Relaţii bilaterale

Statul ISRAEL


Prezentare generală: Relaţiile diplomatice au fost stabilite la 11 iunie 1948, imediat după crearea statului israelian. Oficiile conduse de miniștri plenipotențiari au fost deschise în același an, iar în 1969 reprezentarea diplomatică a fost ridicată la rangul de ambasadă.

 • Ambasadorul României la Tel Aviv, doamna Andreea Păstârnac, și-a prezentat scrisorile de acreditare la 2 ianuarie 2014.
 • Ambasadorul Statului Israel în România, doamna Tamar Samash, şi-a prezentat scrisorile de acreditare la 10 septembrie 2015.


Reprezentare diplomatică

Ambasade:

Consulate onorifice:

Consulate onorifice ale României în Statul Israel:

 • Ierusalim
 • Beer Sheva
 • Haifa

Institute culturale:


Relații politice

Vizite la nivel înalt:

 • În România: 2010.
 • În Statul Israel: 1991, 2000, 2009, 2014.

Vizite la nivel de prim ministru:

 • În România: 1972, 1977, 1985, 1987 şi 2011.
 • În Statul Israel: 1997, 1998, 2001, 2005, 2014.

Vizite la nivel de ministru de externe:

 • În România: 1975, 1978, 1983, 1994, 2001, 2010.
 • În Statul Israel: 1974, 1988, 1997, 1998, 2001, 2002, 2005, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Consultări pe linia MAE:

 • În România: 25 octombrie 2012.
 • În Statul Israel: 11 aprilie 2013, 18-19 iunie 2013, 21-22 decembrie 2014, 17 decembrie 2015.


Relații economice

Evoluţia schimburilor comerciale bilaterale:

– milioane dolari USA –

 

Total

Export

Import

Sold

2004

270,34

105,62

164,72

-59,10

2005

352,425

146,020

206,405

-60,385

2006

406,266

172,811

233,455

-60,644

2007

400,39

166,36

234,03

-49,50

2008

457,14

208,37

248,77

-40,4

2009

320,2

151,8

168,4

-16,6

2010

408,6

201,0

207,6

-6,6

2011

362,1

194,3

167,8

26,5

2012

466,75

292,22

174,53

115,90

2013

491,77

374,10

117,67

256,43

2014

530,63

412,86

117,77

295,09

30.11.2015

437,0

329,9

107,1

222,8


Structura schimburilor comerciale bilaterale

 • Exportul

Ponderea principalelor grupe de produse exportate în Israel, în anul 2015 (11 luni) : produse ale regnului vegetal (19,1%), produse minerale-14,1%, mașini și echipamente 11,9%, produse alimentare – 11,0%, metale și produse din metal-9,1%, produse din lemn și produse din lemn- 7,9%, mijloace de transport-7,9%, animale vii-6,5%, instrumente optice-4,1%, mobilă-2,7 %, etc.

 • Importul

Ponderea principalelor grupe de produse importate din Israel în anul 2015 (11 luni): produse chimice și farmaceutice – 29,4%, mașini și echipamente – 28,7%, instrumente optice-14,8%, metale și produse din metal-9,0%, produse din mase plastice-6,8%, produse alimentare-3,5%, etc.


Investiţii israeliene în România

Investiţii directe:

Statul Israel ocupa locul 33 în clasamentul investiţiilor străine directe. În România îşi desfăşoară activitatea 6.943 societăţi comerciale cu participare israeliană la capitalul social. Valoarea investiţiilor israeliene directe este de peste 82,6 milioane USD (31 decembrie 2015), reprezentând capitalul social subscris de societăţile comerciale cu participare israeliană. Majoritatea investitorilor israelieni s-au limitat la vărsarea capitalului minim prevăzut de legea română, investiţiile şi achiziţiile ulterioare fiind făcute în numele persoanelor fizice implicate, fără a fi înregistrate ca aport de capital.

Principalele firme israeliene prezente în România:

Industrie: grupul Strauss - Elite Ltd., Gat Foods Ltd., The Central Bottling Ltd (industria alimentară), Elbit System, Israeli Aircraft Industry (aeronautică), Hod Metals Ltd., Brand Industries Ltd. (metalurgie), Sano Group (produse pentru menaj).

Infrastructură: Tahal Group, Solel Boneh, Roichman Bros.

IT&C: Amdocs, Alvarion, Tadiran, Nortel, Gilat, Motorola.

Proiecte imobiliare: Africa - Israel Investment, Danya Cebus, Elbit Imaging, Neocity Group, Adama Holding, G.T.C., B.S.R. Europe, Beny Steinmetz Group(prin două filiale), Ashtrom Group, Aura Investments.

Diverse firme israeliene sau investitori particulari au realizat, de asemenea, proiecte în domeniul agriculturii (sere de legume, ferme) şi al turismului (achiziţionare de unităţi hoteliere în procesul de privatizare sau post-privatizare, în Bucureşti, Valea Prahovei, Braşov etc).


Cooperare cultural-ştiinţifică şi în sfera dezvoltării umane

Relaţiile culturale şi ştiinţifice se desfăşoară pe baza acordurilor de colaborare culturală şi ştiinţifică existente între guvernele celor două ţări, cu programe de aplicare pentru perioade de trei ani.

Centre universitare de studiu al istoriei şi civilizaţiei evreilor au fost deschise la Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Arad şi Craiova. In 2012 a fost înfiinţat în cadrul SNSPA din Bucureşti Centrul de Studii Israeliene.

În anul 2005 s-a deschis la Tel Aviv Institutul Cultural Român.

În anul 2011 a fost deschis primul lectorat de limba română finanţat de către statul român în Israel în cadrul Școlii de Limbi Străine din cadrul Universităţii Tel Aviv. Lectoratul a fost înfiinţat în baza unui protocol de cooperare între Institutul Limbii Române din Bucureşti şi Universitatea Tel Aviv.


Comunitatea originarilor din România

Conform statisticilor oficiale israeliene din 2011, în Israel trăiesc 86.200 de cetăţeni născuţi în România. La acest număr putem adăuga şi 125.800 de urmaşi ai familiilor originare din Romania născuţi în Israel, astfel încât se poate vorbi de un număr de 212.000 de persoane.

În privinţa mediului asociativ, menţionăm Uniunea Originarilor din România (HOR), cu filiale în toate centrele urbane importante ale Israelului unde există comunităţi reprezentative de israelieni originari din România, Asociaţia Culturală Mondială a Evreilor Originari din România (ACMEOR), având preocupări în ceea ce priveşte păstrarea patrimoniului cultural al evreimii române atât în Israel cât şi în România.

De asemenea, activează Asociaţia de Prietenie România-Israel, Liga de Prietenie România-Israel, Asociaţia Scriitorilor de Limba Română din Israel (ASLRI), Asociaţia Scriitorilor Israelieni de Limba Română (ASILR), Organizaţia Unitară a Originarilor din România - (AMIR), Cercul Cultural Haifa, Cercul Cultural Shai Agnon din Kiriat Haim, organizaţii care sprijină dezvoltarea legăturilor culturale dintre cele două ţări. În domeniul economic, funcţionează o Cameră de Comerţ Israel-România şi un Consiliu de Afaceri Israel-România. De asemenea, există numeroase organizaţii ale originarilor din diverse oraşe sau regiuni din România: Ştefăneşti, Bârlad, Tecuci, Transnistria, Bucovina, Câmpulung, Vatra Dornei, Rădăuţi, Stăneşti, Storojineţ, Siret, etc., a căror activitate este centrată pe comemorarea Holocaustului din România.

Februarie 2016

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice