Prima Pagina

Procedura de acreditare a mass-media străine

Potrivit art. 37 alin. (2) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 333 din 17 mai 2007, Biroul Electoral Central (B.E.C.) acreditează, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, delegaţiile din partea mass media străine.

Data limită pentru solicitarea obţinerii acreditării şi transmiterea documentelor necesare a fost joi, 7 iunie 2012, ora 16.00.


PROCEDURA DE ACREDITARE

A. Reprezentanţii mass-media străini care se află deja în posesia unui carnet valabil de corespondent, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe, vor expedia Direcţiei Comunicare şi Diplomaţie Publică doar formularul de acreditare, însoţit de o fotografie la adresa de e-mail acreditare.presa@mae.ro. Corespondenţii străini al căror carnet expiră în apropierea perioadei de desfăşurare a alegerilor sunt rugaţi să se adreseze Ministerului Afacerilor Externe în vederea prelungirii valabilităţii acestuia. 

B. Pentru reprezentanţii mass-media străine care nu se află în posesia unui carnet valabil de corespondent, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe, documentele necesare în vederea obţinerii acreditării sunt:

  • Scrisoare de acreditare din partea instituţiei de presă, redactată în limba engleză sau franceză şi adresată conducerii Direcţiei Comunicare şi Diplomaţie Publică. Această adresă va confirma faptul că ziaristul este angajat al redacţiei respective în calitate de corespondent în România pe perioada alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale. Scrisoarea va purta antetul original, semnătura directorului cu data şi ştampila.

NOTĂ:
1. În cazul jurnaliştilor freelance, aceştia vor prezenta solicitări de acreditare de la cel puţin o instituţie de presă sau din partea consiliului de conducere al asociaţiei profesionale din care fac parte.

2. Nu vor fi acceptate scrisori cu adresarea "TO WHOM IT MAY CONCERN". 

  • Copie după legitimaţia de presă naţională sau internaţională;
  • Copie după paşaport sau copie după buletin/carte de identitate pentru cetăţenii români;
  • Fotografie tip paşaport, în format electronic, cu denumirea nume_prenume_media;
  • Formular de acreditare.

C. Documentele vor fi expediate la adresa de e-mail acreditare.presa@mae.ro sau la numărul de fax: +4021.319.21.95.

NOTĂ:

Acreditarea pentru alegerea  autorităţilor administraţiei publice locale din 10 iunie 2012 (la Biroul Electoral Central, la birourile electorale  judeţene şi ale municipiului Bucureşti, precum şi la birourile electorale ale secţiilor de votare din ţară) se efectuează de către Biroul Electoral Central dedicat alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale.

Acreditările vor putea fi descărcate (în variantă scanată – asimilabilă copiei) de pe site-ul B.E.C. dedicat alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale- www.beclocale2012.ro, secţiuneaAcreditări.

Originalul documentului de acreditare se va putea ridica de la sediul B.E.C. (str. Piaţa Presei Libere, nr.1, corp B2, etaj 3, sector 1, Bucureşti, tel.: (021). 314.07.64; (021).314.07.61; (021). 314.09.39; fax: (021). 314. 314.07.63; (021). 314.09.95; (021). 314.08.63, adresa web: www.beclocale2012.ro.

Acreditarea este valabilă numai însoţită de un act de identitate al titularului acestuia.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Comunicare şi Diplomaţie Publică  din cadrul MAE, la tel. +4021.431.14.51, +4021.431. 11.86, e-mail: acreditare.presa@mae.ro.