Obţinerea documentelor din România

Cartea de identitate

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cerere pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv. Potrivit prevederilor art.13 alin.(8) din O.U.G. nr.97/2005, pentru testarea şi urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice, pentru soluţionarea unor cazuri deosebite, precum şi pentru sprijinirea structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, în activitatea specifică, actele de identitate se eliberează şi de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, precum şi de către serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, respectiv al municipiului Bucureşti.

Linkuri utile: Direcţia Pentru Administrarea Persoanelor şi Evidenţa Populaţiei- http://depabd.mai.gov.ro/carte_identitate2.htm