Centrul de presă

Reuniunea Consiliului Consultativ al Forumului naţional pentru implementarea SUERD

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
19.10.2011

În data de 19 octombrie 2011 a avut loc, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, prima reuniune a Consiliului Consultativ al Forumului naţional pentru implementarea Strategiei UE pentru regiunea Dunării (SUERD).

La reuniune,  care a fost prezidată de Viorel Ardeleanu, Reprezentant cu însărcinări speciale SUERD din cadrul MAE, au participat Petru Filip, vicepreşedinte al Senatului României, Sorina Plăcintă, senator, preşedinte al sub-comisiei privind Strategia UE pentru regiunea Dunării din cadrul Comisiei pentru Afaceri Europene a Senatului României, Adrian Papahagi, consilier al ministrului afacerilor externe, Sorin Dimitriu, preşedinte, Camera de Comerţ a Municipiului Bucureşti, Eric Bartha, secretar general, Consiliul oraşelor şi regiunilor dunărene (CODCR), Grigore Baboianu, guvernator al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, reprezentanţi ai ministerelor implicate în implementarea Strategiei, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi societăţii civile.

Viorel Ardeleanu a prezentat principalele evoluţii la nivel intern şi european cu relevanţă pentru  implementarea Strategiei Dunării. Oficialul MAE a evocat, succint, structura Forumului Naţional pentru implementarea Strategiei Dunării, arătând că, urmare a reuniunii ministeriale a Comitetului Director, din 28 septembrie, prezidat de către ministrul afacerilor externe Teodor Baconschi, are loc prima reuniune a Consiliului Consultativ, cu intenţia de a demara activitatea efectivă pe domeniile prioritare ale Strategiei şi organizarea grupurilor de acţiune. Reprezentantul SUERD a subliniat importanţa finanţării proiectelor şi necesitatea constituirii unui grup de experţi, în conformitate cu decizia Comitetului Director, care să analizeze posibilităţile de finanţare a proiectelor SUERD, fiind esenţială pregătirea din timp a  proiectelor pentru viitoarea perspectivă financiară şi identificarea surselor de finanţare.

Adrian Papahagi, consilier al ministrului afacerilor externe, a subliniat importanţa acordată de ministrul afacerilor externe Teodor Baconschi Strategiei Dunării. A arătat că Strategia nu trebuie să devină un proces birocratic, arhitectura instituţională a acesteia trebuind să faciliteze aplicarea principiului subsidiarităţii şi deschiderea către implicarea  autorităţilor locale, mediului de afaceri şi societăţii civile.

Vicepreşedintele Senatului, Petru Filip, a evidenţiat existenţa unui context favorabil care ar permite valorificarea oportunităţilor din cadrul Strategiei Dunării, precum şi necesitatea elaborării, în contextul viitoarei perspective financiare post-2013, a unei strategii de dezvoltare pe termen lung, care să conţină o viziune de ansamblu privind dezvoltarea României, elaborată de un colectiv de specialişti, supusă dezbaterii publice, asumată de Guvern şi adoptată de Parlament, pentru a fi un cadru de referinţă şi pentru guvernările care se vor succede.

Senatorul Sorina Plăcintă a arătat că mediul de afaceri are nevoie de predictibilitate economică, financiară şi fiscală şi a subliniat importanţa încurajării investitorilor români. Referindu-se la o  viitoare strategie de devoltare a României, a pledat pentru înfiinţarea unei structuri de profesionişti care să analizeze proiectele ce ar urma să se lanseze sub egida SUERD, urmată de decizia politică privind ierarhizarea şi finanţarea acestora şi aprobarea în Parlament..

Secretarul general CODCR, Eric Bartha, a evocat parteneriatul CODCR-MAE, susţinând rolul de coordonator al Ministerului Afacerilor Europene în cadrul Forumului National pentru implementarea Strategiei  şi susţinerea activă a MAE de către ministerele de linie.