Romanian Missions

Romanian Cultural Institute "Mihai Eminescu – Chisinau

Address: Strada Vlaicu Pârcălab, nr. 39, Chiand nău

Phone: +373 22 227622

Fax: +373 22 22.83.60

E-mail: icr@ambasadaromaniei.md

 

Director: Mr. Valeriu MATEI

Deputy director: Mrs Nichita DANILOV

 

Press Center

Countries - Geographic Regions