Centrul de presă

Întrevederea secretarului de stat Bogdan Aurescu cu ministrul adjunct pentru dezvoltare regională şi lucrări publice din Republica Bulgaria

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
19.01.2012

Secretarul de stat Bogdan Aurescu a avut astăzi, 19 ianuarie 2012, o întrevedere cu Nikolina Nikolova, ministru adjunct pentru dezvoltare regională şi lucrări publice şi punctul naţional de contact pentru Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării din Republica Bulgaria, cu ocazia vizitei acesteia în România.

În cadrul discuţiilor au fost abordate o serie de subiecte prioritare aflate pe agenda europeană şi aspecte de interes privind colaborarea bilaterală şi promovarea de proiecte în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), având în vedere contextul negocierilor privind viitoarea perspectivă financiară UE post-2013.

Totodată, cei doi oficiali au apreciat excelenta colaborare la nivelul relaţiilor bilaterale, confirmată şi de organizarea, la Bucureşti, în data de 12 octombrie 2011, a primei Şedinţe comune de Guvern româno-bulgare. Au subliniat necesitatea coordonării periodice în perspectiva promovării poziţiilor similare ale celor două state, la nivel UE, pe dosarele de interes comun.

Secretarul de stat a evidenţiat mai ales necesitatea, împărtăşită de demnitarul bulgar, ca România şi Bulgaria să coopereze strâns în negocierile viitorului cadru financiar multianual al UE, astfel încât să fie asigurată o finanţare corespunzătoare proiectelor prioritare transfrontaliere româno-bulgare din cadrul SUERD.

Cu privire la proiectele comune SUERD, ambele părţi au exprimat speranţa că, până la finele anului 2012, va fi inaugurat podul Vidin-Calafat şi că proiectele altor două noi poduri peste Dunăre vor fi iniţiate în viitorul apropiat. Oficialul român a subliniat importanţa identificării de proiecte comune bilaterale care ar putea să vizeze inclusiv dezvoltarea turismului transfrontalier şi stimularea schimburilor interculturale.

Secretarul de stat Bogdan Aurescu a apreciat cooperarea cu partea bulgară în cadrul axei prioritare a Strategiei Dunării, „Cultură şi turism”, în special din punct de vedere al demersurilor întreprinse pentru identificarea de proiecte comune în cadrul turismului cultural.

De asemenea, au fost discutate şi aspecte legate de cea de-a doua reuniune a coordonatorilor naţionali şi a punctelor naţionale de contact din cadrul SUERD, care se va desfăşura la Bucureşti, în perioada 30-31 ianuarie 2012. Demnitarul român a apreciat că reuniunea de la Bucureşti reprezintă un bun prilej, pentru statele riverane Dunării şi reprezentanţii Comisiei Europene, de a evalua stadiul actual al implementării SUERD, prin prisma a patru criterii importante: organizarea internă, aspectele financiare, implementarea proiectelor şi comunicarea SUERD.

Totodată, ambele părţi au convenit să coopereze strâns pentru implementarea Sinergiei Mării Negre, pentru promovarea creării viitoarei Strategii UE pentru Marea Neagră, precum şi pentru implicarea mai activă a UE în proiectele regiunii Mării Negre, inclusiv în cele care să vizeze dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului marin şi costier.
 

Informaţii suplimentare:
 
Bulgaria, alături de România, coordonează domeniul prioritar 3 privind promovarea culturii şi turismului, din cadrul Planului de Acţiune al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării. De asemenea, al doilea domeniu prioritar coordonat de Bulgaria, împreună cu Germania, este cel privind securitatea şi lupta împotriva crimei organizate în Regiunea Dunării. România mai coordonează domeniile prioritare 1a – navigabilitate pe râurile interioare (împreună cu Austria) şi 5 – gestionarea riscurilor de mediu (împreună cu Ungaria).

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice