Prima Pagina

Procedura de acreditare a observatorilor străini

Potrivit art. 37 alin. (2) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 333 din 17 mai 2007, Biroul Electoral Central (B.E.C.) acreditează, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, observatori străini.

 

Data limită pentru solicitarea obţinerii acreditării şi transmiterea documentelor necesare a fost joi, 7 iunie 2012, ora 16.00.

 


PROCEDURA DE ACREDITARE

A.Documentele necesare acreditării sunt:

1. Membrii organizaţiilor/instituţiilor internaţionale:

  • Scrisoare de acreditare din partea organizaţiei internaţionale sau europene, redactată în limba engleză sau franceză şi adresată Ministerului Afacerilor Externe, Direcţia Drepturile Omului, Protecţia Minorităţilor şi Consiliul Europei. Această adresă va confirma faptul că reprezentantul organizaţiei este mandatat ca observator pe perioada alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale. Scrisoarea va purta antetul original, semnătura preşedintelui organizaţiei, data şi ştampila.

Nu vor fi acceptate scrisori cu adresarea "TO WHOM IT MAY CONCERN".

  • Copie după legitimaţia de membru al organizaţiei internaţionale;
  • Copie după paşaport sau copie după buletin/carte de identitate pentru cetăţenii români;
  • Fotografie tip paşaport, în format electronic, cu denumirea nume_prenume_organizaţie;
  • Formular de acreditare.

B. Documentele vor fi expediate la adresa de e-mail acreditare.obs@mae.ro sau la numărul de fax +40.21.319.23.67.

NOTĂ:

Acreditarea pentru observarea alegererilor autorităţilor administraţiei publice locale din 10 iunie 2012 (la Biroul Electoral Central, la birourile electorale judeţene şi ale municipiului Bucureşti, precum şi la birourile electorale ale secţiilor de votare din ţară) se efectuează de către Biroul Electoral Central dedicat alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale.

Acreditările vor putea fi descărcate (în variantă scanată – asimilabilă copiei) de pe site-ul B.E.C. dedicat alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale -www.beclocale2012.ro, secţiunea Acreditări.

Originalul documentului de acreditare se va putea ridica de la sediul B.E.C. (str. Piaţa Presei Libere, nr.1, corp B2, etaj 3, sector 1, Bucureşti, tel.: (021). 314.07.64; (021).314.07.61; (021). 314.09.39; fax: (021). 314. 314.07.63; (021). 314.09.95; (021). 314.08.63, adresa web: www.beclocale2012.ro.

Acreditarea este valabilă numai însoţită de un act de identitate al titularului acestuia.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Drepturile Omului, Protecţia Minorităţilor şi Consiliul Europei din cadrul MAE, la tel. +40.21.431.1105, e-mail: acreditare.obs@mae.ro.