Relaţii bilaterale

Republica MACEDONIA

 

Prezentare generală

România și R. Macedonia întrețin bune relații diplomatice, stabilite încă din 1992, la un an de la formarea ca stat independent a Macedoniei. România a recunoscut acest stat în 1992 sub denumirea de Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei  (FYROM). În noiembrie 1993 s-a deschis un Oficiu consular şi comercial la Skopje. La 11 ianuarie 1995, misiunea a fost ridicată la rang de Ambasadă, condusă de un însărcinat cu afaceri, iar de la 1 aprilie 1996, de un ambasador.

Relaţiile bilaterale se desfăşoară în baza Tratatului de prietenie şi colaborare dintre România şi R. Macedonia (semnat în 2001). Se urmăreşte consolidarea şi dezvoltarea cooperării bilaterale sectoriale.

Din 2001, de la semnarea Tratatului de prietenie şi colaborare între România şi Republica Macedonia, România foloseşte în relaţiile bilaterale denumirea de Republica Macedonia, iar în organizaţiile internaţionale se utilizează numele sub care statul a fost recunoscut în cadrul acestora, respectiv „Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei”.

 

Contacte politice

La nivel de preşedinte: Vizita oficială în România a preşedintelui R. Macedonia, G. Ivanov (5-7 octombrie).

La nivel de prim-ministru: La 27 iulie 2018 a avut loc vizita oficială la Skopje a premierului român, Viorica Dăncilă care a cuprins, pe lângă întrevederi cu omologul macedonean, primiri la președintele țării și vicepreședintele Parlamentului. Alte întrevederi recente : Sofia, 7 iulie 2018, întâlnire Viorica Dăncilă - Zoran Zaev, în marja Summit-ului 16+1. Anterior, reuniune bilaterală în marja Forumului de Cooperare ECE – China din 25-26 noiembrie 2013 și exclusiv deplasări ale premierilor macedoneni la Bucureşti (2000, 2003, vizite oficiale în România; 2006, participarea premierului macedonean la reuniunea CEFTA, Bucureşti).

La nivel de ministru de externe:  Bruxelles, 28 mai, 2018, în marja CAE, întâlnirea miniștrilor Teodor Meleşcanu - Nikola Dimitrov; întâlnirea miniștrilor de externe român și macedonean în marja Forumului Strategic de la Bled, 4 septembrie 2017; întâlnirea miniştrilor afacerilor externe la 14 iunie 2015, la Ohrid, în marja Summit-ului ICE; ultima vizită oficială a unui ministru român de externe la Skopje a avut loc pe 3 iulie 2013.

 

Reprezentarea diplomatică

Viorel Stănilă a fost acreditat ambasador al României la Skopje la 18 noiembrie 2016. Este așteptată sosirea la post, la București, a noului ambasadorului macedonean agreat, Gabriel Atanasov.

În R. Macedonia există trei consulate onorifice ale României: la Bitola (din 2007) - titular  dl. Alexandru Mamakis, la Kumanovo (din 2012) – titular dl. Aliriza Osmani şi la Ştip (din 2014) – titular Sterjo Nakov.  

În România funcționează patru consulate onorifice ale R. Macedonia: la Ploieşti (din 2009) – titular dl Aurelian Gogulescu, la Timişoara (din 2011) – titular dl Pavel Ernest Dupta, la Cluj-Napoca (din 2016) – titulară dna Luminiţa Silaghi-Dumitrescu la Constanţa (din 2016) – titular dl Şerban Dimitrie Sturza.  

Oraşe înfrăţite: Veleş – Slobozia; Kavadarci – Bistriţa Năsăud (Înţelegere de Colaborare); Ohrid – Sinaia (Protocol de colaborare); Kriva Palanka – Lugoj; Skopje – Craiova; Kumanovo - Câmpina.

Schimburile comerciale

La data de 31.06.2018, volumul total al schimburilor comerciale ale României cu MACEDONIA a fost de 219,65 milioane EURO, din care exportul a fost de 133,78 milioane EURO și - importul de 85,87 milioane EURO, soldul fiind de 47,913 milioane EURO în favoarea României.

Față de aceeași  perioadă a anului trecut, volumul schimburilor comerciale totale a crescut cu 21,51%, din care  exportul a crescut cu 31,21%, iar importul a crescut cu 8,96%.

Conform datelor înregistrate la ONRC, la 31 mai 2018 erau înregistrate în România 139 societăţi comerciale cu capital macedonean, valoarea capitalului social subscris fiind echivalentul a 1.234,22 mii USD. După valoarea investiției în echivalent valută, Macedonia ocupă locul 91 în clasamentul pe ţări de rezidenţă a investitorilor în societăţi comerciale cu participare străină.

 

Minoritatea / comunitatea înrudită

Republica Macedonia este singurul stat din Europa de sud-est în care românofonii (aromâni şi meglenoromâni) au un statut juridic clar: popor constitutiv „vlah”, conform Constituţiei, dar fără referire la România ca stat înrudit.

La Articolul 12 din Tratatul de prietenie şi colaborare între România şi R. Macedonia sunt prevăzute obligaţiile părţilor referitoare la protecţia identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinând celor două minorităţi etnice respectiv înrudite. Tratatul instituie obligaţia de a aplica cu bună credinţă standardele internaţionale în domeniu şi consfinţeşte dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a înfiinţa instituţii culturale şi artistice, organizaţii şi asociaţii ştiinţifice sau de altă natură, care să contribuie la conservarea şi afirmarea propriei identităţi. Prin acelaşi document, părţile au luat notă de recomandarea nr. 1333/1997 a APCE privind limba şi cultura aromână.

Există date statistice despre aromânii din R. Macedonia (0,47% din totalul celor 2.022.547 de locuitori înregistraţi la recensământul din anul 2002), dar ele sunt contestate de organizaţiile reprezentative ale acestora.

Materia opţională „Limba şi cultura vlahilor” se predă în câteva şcoli. Festivalul de tradiţii aromâneşti „Fântâna de aur” este organizat cu intermitenţe. Există emisiuni de radio şi televiziune în „limba vlahă” (nu în dialectul aromân!), iar membrii comunităţii se pot asocia în mod liber pentru activităţi de prezervare a identităţii culturale. Cu toate acestea, activitatea mediului asociativ aromânesc este grevată de probleme ca: lipsa fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea organizaţiilor comunităţii şi pentru organizarea de acţiuni culturale, respectarea dreptului de autoidentificare prin folosirea termenului aromâni, alocarea de sedii, reevaluarea orarului alocat difuzării de programe radio-TV în dialectul aromân.

Direct sau în colaborare cu alte instituţii, MAE, DPRRP şi ICR au contribuit la sprijinirea comunităţilor înrudite din R. Macedonia prin: acordarea de burse pentru studii în învăţământul preuniversitar, superior şi de doctorat în România, invitarea reprezentanţilor aromânilor şi meglenoromânilor la diferite întâlniri şi manifestări organizate în România, primirea în tabere de vacanţă a unor elevi, publicarea de reviste şi a volumului al doilea al Atlasului Lingvistic al Dialectului Meglenoromân, trimiterea de cărţi, publicaţii, albume, materiale audio-video, icoane, hârtie de ziar şi cerneluri tipografice etc.

 

Direcţia Balcanii de Vest şi Cooperare Regională/octombrie 2018

 

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice