Relaţii bilaterale

Republica Populară CHINEZĂ

 

Prezentare generală

Primele contacte oficiale româno-chineze au avut loc la Paris, în anul 1880, între Mihail Kogălniceanu şi reprezentantul Chinei în capitala Franţei. La 18 octombrie 1939 s-au stabilit relaţii diplomatice între România şi Republica China. Acestea au fost întrerupte la 10 iulie 1941, ca urmare a recunoaşterii de către guvernul român a guvernului de la Nanjing, format din elemente pro-japoneze. România a fost a treia ţară care a recunoscut R. P. Chineză. Relaţiile diplomatice au fost stabilite la 5 octombrie 1949, la rang de ambasadă.

În 2004, cu prilejul vizitei de stat în România a preşedintelui R. P. Chineze, Hu Jintao, s-a semnat Declaraţia Comună a României şi a Republicii Populare Chineze privind stabilirea unui Parteneriat Amplu de Prietenie şi Cooperare.

La 25 noiembrie 2013, cu prilejul vizitei oficiale în România a premierului Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Li Keqiang, s-a adoptat Declaraţia comună a Guvernului României şi Guvernului R. P. Chineze privind aprofundarea cooperării bilaterale în noile circumstanţe.

Relaţiile bilaterale sunt caracterizate de contacte politice la nivel înalt şi sectoriale frecvente şi variate, precum vizitele preşedintelui R. P. Chineze în România în 2004 şi ale preşedintelui României în R. P. Chineză în 2003, 2006 şi 2008; întâlniri la nivel de prim-ministru în România în 1994 şi 2013, respectiv în R. P. Chineză în 1995, 2002, 2003, 2004, 2011, 2013 şi 2014. Dialogul la nivelul ministrului de externe a avut loc în România în 1991, 2002 şi 2013 (în marja vizitei premierului chinez), respectiv în R. P. Chineză în 1990, 1993, 1999, 2005, 2008, 2009 şi 2012.

În 2014, cele două țări au marcat prin acțiuni comune aniversarea a 65 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice și 10 ani de la convenirea Parteneriatului Amplu de Prietenie și Cooperare.


Reprezentare diplomatică

Ambasade

  • Ambasada României în R. P. Chineză; ambasador – domnul Doru-Romulus Costea, de la 1 martie 2012;
  • Ambasada R. P. Chineze în România; ambasador – domnul Xu Feihong, de la 29 ianuarie 2015;

Consulate generale

  • Consulate generale ale României în R. P. Chineză: Shanghai şi Hong Kong;
  • Consulatul General al R. P. Chineze în România la Constanţa.


Cooperare economică 

China este primul partener comercial al României în Asia şi ocupă locul 19 în rândul investitorilor străini. Interesele României sunt sintetizate în diminuarea deficitului comercial prin creşterea exporturilor; implicarea chineză în proiecte de anvergură (energie, infrastructură, agricultură, turism ş.a.); cooperarea în domeniul sanitar-veterinar pentru exportul în China de produse agroalimentare românești; identificarea proiectelor de cooperare în domenii „netradiţionale” (IT, sectorul bancar, protecţia mediului); explorarea şi valorificarea posibilităţilor de cooperare pe terţe pieţe (ex. Mongolia, Irak, Afganistan).

Interesele chineze sunt integrate orientării generale de promovare a produselor proprii pe piaţa europeană/UE, de identificare a punctelor de penetrare în alte zone cu potenţial de consum şi de implicare în proiecte investiționale de anvergură (infrastructura de energie și de transport).

 

Volumul schimburilor comerciale bilaterale (milioane USD)

ANUL

Regiunea

TOTAL

EXPORT

IMPORT

SOLD

2004

RPC (RASHK)

1.317,5

(58,7)

231,0 (35,7)

1.086,5

(23,0)

-855,5  (-12,7)

2005

RPC (RASHK)

1.890,59 (50,19)

227,64 (20,26)

1.662,95 (29,93)

-1.435,31 (9,67)

2006

RPC (RASHK)

2.471,30 (67,10)

248,08 (30,50)

2.223,22 (36,60)

-1.975,14 (-6,10)

2007

RPC (RASHK)

2.541,55 (43,64)

230,08 (16,68)

2.311,47 (26,96)

-2.081,39 (-10,28)

2008

RPC (RASHK)

3.805,45 (63,07)

270,17 (32,89)

3.535,28 (30,18)

-3.265,10 (2,71)

2009

RPC (RASHK)

2.942,62 (99,10)

296,54 (82,44)

2.646,08 (16,66)

-2.349,54 (65,78)

2010

RPC

3.893,41

498,86

3.394,55

-2.895,69

2011

RPC

4.201,86

659,28

 3.542,58

-2.883,30

2012

RPC

3.180

500

2.680

-2.190

2013

RPC

3.284

663,6

2.620

-1.956,4

2014

RPC

3.909,15

759,44

3.149,70

-2.390.26

2015

RPC

3.786,81

581,79

3.205,02

-2.623,23

* RASHK – Regiunea Administrativă Specială Hong Kong 


Structura schimburilor comerciale bilaterale

Export: cupru electrolitic, concentrat şi deşeuri de cupru, echipament energetic (componente pentru hidrocentrale şi termocentrale), maşini-unelte, echipamente electrice (transformatoare), cherestea de fag şi panouri din lemn, materiale şi articole plastice, rulmenţi, cilindri laminor, metale comune, deşeuri şi resturi din fontă, fier sau oţel, produse chimice organice, îngrăşăminte, confecţii şi tricotaje, aparatură optică, vinuri etc.

Import: echipamente telecomunicaţii, maşini şi utilaje, produse metalurgice şi articole din metale, produse chimice organice, articole textile şi îmbrăcăminte, încălţăminte, televizoare, aparate de aer condiţionat, tehnică de calcul, instrumente şi aparate optice, materiale de construcţii, jucării.

Conform Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, au fost înfiinţate în România (până la 31 decembrie 2015) 11.834 de societăţi comerciale cu participare chineză la capitalul social, valoarea investiţiilor chineze în România fiind de cca. 441 milioane USD, reprezentând 0,9% din totalul investiţiilor străine în România. Aceste valori plasează R. P. Chineză pe locul 19 în rândul ţărilor care au investit în România.


Cooperare cultural-ştiinţifică şi în sfera dezvoltării umane

La 25 noiembrie 2013, cu prilejul vizitei oficiale a premierului Li Keqiang în România, au fost semnate Programul cultural pentru 2013-2016 şi Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la înfiinţarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român de la Beijing şi a Centrului Cultural Chinez de la Bucureşti.  Institutul Cultural Român de la Beijing a fost inaugurat oficial la 14 iulie 2015.

În cele două ţări funcţionează lectorate de limbă şi literatură chineză la universităţile din Bucureşti, Iaşi şi Cluj-Napoca şi de limba română la Universitatea din Beijing.

La 8 noiembrie 2007 s-a deschis, în cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, Institutul Cultural Confucius. În 2009, un institut similar s-a deschis în Universitatea „Babeş-Bolyai”, din Cluj Napoca, iar din martie 2012 funcţionează un Institut Confucius la Braşov, în cadrul Universităţii Transilvania. La 22 noiembrie 2013 s-a deschis cel de-al patrulea Institut Confucius din România, în cadrul Universităţii Bucureşti.

La 28 ianuarie 2016 a fost vernisată expoziția „Comorile României” la Muzeul Național din Beijing, care a găzduit expoziția până la 8 mai 2016. În continuare, expoziția a fost itinerată în intervalul iunie-august 2016 la Muzeul Provinciei Sichuan din orașul Chengdu.

Colaborarea ştiinţifică se desfăşoară în baza Convenţiei de cooperare dintre Academia Română şi Academia R. P. Chineze, semnată la 12 iulie 1994, şi a Acordului privind colaborarea ştiinţifică şi tehnică, semnat în 1996.


Alte domenii de cooperare sectorială

Înfrăţiri instituţionale: La nivelul autorităţilor locale (oraşe, municipii şi judeţe) se desfăşoară schimburi directe în baza a 28 de acorduri de înfrăţire. În 2005 a fost semnat Acordul de înfrăţire între municipiul Bucureşti şi municipiul Beijing. Asociaţiile de prietenie din cele două ţări organizează acţiuni cu ocazia unor evenimente din relaţiile bilaterale şi din istoria celor două ţări.

 

Direcţia Asia-Pacific – octombrie 2016

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice