Relaţii bilaterale

Palestina

 

1. Relaţiile politico-diplomatice

Stabilirea relaţiilor diplomatice / recunoaşterea Statului Palestina de către România

România a recunoscut oficial Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei (OEP) ca reprezentant unic şi legitim al poporului palestinian în mai 1972. În martie 1974 a fost deschisă Reprezentanţa Permanentă a OEP la Bucureşti.

România a recunoscut Statul Palestina la 16 noiembrie 1988. Pe această bază, Reprezentanţa Permanentă a OEP la Bucureşti a fost ridicată la rang de  ambasadă a Statului Palestina în ianuarie 1989.

Primul şef a.i. al Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah – Palestina şi-a prezentat scrisoarea de cabinet ministrului afacerilor externe al ANP la 20 octombrie 2009. Oficiul a fost inaugurat oficial la 26 octombrie 2009.  

La data de 22 octombrie 2017, domnul Cătălin Ţîrlea a prezentat ministrului afacerilor externe al Palestinei scrisoarea de cabinet a ministrului afacerilor externe al României prin care a fost numit şef a.i. al Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah.

Ambasadorul Palestinei la Bucureşti este domnul Fuad Kokaly, care şi-a prezentat scrisorile de acreditare la 21 octombrie 2014.

 

2. Dialogul politico-diplomatic

La nivel de şef de stat

 • În Palestina: în ianuarie 2000, iulie 2009, ianuarie 2014.
 • În România: noiembrie 2008, iulie 2010.

Notă: De la recunoaşterea Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei şi până în 1989, liderul OEP, Yasser Arafat, a vizitat frecvent România. Ultima sa vizită a avut loc în 1994, cu prilejul participării la Forumul Crans Montana de la Bucureşti.

La nivel de şef de guvern

 • În Palestina: august 1998, iulie 2001.

La nivel de ministru al afacerilor externe

 • În Palestina: iunie 1997, aprilie 2002, iulie 2005, februarie 2008, martie 2011 (prima sesiune a Comitetului interguvernamental româno-palestinian), octombrie 2012, decembrie 2013, iunie 2014, octombrie 2015 şi octombrie 2017.
 • În România: februarie 2014 (a doua sesiune a Comitetului interguvernamental româno-palestinian).
 • Întrevederea miniştrilor afacerilor externe în marja Reuniunii ministeriale informale cu partenerii din Sud, la Barcelona, aprilie 2015.

Pe linia MAE

Consultări politico – diplomatice: octombrie 2009, februarie 2011, septembrie 2013.

La nivel parlamentar

În România: octombrie 2012  (delegaţie parlamentară palestiniană din cadrul Comitetului Legislativ Palestinian, condusă de preşedintele grupului parlamentar Fatah), ianuarie 2013 (delegaţie parlamentară palestiniană din cadrul Comitetului Legislativ Palestinian), aprilie 2013 (delegaţie parlamentară palestiniană din cadrul Consiliului Naţional Palestinian, condusă de preşedintele Comitetului Politic al Consiliului Naţional Palestinian, şeful Departamentului pentru Relaţii Internaţionale al Fatah).

În Palestina: 15-18 octombrie 2015 – vizita delegaţiei Comisiei pentru politică externă a Senatului României, la invitaţia Consiliului Legislativ Palestinian.

La nivelul de ministru

 • în Palestina: afaceri interne, octombrie 1998; lucrări publice, octombrie 1998; agricultură, octombrie 2013.
 • în România: muncă, iunie 2010; sănătate, ianuarie 2011; agricultură, aprilie 2012, economie, martie 2013, sănătate, aprilie 2014.

La nivel de experţi:

 • în Palestina: agricultură, septembrie 2011, aprilie 2015 (ANSVSA, misiune de evaluare în domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor).
 • în România: agricultură, mai 2011, şi octombrie-noiembrie 2011; afaceri interne, noiembrie 2011.

 

3. Cadrul juridic bilateral

Domeniul politic

 • Protocol de cooperare între Guvernul României şi Comitetul Executiv al Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei. Semnat la Bucureşti, la 7 iunie 1994, intrat în vigoare la 17 august 1994, valabil doi ani, cu prelungire automată pe perioade de câte 2 ani.
 • Protocol de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Palestinei. Semnat la Bucureşti, la 12 februarie 2014, intrat în vigoare la data semnării, valabil pe o perioadă nedeterminată de timp.
 • Acord între Guvernul României şi Guvernul Palestinei cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice.Semnat la Bucureşti, la 12 februarie 2014, intrat în vigoare la 19 iulie 2014, valabil pe o perioadă nedeterminată de timp.

Domeniul cultură şi educaţie

Programul de cooperare în domeniile educaţiei, culturii şi în alte domenii conexe între Guvernul României şi Guvernul Palestinei.  Semnat la 19 octombrie 2015, la Ramallah.

Domeniul comercial şi economic

 • Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Palestinei cu privire la cooperarea economică. Semnat la Bucureşti, la 12 februarie 2014, intrat în vigoare la 3 iulie 2014
 • Protocol de cooperare între Ministerul Muncii al României şi Ministerul Muncii al Palestinei în domeniul muncii şi afacerilor sociale. Semnat la 22 iunie 2010, intrat în vigoare la aceeaşi dată. 
 • Protocol de cooperare între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Agriculturii al Autorităţii Naţionale Palestiniene în domeniul agriculturii. Semnat la 28 februarie 2011
 • Protocol de cooperare între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor din România şi Ministerul Agriculturii al Autorităţii Naţionale Palestiniene în domeniul agriculturii, industriei alimentare, sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor. Semnat la 1 martie 2011, intrat în vigoare la aceeaşi dată.
 • Memorandum de înţelegere între Camera de Comerţ şi Industrie a României şi Federaţia Camerelor de Comerţ, Industrie şi Agricultură din Palestina. Semnat la Bucureşti, la 12 februarie 2014, intrat în vigoare la aceeaşi dată.
 • Acord de Constituire a Consiliului Oamenilor de Afaceri Români şi Palestinieni. Semnat la Bucureşti, la 12 februarie 2014, intrat în vigoare la aceeaşi dată.

Domeniul mass media

 • Acord între Agenţia Română de Ştiri „AGERPRES” şi Agenţia Palestiniană de Ştiri „WAFA” cu privire la colaborarea bilaterală şi schimbul de informaţii. Semnat la 2 noiembrie 2010, intrat în vigoare la aceeaşi dată.

Domeniul administraţiei publice

 • Acord de înfrăţire între oraşele Ierihon şi Iaşi. Semnat în 2003
 • Acord de cooperare dintre oraşele Jenin şi Timişoara. Semnat în iunie 2013
 • Acord de înfrăţire între oraşului Betleem şi sectorul 1 al Municipiului Bucureşti. Semnat la 24 decembrie 2013, intrat în vigoare la aceeaşi dată.

 

4. Asistenţă pentru  construcţie instituţională

România acordă Palestinei asistenţă pe baza Programului naţional de asistenţă pentru dezvoltare, Programului bilateral de cooperare în domeniul educaţiei, ştiinţei şi culturii, Ofertei unilaterale anuale a statului român de burse şi Programului „Studii în România” al MAE.

Hotărârea Guvernului nr. 272 din 3 aprilie 2012 privind oferta unilaterală a statului român de burse pentru Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei, care acţionează pentru Autoritatea Naţională Palestiniană – statul român oferă anual 30 de burse (10 la medicină, 10 în domeniul ingineriei şi 10 în domeniul apărării civile-pompieri).

Programul de cooperare în domeniile educaţiei, culturii şi în alte domenii conexe între Guvernul României şi Guvernul Palestinei prevede acordarea anuală a 6 burse de studiu: 2 burse pentru studii de licenţă, 2 pentru studii de master sau specializare postuniversitară şi 2 pentru studii de doctorat;

De asemenea, se acordă asistenţă pentru refugiaţii palestinienii (prin agenţia UNWRA), precum şi pentru formare profesională în domeniul diplomatic, dar şi în domeniile poliţienesc şi medicinii de urgenţă. De asemenea au fost sprijinite programe vizând siguranţa alimentară şi integrarea femeilor în viaţa socială.

 

2017

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice