Relaţii bilaterale

Republica Democratică Socialistă SRI-LANKA


Relaţiile bilaterale

Între România şi R. D. S. Sri Lanka s-au stabilit relaţii diplomatice în 1957. În 1966, nivelul de reprezentare a fost ridicat la rang de ambasadă, iar în 1976 a fost deschisă Ambasada României la Colombo, condusă de un însărcinat cu afaceri a.i. Până în 1996, când activitatea oficiului diplomatic românesc din Sri Lanka a fost suspendată temporar, România a fost reprezentată numai prin ambasadori cu reşedinţa la New Delhi. La 1 februarie 2002, Ambasada României la Colombo şi-a reluat activitatea.

Relaţiile dintre România și Sri Lanka au fost intense în special în anii 1970, în contextul interesului României faţă de mişcarea de nealiniere. În perioada 1974-1993, România a exportat în Sri Lanka un număr de 891 de vagoane de călători (80% din necesarul intern), dintre care în prezent sunt în explotare cca. trei sferturi.

România a acordat Sri Lankăi ajutor umanitar de urgenţă în valoare de 32.000 de euro, în urma catastrofei produse de valurile seismice din 26 decembrie 2004.

În ultimii patru ani s-a remarcat o nouă dinamică în relațiile politico-diplomatice și economice româno-sri lankeze.

Astfel, în mai 2011 și martie 2012, au avut loc vizitele în România ale ministrului adjunct al afacerilor externe, Neomal Perera.

În aprilie 2013 a avut loc vizita oficială în România a ministrului afacerilor externe sri lankez, Prof. G. L. Peiris, prima vizită în România a unui ministru de externe sri-lankez din ultimii 35 de ani.

În iunie 2013, o delegație universitară din România, condusă de un secretar de stat în Ministerul Educaţiei Naţionale a efectuat o vizită în Sri Lanka. Din delegaţie au făcut parte: rectorul Universităţii din Alba Iulia, prorectorul Universităţii din Sibiu şi un reprezentant al IMF Carol Davila din Bucureşti. Cu acest prilej, la Colombo a avut loc Târgul educaţional dedicat României, o iniţiativă a Guvernatorului Provinciei Centrale din Sri Lanka.

În aprilie 2014 au avut loc la Bucureşti negocieri bilaterale româno-sri-lankeze având drept obiect încheierea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka cu privire la eliminarea obligativităţii vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice. Cele două delegaţii au agreat textul Acordului, acesta fiind parafat. Sunt în curs de realizare procedurile necesare semnării acestuia.

În mai 2014, o delegație din Ministerul Tineretului şi Sportului la nivel de secretar de stat adjunct a participat la Conferinţa Mondială a Tineretului (organizată în orașele Hambantota și Colombo). Printre membrii delegaţiei s-au numărat preşedintele Uniunii Studenţilor din România şi secretarul general al Romanian Youth Forum. În cadrul vizitei, șeful delegației române a avut o întrevedere cu ministrul tineretului şi dezvoltării aptitudinilor profesionale din Sri Lanka, domnul Dullas Alahapperuma.


Relațiile economice

În martie 2014, Federaţia Naţională a Producătorilor din Agricultură, Industria Alimentară şi Servicii Conexe din România a organizat vizita în România a doi oficiali din Cancelaria prim-ministrului sri-lankez.

În octombrie 2014 a avut loc vizita în România a unei delegaţii de la Compania Naţională de Căi Ferate din Sri Lanka, pentru discutarea unor proiecte de cooperare.

În perioada noiembrie-decembrie 2014 s-au aflat la Colombo delegaţii economice din Braşov (industrie alimentară şi metalurgie) și Cluj (misiune economică organizată de Camera de Comerţ şi Industrie Cluj; metalurgie, farmaceutic, textil şi financiar).

În iulie 2015, Ambasada României la Colombo a organizat la Kandy, cu sprijinul Consulatului Onorific al României, un seminar de afaceri la care au fost prezente 24 de firme din Provincia Centrală, din domeniile IT, industria electrotehnică, industralizarea lemnului, alimentație, agricultură, educație.


Reprezentare diplomatică

Ambasade:

Însărcinat cu afaceri a.i.: domnul Victor Chiujdea

  • Reprezentarea diplomatică a Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka: asigurată de Ambasada acestui stat la Varşovia.

http://www.srilankaembassy.com.pl/

Ambasador: vacant

Consulate onorifice:

  • Consulatul onorific al Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka în România:

Bucureşti – Consul Onorific: domnul Gheorghe Săvuică

  • Consulatul onorific al României în Republica Democratică Socialistă Sri Lanka:

Kandy – Consul Onorific: domnul Geoffrey Aloysius


Cooperare economică

În anul 2015, exporturile româneşti către Sri Lanka au fost 2,57 mil. USD (în creștere cu 62% față de 2014), iar importurile 7,86 mil. USD (în scădere cu 6,01% față de 2014).

Exporturile româneşti în Sri Lanka constau, în principal, din condimente, maşini, îngrăşăminte, textile şi vinuri.

Importurile din Sri Lanka sunt reprezentate de grăsimi şi uleiuri vegetale, cauciuc natural şi articole din cauciuc, ceai, articole de îmbrăcăminte, condimente/mirodenii.

Sunt în negociere proiecte care vizează cooperarea bilaterală în domeniul feroviar, dezvoltării zonelor afectate de război în Sri Lanka, utilaje agricole, construcţii.

Direcţia Asia Pacific, martie 2016

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice