Prima Pagina

Pregătiri pentru Brexit


La 29 martie 2019, Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană. Pe parcursul a 17 luni de negocieri, UE și Marea Britanie au ajuns la un Acord care asigură un proces de retragere ordonat și predictibil. Acordul agreat include o perioadă de tranziție de 21 de luni (până la 31 decembrie 2020). Până la această dată, Marea Britanie ar fi asimilată unui stat membru și ar respecta în continuare acquis-ul european, inclusiv Politica Comercială a UE. Pe durata perioadei de tranziție, Marea Britanie nu ar participa la mecanismul decizional și nu ar mai fi reprezentată în instituțiile UE.

Pentru a intra în vigoare la 30 martie 2019, Acordul de retragere trebuie ratificat de către Parlamentul britanic și aprobat de către Parlamentul European. În cazul în care Acordul nu intră în vigoare, în lipsa unei prelungiri a acestui termen, Marea Britanie devenine o țară terță și, începând cu 30 martie 2019, întreaga legislație primară și secundară a Uniunii va înceta să i se aplice din acel moment.

Indiferent de scenariul care se va concretiza în perioada următoare, Marea Britanie se pregătește să părăsească Uniunea Europeană. Acest fapt incumbă o serie de aspecte pentru care companiile și mediul de afaceri care desfășoară activități comerciale cu agenți economici ai Regatului Unit trebuie să se pregătească.

Este responsabilitatea companiilor care fac comerț cu Regatul Unit să se pregătească pentru noile realități post-Brexit. În cazul companiilor care își desfășoară activitatea doar în cadrul Pieței Unice este importantă realizarea faptului că, după data retragerii (sau expirarea perioadei de tranziție), acestea vor trebui să aplice Marii Britanii procedurile obligatorii pentru schimburile comerciale cu țări terțe. Informațiile privind comerțul cu țările terțe sunt disponibile pe site-ul Comisiei acesta urmând a fi actualizat în funcție de rezultatul negocierilor UE-UK. De asemenea, vă invităm să consultați în mod regulat și site-ul Direcției Generale a Vămilor pentru informații actualizate privind regimul vamal aplicabil statelor terțe (https://www.customs.ro/).

Răspunzând la apelul liderilor europeni de a asigura de o manieră adecvată implementarea măsurilor de pregătire necesare adaptării Uniunii Europene și a statelor membre UE la situația post-Brexit, Comisia Europeană a publicat trei comunicări publice (19 iulie 2018, 13 noiembrie 2018, 19 decembrie 2018) privind măsurile de pregătire necesare indiferent de scenariu care se va prefigura și măsurile de contingență avute în vedere în cazul retragerii Marii Britanii din UE fără un acord (scenariul no-deal).

În plus, în vederea asigurării unei bune pregătiri a tuturor operatorilor din toate sectoarele de activitate, Comisia Europeană a publicat o serie (78) de avize tehnice, pe care aceștia trebuie să le aibă în vedere. Acestea abordează, în mod detaliat, consecințele Brexit-ului asupra următoarelor domenii:


Totodată, în continuarea eforturilor de pregătire la nivel UE au fost organizate o serie de seminare tehnice, menite să sprijine statele membre și agenții economici în acest proces. Prezentările publice sunt disponibile pe site-ul Comisiei alături de o serie de fișe informative.

Statele membre UE vor fi afectate diferit de Brexit, în funcție de proximitate și de gradul de inter-conectivitate a economiilor. La nivel național, ministerele de linie și instituțiile de specialitate din România sunt responsabile pentru implementarea măsurilor de pregătire necesare în fiecare sector. Cu toate acestea, administrația centrală nu poate compensa măsurile care trebuie luate de către fiecare persoană fizică sau juridică în parte, având mai degrabă un rol de facilitare în procesul de informare. În acest sens, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a creat o pagină web dedicată Brexit-ului, care conține inclusiv datele de contact ale unor experți din cadrul ministerului.


Link-uri utile