Servicii şi asistenţă consulară pentru…

Acte notariale

În ţările cu care România a încheiat acorduri de asistenţă juridică în materie civilă, procurile sau declaraţiile întocmite de cetăţenii români sunt recunoscute direct de autorităţile române, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi. Totuşi, dacă actul a fost redactat într-o limbă străină, el va trebui tradus în limba română.

În ţările care nu sunt nici semnatare ale Convenţiei de la Haga din 1961 privind suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine şi nici ale unui acord bilateral de asistenţă juridică în materie civilă cu România, procurile sau declaraţiile întocmite de cetăţenii români pot fi autentificate, în limba română, de un notar local, urmând ca apoi să fie legalizate de autorităţile competente ale statului respectiv şi supralegalizate de ambasada sau consulatul român din acel stat. Dacă actul a fost redactat într-o limbă străină, el va trebui tradus în limba română pentru a putea fi opozabil autorităţilor române.

Procedura de autentificare a înscrisurilor notariale se îndeplinește în regim de gratuitate prin efectul legii.

Doar în cazul autentificării unor acte cu incidență în activitatea notarială din România (care urmează a fi utilizate în cadrul unor proceduri derulate de notari publici din România) este necesară plata unui tarif de publicitate notarială pentru înscrierea actelor respective în registrele naționale notariale, în cuantum de 3 euro sau echivalentul în moneda locală. Această sumă nu reprezintă o taxă consulară, întrucât nu constituie venit la bugetul de stat, ci se virează către Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.

Procurile şi declaraţiile necesare în cadrul procedurilor consulare de obţinere a paşapoartelor româneşti sau a certificatelor de stare civilă nu pot fi autentificate decât de ambasadele sau consulatele României (nu se aplică procedura legalizării cu Apostilă sau cea a supralegalizării administrative).

Pentru legalizarea copiilor de pe înscrisuri, persoanele interesate trebuie să prezinte funcţionarului ambasadei sau consulatului român înscrisul original a cărui copie se legalizează şi un document de identitate valabil.

Pentru legalizarea traducerii în limba română a unui document redactat într-o limbă străină, persoanele interesate trebuie să prezinte documentul în original, însoţit de traducerea în limba română şi de un document de identitate valabil.