Relaţii bilaterale

Republica INDIA


Relaţii bilaterale

România şi India au stabilit relaţii diplomatice la 14 decembrie 1948, la nivel de legaţie. La 15 noiembrie 1957, relaţiile au fost ridicate la nivel de ambasadă. Oficiul diplomatic al României în India a fost deschis în 1955, iar al Indiei la Bucureşti în 1959.

România are un Birou Comercial în cadrul Ambasadei la New Delhi și Consulate Onorifice la Kolkata şi Chennai.


Reprezentare diplomatică

Ambasade

Însărcinat cu afaceri a.i.: Dl. Radu Octavian Dobre

 

Ambasador: Dr. A.V.S. Ramesh Chandra

Consulate onorifice

  • Consulatul onorific al României în Republica India

Kolkata – Consul Onorific: domnul Brijendra Kumar Poddar

(jurisdicţie consulară în statele: West Bengal, Bihar, Jharkhand, Odisha, Chattisgarh, Sikkim, Meghalaya, Tripura, Mizoram, Nagaland, Assam, Manipur şi Arunachal Pradesh)

  • Consulatul onorific al României în Republica India

Chennai – Consul Onorific: domnul Ajit Thomas

(jurisdicţie consulară în statele: Tamil Nadu şi Kerala)

  • Consulatul onorific al Republicii India în România:  

Timişoara – Consul Onorific: doamna Maria Grapini


Relaţiile politico-diplomatice

La 14 decembrie 1948, au fost stabilite relaţii diplomatice la nivel de legaţie. La 15 noiembrie 1957, relaţiile au fost ridicate la nivel de ambasadă. Oficiul diplomatic al României în India a fost deschis în 1955, iar al Indiei la Bucureşti în 1959.

La 8 martie 2013, la New Delhi a fost semnată Declaraţia Comună privind stabilirea unui Parteneriat Extins între România şi India, de către miniștrii afacerilor externe ai celor două state.

Contacte semnificative la nivel de preşedinte (după 1989), executiv, parlament, ministru de externe (în ultimii ani):

  • La nivel de şef de stat: în India (1997, 2004 şi 2006); în România (1994).
  • La nivel de vicepreşedinte: în România (octombrie 2005).
  • La nivel parlamentar: în India (2013 – președintele Grupului Parlamentar de Prietenie România-India din Parlamentul României, 2014 – președintele Camerei Deputaților din Parlamentul României); în România (2005 – președinții Rajya Sabha și Lok Sabha).
  • La nivel de miniştri de externe: în India (2013 – vizită bilaterală; 2013 – participare la reuniunea miniştrilor de externe din statele ASEM şi întrevedere bilaterală cu omologul indian).

Au avut loc numeroase vizite la nivel de ministru sau ministru adjunct, din domenii variate: comerţ, petrol, interne, apărare, turism, tehnologia informaţiilor, sănătate, IMM, mediu de afaceri și turism, textile, precum și vizite ale unor înalți oficiali din Cancelaria Prim-ministrului celor două state.


Relaţiile economice

Cu ocazia vizitei de stat în India a preşedintelui României, în luna octombrie 2006, energia - în special sectorul petrol şi gaze naturale - şi industria de apărare au fost declarate drept priorităţi strategice ale relaţiilor economice bilaterale, iar industria farmaceutică, întreprinderile mici şi mijlocii şi sectorul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor au fost desemnate drept piloni principali ai cooperării economice.

Cea de-a XVII-a Sesiune a Comisiei mixte guvernamentale de cooperare economică dintre România şi India, desfăşurată la Bucureşti, în perioada 1-2 februarie 2012, a indentificat noi domenii de interes reciproc: industria metalurgică, transporturi şi infrastructură, domeniul bancar, agricultură, cercetare, industria textilă, turism.

În cadrul Comisiei mixte guvernamentale de cooperare economică dintre România şi India funcţionează Grupurile de Lucru comune în domeniile: Energie, Petrol şi Gaze; IMM-uri; Textile, Confecţii şi Creaţie de Modă.

Declaraţia Comună privind stabilirea unui Parteneriat Extins între România şi India, semnată în martie 2013, prevede o cooperare consolidată în sectoarele: economie şi comerţ, apărare, spaţiu, agricultură, industria alimentară, infrastructură, între IMM-uri, industria farmaceutică, energie, energie nucleară în scopuri civile, exploatarea petrolului și gazelor naturale, industria petrochimică, industria automobilelor, IT&C, cultură, ştiinţă şi tehnologie, învăţământ superior şi cercetare, turism.


Evoluţia schimburilor comerciale între România şi Republica India, în ultimii 8 ani

– milioane dolari SUA –

 

 

  2008

  2009

2010

  2011

2012

2013

2014

2015

Export

  310,2

  256,9

  190

  271,8

273,06

305,87

241,8

230,07

Import

  608,9

  560,1

  689,3

  544,1

467,12

407,28

300,26

267,62

Balanta

-298,7

- 303,2

-499,3

-272,3

-194,06

-101,41

-58,46

-37,55

TOTAL

  919,1

  817,0

  879,3

815,9

740,18

713,15

542,06

497,69


Structura schimburilor comerciale bilaterale

Export românesc:

  • produse metalurgice, echipamente pentru industria metalurgică şi construcţii de maşini, maşini unelte, echipamente şi aparate electrice, produse chimice şi petrochimice, componente pentru calea ferată (roţi monobloc şi osii montate pentru vagoane), CKD pentru autoturisme Logan şi Duster, materiale pentru industria aeronautică, rulmenţi, piese turnate şi forjate, instrumente şi aparate optice, materiale şi produse textile, fire şi fibre sintetice, materiale plastice, etc.

Import românesc:

  • minereu de fier şi mangan, produse metalurgice, produse chimice organice, produse farmaceutice, tutun, mase plastice, cauciuc, bumbac şi produse textile, instrumente şi aparate optice, foto, de măsură şi control, aparate electrice, tananţi şi coloranţi etc. Există posibilităţi de diversificare a importurilor de produse alimentare şi bunuri de consum: cafea, ceai, piper, cereale (orez), arahide, produse din piele, îmbrăcăminte, încălţăminte, produse electrotehnice şi electronice, motoare auto şi echipamente, materii prime pentru industria farmaceutică, etc.


Cooperare cultural-ştiinţifică şi în sfera dezvoltării umane

În India funcţionează un lectorat de limbă română la Universitatea Delhi, din New Delhi, „Facultatea de Arte”, Catedra de studii germanice şi romanice.

În România funcţionează o secţie de limbă hindi la Universitatea Bucureşti, Departamentul de Limbi și Literaturi Orientale. Din anul III se organizează și cursuri de limbă sanscrită (optional).


Comunitatea română din India

În India locuiesc cca. 400 de persoane cu cetăţenie română, în principalele oraşe ale Indiei: New Delhi, Kolkata, Mumbai şi Chennai. Românii care trăiesc în India îşi desfăşoară activitatea în diverse sectoare de activitate: afaceri, învăţământ, artă, ştiinţă, etc. Comunitatea indiană din România cuprinde cca. 950 de persoane.

Direcţia Asia Pacific, octombrie 2016

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice