare la aceeaşi dată.

Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la 17 februarie 2011, la Bucureşti.

Memorandum de înţelegere între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Arabiei Saudite, semnat la 25 aprilie 2011, la Riad, intrat în vigoare la aceeaşi dată

  • Domeniul economic

Acord general între Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniile economic, comercial, investiţional, tehnico-ştiinţific, cultural, sportiv şi de tineret, semnat la 3 iunie 2002, la Riad, şi intrat în vigoare la 7 martie 2004

Convenţie între Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la 26 aprilie 2011, la Riad, şi întrată în vigoare la 1 iulie 2012.

Memorandumul de înţelegere între Camera de Comerţ Naţională şi Consiliul Saudit al Camerelor de Comerţ cu privire la înfiinţarea Consiliului de Afaceri România-Arabia Saudită, semnat în martie 2003 şi intrat în vigoare la data semnării.

  • Cercetare

Acord de cooperare între Institutul Diplomatic Român al Ministerul Afacerilor Externe al României şi Institutul de Studii Diplomatice al Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Arabiei Saudite, semnat la 26 aprilie 2011, la Riad, şi intrat în vigoare la aceeaşi dată.


Relaţiile pe linie consulară şi în cadrul comunităţii româneşti

Comunitatea română din Arabia Saudită este alcătuită din circa 450 de persoane, în general persoane căsătorite cu localnici sau cu străini aflaţi temporar în Regat, precum şi cetăţeni români care îşi desfăşoară activitatea în această ţară, în baza unor contracte individuale sau încheiate prin companii străine.


Menţiuni speciale

Regimul vizelor: obligativitate reciprocă a obţinerii vizelor de intrare pentru toate categoriile de paşapoarte.

Direcţia Orientul Mijlociu şi Africa – februarie 2016

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice