Relaţii bilaterale

Republica KAZAHSTAN


Prezentare generală

România a recunoscut independenţa de stat a Republicii Kazahstan la 17 decembrie 1991, la o zi după proclamarea acesteia. La 15 iulie 1992, România si Republica Kazahstan au stabilit relaţii diplomatice. În august 2009, Ambasada României în Kazahstan a fost relocată la Astana – noua capitală a ţării, de la Almaty (fosta capitală).

Republica Kazahstan este cel mai important partener al României din Asia Centrală. Relaţiile bilaterale se caracterizează printr-o cooperare strânsă şi diversificată sub aspectul domeniilor de interes. Sectorul energetic şi industria adiacentă reprezintă domeniile principale ale colaborării.

Relaţiile bilaterale sunt caracterizate în general de contacte politice şi sectoriale frecvente: vizita preşedintelui României în Republica Kazahstan (martie 2010), ca răspuns la vizita preşedintelui Kazahstanului în România (noiembrie 2007), când s-au pus bazele unui stadiu nou în dezvoltarea acestor relaţii prin stabilirea direcţiilor şi identificarea unor proiecte majore ale cooperării bilaterale; vizita prim-ministrului României în Republica Kazahstan (iunie 2013); vizita ministrului român al energiei, IMM-urilor și Mediului de afaceri în Republica Kazahstan (octombrie 2015).

Dialogul la nivelul MAE se derulează în baza unor planuri de acţiune care se reînnoiesc la perioade de doi ani. La 14 septembrie 2016, a fost semnat Planul Comun de Acţiuni la nivel MAE pentru perioada 2017-2018. Anual au loc runde de consultări la nivel de secretar de stat/adjunct al ministrului afacerilor externe ca mecanism eficient de trasare a direcţiilor de cooperare bilaterală.

Ca stat membru al UE, România susţine dezvoltarea dialogului UE cu Republica Kazahstan în cadrul instrumentelor bilaterale (UE – Republica Kazahstan) şi Strategiei UE pentru Asia Centrală şi se implică în realizarea obiectivelor stabilite prin acestea, îndeosebi în domeniile energetic, managementul resurselor de apă, educaţiei etc. De asemenea, România sprijină procesul de ratificare a Acordului Consolidat de Parteneriat şi Cooperare între UE şi Kazahstan, semnat la Astana, în decembrie 2015.


Reprezentare diplomatică 

  • Ambasada României în Republica Kazahstan
  • Consulul Onorific al României la Alma Ata (1 iunie 2012)
  • Ambasada Republicii Kazahstan în România
  • Republicii Kazahstan a desemnat doi consuli onorifici în România, având circumscripţiile consulare la Iaşi (din anul 2003) şi Galaţi (din anul 2013)


Cooperare economică

Republica Kazahstan este cel mai mare partener economic al României din Asia Centrală, schimburile comerciale bilaterale înregistrând o dezvoltare dinamică în ultima perioadă.

Instrumentul menit să asigure o dezvoltare dinamică a relaţiilor comercial-economice este Comisia Mixtă Interguvernamentală româno-kazahstaneză de colaborare comercial-economică şi tehnico-ştiinţifică, ale cărei lucrări se desfăşoară anual. Ultima sesiune a Comisiei, cea de-a XII-a, a avut loc, în perioada 11-12 octombrie 2016, la Astana.

Relaţiile comercial-economice ale României cu Republica Kazahstan au la bază și Acordul de Parteneriat si Colaborare dintre UE și Republica Kazahstan. În decembrie 2015, UE şi R. Kazahstan au semnat Acordul Consolidat de Parteneriat şi Cooperare, intrat în vigoare provizoriu, în luna mai 2016.

În plan bilateral, între România şi Republica Kazahstan au fost încheiate mai multe acorduri de colaborare privind: cooperarea economică; promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor; evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi capital.

În 2002, la Bucureşti, s-a deschis Reprezentanţa Uniunii Camerelor de Comerţ si Industrie a R. Kazahstan. În 2007, la Aktau/R. Kazahstan, a fost înregistrată Reprezentanţa Uniunii Camerelor de Comerţ şi Industrie România-Kazahstan (înfiinţată la Ploieşti, în 2006).Dinamica schimburilor comerciale româno-kazahstaneze

– milioane  USD – 

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

3.882,0

1982,82

1627, 69

3.362,14

3.021,4

2.432,9

3.164,05

1163,746

Export

82,0

72,27

104, 69

175.26

110,7

52, 6

84,35

47,494

Import

800,0

910,55

1523

3186,88

2910,7

2.380,3

3.079,70

1116,251

Sold

-3.718

-1838,28

-1418,31

-3011,62

-2799,9

-2.327,7

-2.995,4

-1068,76


La 31 decembrie 2015 erau înregistrate în România 3 societăţi mixte cu capital din Turkmenistan, cu un capital extern total investit de 10,57 mii USD. Turkmenistanul ocupa locul 144 în clasamentul pe ţări de rezidenţă a investitorilor în societăţi comerciale cu participare străina
La 31 decembrie 2015, volumul total al schimburilor comerciale ale României cu R. Kazahstan a fost de 1163,746 milioane USD, din care exportul a fost de 47,494 milioane USD şi importul de 1116,251 milioane USD, soldul fiind de 1068,76 milioane USD în favoarea Kazahstanului.

În anul 2015, principalele grupe de mărfuri la export au fost: mașini, aparate, echipamente electrice (46,8%), produse ale industriei chimice și conexe (18,6%) și mase plastice, cauciuc și articole conexe (10,3%), în timp ce importul a fost dominat de produse minerale (țiței) cu 99,8%.

Dinamica de contracție s-a menținut și în primele 6 luni ale anului 2016. La 30 iunie 2016, volumul schimburilor comerciale se ridica la 381,724 milioane USD (în scădere cu 43% față de aceeași perioadă a anului 2015), din care exportul – 27,865 milioane USD (scădere de 3,1%) și importul – 353,858 milioane USD (scădere cu 45%), cu un sold de 325,999 milioane USD în favoarea Kazahstanului. 

Pentru primele 6 luni ale anului 2016, principalele grupe de mărfuri la export au fost: mașini, aparate, echipamente electrice (66%), produse alimentare, băuturi și tutun (11,7%), produse ale industriei chimice și conexe (7,7%) și mase plastice, cauciuc și articole conexe (5%), importul rămânând în continuare dominat de produsele minerale (țiței) cu 99,6%.

Investiții kazahe în România

In România sunt înregistrate 16 societăți comerciale cu capital social subscris de 51,5 mii USD. Republica Kazahstan ocupă locul 119 în clasamentul pe ţări de rezidenţă a investitorilor în societăți comerciale cu participare străină.


Colaborarea bilaterală în domeniul livrărilor de uraniu

Cu prilejul vizitei preşedintelui României în Kazahstan (martie 2010), partea română a pus în discuţie interesul pentru identificarea unei formule de cooperare bilaterală în vederea satisfacerii necesarului de uraniu pentru programul energetic al României. Preşedintele Nursultan Nazarbaev a exprimat disponibilitatea pentru livrarea din Kazahstan de uraniu sub formă de combustibil pentru reactoarele nucleare din România şi a dat asigurări pentru sprijin ca această colaborare să se deruleze între companiile naţionale specializate din cele două ţări.

În cadrul vizitei oficiale la Astana a Prim-ministrului român (iunie 2013), s-au reluat discuţiile privind cooperarea în domeniul uraniului. Partea kazahstaneză a arătat disponibilitatea privind livrarea din Kazahstan de combustibil de uraniu (produs finit/ yellowcake) pentru necesarul Centralei Nucleare de la Cernavodă.


Cooperare cultural-ştiinţifică şi în sfera dezvoltării umane se derulează pe baza următoarelor documente

Acordul privind colaborarea tehnico-ştiinţifică, încheiat între Ministerul Ştiinţei şi Tehnologiei din România şi Ministerul Ştiinţei (Academia de Ştiinţe) din Kazahstan, semnat la Bucureşti, la 25 aprilie 1996; 

Acordul de colaborare în domeniul învăţământului între Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din România şi Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei din Republica Kazahstan, semnat la 19 noiembrie 2008, la Astana.

În cadrul vizitei oficiale la Astana a Prim-ministrului român (iunie 2013) a fost semnat Acordul de cooperare între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii şi Informaţiei din Republica Kazahstan.

În ultimii ani au avut loc participări reciproce la numeroase acţiuni în domeniul culturii şi educaţiei organizate în cele două ţări: festivaluri internaţionale de teatru, film, muzică şi folclor; expoziţii de artă populară şi fotografii artistice; olimpiade internaţionale de matematică, informatică, fizică şi chimie.

La 24 ianuarie 2014, la Universitatea de Stat E.A. Buketov din Karaganda a avut loc ceremonia oficială de deschidere a lectoratului de limbă română şi începerea activităţii domnului prof. dr. Nicolae Stanciu, ca lector de limba română.

Există semnate acorduri de înfrăţire între Universitatea Bucureşti și Universitatea Naţională Eurasia (ENU) din Astana; între Caspian State University of Technologies and Engineering ”Sh. Esenov” şi Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (schimb de doctoranzi); între Universitatea Babeş-Bolyai şi Universitatea "Acad. Buketov" din Karaganda (inclusiv schimburi de cadre didactice şi studenţi, crearea de lectorate de limbă şi cultură pe bază de reciprocitate), „Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages”, respectiv “Kazakh British Technical University”, ambele din Alma-Ata.


Minoritatea/Comunitatea română din Republica Kazahstan

Conform datelor statistice oficiale, la 21 aprilie 2000, în Republica Kazahstan, în grupa etnică „români/moldoveni” erau înregistrate 20.054 persoane, din care 594 de cetăţeni s-au declarat români şi 19.460 „moldoveni”. Majoritatea trăieşte în localităţi situate în regiunile din nordul Kazahstanului: Pavlodar, Kostanay, Karaganda, Akmola, Aktobe. 

Membrii comunităţii româneşti au înfiinţat asociaţii culturale, în cadrul cărora au fost constituite ansambluri de cântece şi dansuri populare româneşti.

La Festivalul de folclor „La fântâna Dorului” (Şimleul Silvaniei, iulie 2007), un grup de 12 persoane de la Societatea DACIA din Karaganda au prezentat un program de cântece şi dansuri populare româneşti (ansamblul „Dorule” al Societăţii, înfiinţat în anul 2006).

În septembrie 2008, un grup de etnici români din Kazahstan şi Kârgâzstan au fost invitaţi în România în cadrul proiectelor derulate de MAE/DRRP. Programul a cuprins vizitarea unor obiective istorice şi turistice din Bucureşti şi din ţară (Muzeul Ţăranului Român, Muzeul Satului, Muzeul Cotroceni, Palatul Parlamentului, mănăstirile Neamţ, Agapia, Văratec, Putna, Suceviţa, Voroneţ, Dragomirna, Cetatea Sucevei, Cetatea Neamţului, Castelul Peleş, Castelul Bran).

Memorial: În Kazahstan, în regiunea Karaganda, se află înmormântaţi cca. 1000 de soldaţi şi civili români, căzuţi prizonieri în timpul celui de-al doilea război mondial şi deţinuţi în lagăre de concentrare şi de muncă forţată din centrul Kazahstanului (lagărul Spassk nr. 99).

La 9 septembrie 2003, în timpul vizitei oficiale în Kazahstan a preşedintelui României, la Karaganda a fost dezvelit un monument în memoria prizonierilor români morţi în lagărele staliniste între anii 1941-1950.

La 28 mai 2009, în comuna Strunga, Judeţul Iaşi a avut loc ceremonia de dezvelire a monumentului ostaşului kazahstanez Azaganov Sherniyaz, decedat pe teritoriul României în anul 1944.

DEEAC – octombrie 2016

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice