Studii în România

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE


Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe,
cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993,
pentru anul universitar 2016 – 2017

- METODOLOGIE -

 

1. Condiţii generale de atribuire a burselor

Numărul de burse: 85 de burse pentru studii universitare şi postuniversitare în România, prin concurs de dosare organizat pe baza reglementărilor în vigoare de către Ministerului Afacerilor Externe (MAE) şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS)

Criterii de calificare: cetăţeni străni care provin din toate statele lumii, cu excepţia statelor membre UE. Au prioritate cetăţenii proveniţi din state ne-membre UE cu care România nu are perfectate documente de colaborare culturală şi educaţională. Cetăţenii străini de origine română şi cei aparţinând comunităţilor istorice româneşti din proximitate beneficiază de alte programe de burse.

Bursele se acordă pentru 3 niveluri de studii:

a) licenţă: Acest program se adresează absolvenţilor de studii liceale sau ai unor studii preuniversitare echivalente, precum şi candidaţilor care solicită continuarea studiilor universitare în România. Programul complet se derulează pe o perioadă de 3 - 6 ani, în funcţie de profilul facultăţii alese şi se încheie cu susţinerea unui examen de licenţă.  

b) masterat: Acest program se adresează absolvenţilor de studii universitare/postuniversitare, se derulează pe o perioadă de 1, 5 sau 2 ani şi se încheie cu susţinerea unei disertaţii.

c) doctorat: Acest program se adresează absolvenţilor studiilor universitare/postuniversitare – program de masterat, se derulează pe o perioadă de 3 - 4 ani, în funcţie de profilul facultăţii alese şi se încheie cu susţinerea unei teze de doctorat.

Domenii prioritare: Vor fi promovate, cu prioritate, solicitările candidaţilor care doresc să studieze ştiinţe politice şi administrative, ştiinţele educaţiei, cultură şi civilizaţie românească, jurnalism, studii tehnice, petrol şi gaze, ştiinţe agricole, medicină veterinară, arhitectură, arte.

Limba de studiu : În scopul promovării limbii şi a culturii române în rândul cetăţenilor străini, MECS a decis ca beneficiarii burselor acordate de statul român să studieze doar în limba română. Pentru candidaţii care nu cunosc limba română, se acordă un an pregătitor suplimentar pentru studiul limbii române. Studenţii care declară că au cunoştinţe de limba română trebuie să susţină un examen de limba română organizat de instituţiile de învăţământ superior.

 

2. Condiţii oferite de bursă

Bursa obţinută, incluzând anul pregătitor acolo unde este cazul, constă în:

  • acoperirea taxelor de şcolarizare;
  • acoperirea cheltuielilor de cazare (cazarea va fi asigurată în măsura locurilor disponibile, în căminele studenţeşti, conform regulamentelor unităţilor de învăţământ superior şi în limita sumelor alocate cu această destinaţie);
  • acordarea unui ajutor financiar, astfel:
  • echivalentul în lei al sumei de 65 EURO pe lună, pentru studenţii la licenţă;
  • echivalentul în lei al sumei de 75 EURO pe lună, pentru studenţii la masterat, specializare, perfecţionare etc.
  • echivalentul în lei al sumei de 85 EURO pe lună, pentru doctoranzi.

Bursele nu acoperă cheltuielile de transport internaţional şi intern. În acest sens, candidaţii trebuie să fie pregătiţi pentru susţinerea financiară personală a cheltuielilor suplimentare.

Calendarul ajutorului financiar:

În România, anul academic începe la 1 octombrie.

Bursele se acordă pentru studenţi şi masteranzi pe parcursul anului academic, inclusiv în vacanţele de iarnă şi de primăvară şi nu se acordă pe perioada vacanţei de vară.

Pentru doctoranzii de la forma de învăţământ cu frecvenţă, bursa se acordă pe toată durata anului calendaristic.

În atenţia bursierilor din toate ciclurile universitare/postuniversitare: În cazul repetenţiei, bursele studenţilor din toate ciclurile de învăţământ se suspendă pentru anul de învăţământ repetat, urmând ca acestea să poată fi redobândite în anul de învăţământ următor, după promovarea anului repetat. Pe perioada suspendării bursei, studenţii care repetă anul îşi  vor suporta cheltuielile de şcolarizare şi cazare.

 

3. Demersuri pentru înscriere

Înscrierile se fac doar prin intermediul misiunilor diplomatice. Candidaţii trebuie să se adreseze direct, acestora, pentru a obţine toate informaţiile despre burse (condiţii de atribuire, documentele necesare, calendarul înscrierii etc.) şi a depune dosarele complete de candidatură:

  • fie misiunilor diplomatice româneşti acreditate în ţările de origine sau de reşedinţă
  • fie misiunilor diplomatice ale statelor de origine acreditate la Bucureşti.

Dosarele depuse direct la birourile de registratură ale MAE sau MECS, precum şi dosarele depuse după data limită nu vor fi luate în considerare.

Dosarele de candidatură trebuie să conţină documente traduse în limba română, engleză sau franceză. În cazul în care dosarele conţin documente în alte limbi, acestea trebuie să aibă traduceri legalizate în română, franceză sau engleză. Universităţile româneşti pot solicita ca toate documentele de înscriere să fie însoţite de copii autentificate şi de traduceri legalizate în română. Este obligatoriu ca informaţiile trecute în formulare să fie exacte. 

Centrul de presă

În prim plan

Conectat la M@E