Relaţii bilaterale

Republica BENIN


Relaţii diplomatice

România şi Republica Benin au stabilit relaţii diplomatice la rang de ambasadă, la 30.06.1962. Ambasada României la Abuja, R.F Nigeria, gestionează şi relaţiile cu această ţară.

Republica Benin nu are ambasador acreditat la Bucureşti (agreat E.S. Dl. Isidore BIO, Ambasadorul Republicii Benin cu reşedinţala Berlin).


Relaţii economice

Schimburile comerciale dintre cele două ţări sunt nesemnificative şi sporadice (un maxim de 2,5 mil. USD a fost atins în 2009).


Cadrul juridic

După aderarea României la U.E, printr-un schimb de note verbale, guvernele celor două ţări au convenit încetarea valabilităţii acordurilor comerciale şi de cooperare economică şi tehnică din 1975. În prezent, cadrul juridic al schimburilor economice este reglementat de acquis-ul comunitar, respectiv de prevederile Acordului UE – ACP (Africa, Caraibe şi Pacific) semnat la Cotonou în anul 2000, care urmează a fi înlocuit, ulterior, cu un Acord de parteneriat economic (APE).


Relaţii culturale

În 1976 a fost semnat Acordul de cooperare ştiinţifică şi culturală.


Relaţii consulare

Cetăţenii celor două ţări, titulari de paşapoarte turistice au nevoie de viză pentru a călători în Republica Benin, respectiv în România.

octombrie 2014

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice