Relaţii bilaterale

BARBADOS

Prezentare generală

România a stabilit relaţii diplomatice cu Barbados, la 1 septembrie 1977, la nivel de ambasadă. 


Reprezentare diplomatică

Din 1994, reprezentarea diplomatică a României în Barbados este asigurată de Ambasada României în Republica Bolivariană a Venezuelei.


Cooperare economică şi în domeniul dezvoltării

În anul 2010, comparativ cu 2009, valoarea totală a schimburilor comerciale dintre România şi Barbados a înregistrat o scădere de 63.98%. Exporturile au înregistrat o scădere de 100%, iar importurile s-au micşorat cu 26,35%. Ca urmare a evoluţiei exporturilor şi importurilor, balanţa comercială a înregistrat un sold negativ.

 

Tabel: Evoluţia comerţului exterior al României cu Barbados

- milioane dolari SUA -

 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009

 2010  

Total 

0,04

0,13 

0,12 

0,26 

0,02

0,01

Export

0,02

0,10 

0,10 

0,26 

0,01

0,00

Import

0,01

0,02 

0,03 

0,002 

0,01

0,01

                                                            Sursa: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri


Minoritatea/Comunitatea română
:

Divizia America Latină

Centrul de presă

Ţări - zone geografice