Structurile de cooperare regională si…

Structurile de cooperare regională şi subregională

Cooperarea regională constituie o componentă importantă a diplomaţia românească, întrucât contribuie la consolidarea dialogului politic şi la dezvoltarea de proiecte regionale.

O serie de probleme politice, economice, de securitate şi culturale pot fi mult mai bine şi mai repede abordate şi rezolvate prin eforturi comune şi direcţionate. În acest sens, regiunile oferă cadrul potrivit pentru stabilirea unor mecanisme de cooperare, care contribuie la asigurarea unui climat de securitate regional şi internaţional şi favorizează îmbunătăţirea vieţii populaţiei.

Mai mult, cooperarea regională s-a dovedit complementară procesului de integrare europeană şi euro-atlantică. 

România manifestă o participare activă la iniţiativele, procesele şi structurile regionale de cooperare, cu o problematică complexă şi extrem de diversă, atât din Europa de Sud-Est, cât şi din Europa Răsăriteană, Caucaz şi Asia Centrală:

Un obiectiv prioritar al României este transformarea zonei extinse a Mării Negre într-o regiune caracterizată de cooperare, securitate şi stabilitate, prin potenţarea reciprocă a şase componente:

  1. eficientizarea OCEMN;
  2. implicarea crescută a Uniunii Europene în regiune, prin crearea de proiecte în cadrul Sinergiei Mării Negre;
  3. Euroregiunea Mării Negre;
  4. întărirea dialogului bilateral cu statele din regiune;
  5. realizarea obiectivelor Forumului Mării Negre pentru Dialog şi Parteneriat;
  6. buna funcţionare a Fondului Mării Negre (BST, o iniţiativă a German Marshall Fund of the US).

De asemenea, cooperarea în format trilateral şi cooperarea transfrontalieră sub forma euroregiunilor oferă un cadru propice dezvoltării de proiecte în cele mai diverse domenii.

Dacă în ultimul deceniu beneficiile cooperării regionale s-au măsurat în special în termeni politici prin reconstruirea încrederii reciproce între statele din regiune, provocarea prezentului constă în identificarea şi promovarea de proiecte concrete care să conducă la modernizarea şi dezvoltarea regiunii ca întreg şi a fiecărui stat în parte, astfel încât standardele de viaţă ale populaţiei să fie îmbunătăţite.

România este interesată şi de regiuni ce nu se află în vecinătatea apropiată, din perspectiva dezvoltării unor legături transversale de cooperare. În iunie 2009, România a devenit stat observator la Consiliul Statelor de la Marea Baltică (CBSS)