Alte informații

Organizaţii internaţionale

 

Comisia Europeană Direcţia Generală Dezvoltare
http://europa.eu.int/comm/development 

Biroul de Cooperare EuropeAid
http://europa.eu.int/comm/europeaid 

Biroul de Cooperare pentru Ajutor Umanitar ECHO
http://europa.eu.int/comm/echo 

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Europeană OCDE
http://www.oecd.org/
 

Comitetul de Asistenţă pentru Dezvoltare DAC
http://www.oecd.org/dac/index.htm
 

Organizaţia Statelor Americane OAS
http://www.oas.org/
 

Asociaţia Asiei de Sud pentru Cooperare Regională SAARC
http://www.saarc.org/
 

Comunitatea pentru Dezvoltare Sud Africană SADC
http://business.kent.edu/sabos/sadc.html 

Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est ASEAN
http://www.asean.or.id/
 

ONU
http://www.un.org/   

UNDP
http://www.undp.org/   

UN Development Business
http://www.devbusiness.com/

UNAIDS
http://www.unaids.org/highband/index.html 

UNCTAD
http://www.unctad.org/  

UNEP
http://www.unep.org  

UNEP - GRID/Arendal
http://www.ngo.grida.no  

UNESCO
http://www.unesco.org/ 

UNFPA
http://www.unfpa.org/ 

UNHCR
http://www.unhcr.org/ 

UNICEF
http://www.unicef.org 

UNIDO
http://www.unido.org 

UNIFEM
http://www.unifem.undp.org/ 

UNU
http://www.unu.edu/ 

UN Volunteers
http://www.unv.org/  

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
http://ochaonline.un.org

WFP
http://www.wfp.org/ 

WHO
http://www.who.org/ 

WTO
http://www.wto.org/ 

Economic Commission for Africa
http://www.un.org/Depts/eca/ 

FAO
http://www.fao.org/ 

IFAD - International Fund for Agricultural Development
http://www.ifad.org 

ILO
http://www.ilo.org/