Prima Pagina

Tratatul privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în cadrul Uniunii Economice şi Monetare

La Consiliul European de iarnă din 8-9 decembrie 2011 s-a decis încheierea unui acord interguvernamental privind guvernanţa fiscală din care să facă parte cele 17 state din zona euro, alături de statele din afara acesteia care doresc să se asocieze acestui demers.

Negocierile asupra acordului – a cărui denumire a evoluat în „Tratatul privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în Uniunea Economică şi Monetară”  – au avut loc în cadrul unui Grup de lucru ad-hoc şi al ECOFIN. Aspectele nesoluţionate în acest cadru au fost agreate cu ocazia Consiliului European informal din 30 ianuarie 2012.

Principalele prevederi ale Tratatului sunt următoarele:     

  • Veniturile şi cheltuielile bugetare ale Statelor Membre semnatare vor fi echilibrate sau în surplus. Statele Membre pot avea deficite temporare doar pentru a lua în calcul impactul bugetar al ciclului economic şi, în afara acestui impact, în cazul unor circumstanţe economice excepţionale sau în perioade de cădere economică severă, cu condiţia ca acest lucru să nu pună în pericol sustenabilitatea bugetară pe termen mediu.    
  • Deficitul structural anual nu va depăşi 0,5% din PIB şi va respecta obiectivul bugetar pe termen mediu, aşa cum acesta este definit în Pactul de Stabilitate şi Creştere.  
  • Dacă nivelul datoriei publice este semnificativ sub valoarea de referinţă de 60% şi se consideră că riscurile pentru sustenabilitatea finanţelor publice pe termen lung sunt reduse, obiectivul bugetar pe termen mediu poate avea o valoare mai mare decât cea specificată mai sus, până la maxim 1% din PIB.   
  • Regula bugetară se introduce prin dispoziţii naţionale cu forţă juridică obligatorie, preferabil prin Constituţie. Statele Membre vor institui un mecanism de corecţie care să se declanşeze automat în cazul unor abateri semnificative de la valoarea de referinţă sau de la strategia de ajustare.  
  • Statele care fac obiectul unei proceduri de deficit excesiv în temeiul tratatelor Uniunii instituie un program de parteneriat bugetar şi economic cu caracter obligatoriu, care să includă o descriere detaliată a reformelor structurale necesare pentru a asigura o corecţie durabilă efectivă a deficitelor lor excesive. Aceste programe sunt înaintate Comisiei Europene şi Consiliului.  
  • Statele Membre se angajează să transmită Comisiei Europene şi Consiliului rapoarte ex ante referitoare la planurile lor privind emisiunile de datorie publică.   
  • Statele non-euro ce ratifică Tratatul vor participa la discuţiile Summit-urilor zonei euro referitoare la competitivitatea economică, la modificarea arhitecturii globale a zonei euro şi la regulile fundamentale ce i se vor aplica în viitor, precum şi ori de câte ori va fi necesar şi cel puţin o dată pe an, la discuţii privind aspecte specifice ale implementării TIG.

În cadrul Consiliului European, România şi-a luat angajamentul politic de a semna Tratatul şi de a aplica prevederile acestuia înaintea aderării la zona euro. Tratatul a fost semnat la Consiliul European din 1-2 martie 2012 şi va intra în vigoare în momentul ratificării de 12 state din zona euro. Obligaţia de transpunere a regulii bugetare la nivel naţional trebuie îndeplinită în termen de un an de zile de la intrarea în vigoare a Tratatului.