Relaţii bilaterale

Republica Populară CHINEZĂ

Istoria Chinei începe din erele civilizației antice fiind una dintre cele mai vechi din lume, o civilizație  care a înflorit în bazinul Fluviului Galben, în Câmpia Chinei de Nord. Timp de milenii, sistemul politic al Chinei s-a bazat pe dinastii, începând cu prima dinastie, numită Xia, în secolul 21 î.Hr..

Primele formaţiuni statale datează din jurul  anului 2070 î.Ch.

De atunci teritoriul Chinei a fost extins, fracturat și reunit de mai multe ori. În secolul 3 î.Hr. Dinastia Qin a creat primul mare Impreriu Chinez după o serie de războaie de cucerire. Dinastia Han, cea care a urmat la conducere și care a condus imperiul din 206 î.Hr. până în 220 d.Hr, a dus mari dezvoltări tehnologiei din acea perioadă incluzănd crearea hârtiei și a compasului, precum și multe îmbunătățiri în domeniul agricol și medical. A contribuit de asemenea la crearea Drumului Mătăsii. Sub dinastiile Tang (618 – 907 d.Hr.) ș .Hr.i (960 – 1127 d.Hr.), imperiul cunoaște o epocă de aur. Sunt inventate praful de pușcă și printatul și astfel completată seria de „Ce 4 mari descoperiri”. Dinastiile s-au răspândit pe întregul continent îndealungul Drumului mătăsii.

În timpul Dinastiei Qing (1644-1912), în urma Războaielor Opiului, la jumătatea secolului XIX, China concesionează puterilor occidentale (Anglia, SUA, Franţa, Rusia, Japonia) părţi însemnate din teritoriu. În anul 1911 revoluţia democrată condusă de Sun Yatsen pune capăt monarhiei manciuriene și este proclamată “Republica China”, la 12 februarie 1912. În perioada 1927-1949 are loc războiul civil între forţele conduse de Partidul Naţional (Guomintang) şi Partidul Comunist.

La data de 1 octombrie 1949, Mao Zedong, conducătorul Partidului Comunist, proclamă Republica Populară Chineză.

Deceniul 1966-1976 este brăzdat de “Revoluţia Culturală”.

În anul 1979, Deng Xiaoping iniţiază politica de reformă şi deschidere spre exterior a R. P. Chineze. Reformele iniţiate de Deng au orientat ţara spre un sistem de economie socialistă de piaţă. Rezultatul a fost o creştere de 4 ori a Produsului Intern Brut între anii 1978 şi 2000. În prezent, obiectivul pe termen mediu al dezvoltării economice este menţinerea unui ritm de creştere sănătos al economiei, cifrat între 6-7% anual. Guvernul urmăreşte reformarea structurală a ofertei, cu accent pe inovaţie, competitivitate economică și pe înlocuirea unei creșteri economice cantitative cu una calitativă.

Partidul Comunist Chinez (PCC) a fost înfiinţat la 1 iulie 1921 la Shanghai. Biroul Politic al Comitetului Central al PCC este format din 25 de membri, dintre care 7 fac parte din Comitetul Permanent al Biroului Politic. Cu prilejul celui de al 19-lea Congres al PCC, desfăşurat în perioada 18 – 24 octombrie 2017, Xi Jinping a fost reales în funcţia de Secretar General al Comitetului Central al PCC.

Sub umbrela PCC, ca partid de guvernământ, există alte 8 partide ne-comuniste, care funcţionează pe baza principiilor cooperării inter-partinice şi consultării politice cu PCC, forumul rezultat purtând denumirea de Conferinţa Politică Consultativă a Poporului Chinez. Acest forum, fără prerogative legislative, a fost constituit în luna septembrie a anului 1949, vizând realizarea coeziunii de acţiune politică între PCC şi celelalte partide pentru construirea „socialismului cu specific chinezesc”.

Denumire oficială: Republica Populară Chineză.

Capitala : Beijing

Principalele oraşe: Shanghai, Tianjin, Guangzhou, Chongqing, Shenzhen, Nanjing.

Suprafaţă: 9.596.960 km² (a  treia ţară ca suprafaţă de pe glob, după Federaţia Rusă, Canada)).

Împărţire administrativă: 23 de provincii, 5 regiuni autonome, 4 municipalităţi cu rang echivalent provinciilor (Beijing, Shanghai, Tianjin şi Chongqing) şi 2 Regiuni Administrative Speciale (Hong Kong şi Macao).

Populaţia: 1,403,500,365locuitori(o cincime din populația globală). Etnia majoritară Han reprezintă 91% din totalul populaţiei, iar restul procentual este reprezentat de alte 55 de minorităţi.

Religii: Taoism, Budism, Islamism, Creştinism.

Limba oficială: chineză.

Ziua naţională: 1 Octombrie – Ziua Proclamării Republicii Populare Chineze.

Moneda: renminbi – RMB.

Forma de guvernământ: republică, puterea politică este deţinută de Partidul Comunist Chinez; tip de organizare: „socialism cu specific chinezesc” 

Oficialități: Preşedintele – Xi Jinping; Premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze – Li Keqiang; Ministrul Afacerilor Externe – Wang Yi.

 

 

Direcţia Asia-Pacific, iulie 2019

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice