Structurile de cooperare regională si…

Iniţiativa Central Europeană

 

Iniţiativa Central Europeană - formă flexibilă de cooperare regională; reuneşte 18 state membre: 10 state membre UE – Austria, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Italia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria – şi 8 state ne-membre UE –  Albania, Belarus, Bosnia şi Herţegovina, R. Macedonia, R. Moldova, Muntenegru, R. Serbia, Ucraina. România a aderat la ICE la 1 iunie 1996, cu ocazia reuniunii de la Viena a miniştrilor afacerilor externe ICE.

La 09.12.2011 Iniţiativei i-a fost acordat statutul de observator la ONU, prin Rezoluţia 66/111.

Site oficial: www.cei.int.

De la 1 ianuarie 2016, Preşedinţia-în-Exerciţiu a ICE este deţinută de Bosnia şi Herţegovina, care a preluat mandatul de la preşedinţia anterioară a R. Macedonia.

 

Locul organizaţiei în ansamblul politicii externe a României

Implicarea activă a României în cadrul ICE se înscrie în linia interesului ţării noastre de creştere a profilului său regional; de asemenea, reflectă disponibilitatea României de a-şi asuma responsabilităţi sporite, la nivel operaţional, în susţinerea apropierii de UE a statelor est şi sud-est europene.

 

Scurt istoric al implicării României în ICE 

România a aderat la ICE la 1 iunie 1996, cu ocazia reuniunii de la Viena a miniştrilor afacerilor externe ai ţărilor membre ale Iniţiativei.

ICE cuprinde în prezent 10 state membre UE şi 8 state nemembre UE.

În 2009, România a deţinut Preşedinţia-în-Exerciţiu a ICE (PiE), pentru prima dată de la dobândirea statutului de membru al Iniţiativei. Mandatul României a concis cu aniversarea a 20 ani de la înfiinţarea ICE.

Pe perioada PiE, România a acţionat pentru consolidarea cooperării dintre statele membre şi nemembre UE, în vederea facilitării transferului de expertiză şi acordarea de asistenţă punctuală în domenii relevante pentru relaţia cu UE.

De asemenea, România a sprijinit instrumentele care pun în valoare capacitatea operaţională a Iniţiativei şi a potenţialului în materie de proiecte/programe de cooperare (Know-How Exchange Program, Secretariatul ICE pentru proiecte UE, Fondului Special privind Clima şi Protecţia Mediului, Trust Fund din cadrul BERD/Londra). O atenţie specială a fost acordată protecţiei mediului, cooperării transfrontaliere, transporturile, economia, turismul şi agricultura.

PiE română a promovat acţiuni atât în domeniul guvernamental cât şi parlamentar. Găzduirea la Bucureşti a reuniunii miniştrilor afacerilor externe şi a Summit-ului ICE (12-13 noiembrie 2009), a permis trecerea în revistă a progreselor statelor ne-membre UE, care au depus eforturi majore în vederea apropierii acestora de UE, unul dintre obiectivele promovate constant de PiE română.

În contextul crizei economice globale, numeroase organizaţii internaţionale şi instituţii financiare internaţionale (14 şefi de delegaţii) au fost reprezentate la Summit şi la Summit Economic Forum (12 noiembrie 2009), inclusiv Preşedinţii BERD, BEI şi BM, în vederea identificării unor soluţii comune pentru diminuarea efectelor crizei.

Summit-ul ICE de la Bucureşti a marcat aniversarea a 20 de ani de la înfiinţarea Iniţiativei. Declaraţia Aniversară a ICE, document tehnic, care reliefează activitatea ICE în cei 20 de ani de activitate, propune noi direcţii de acţiune şi orientare, adaptate la noile provocări globale şi regionale a fost adoptată de către şefii de guverne.

România acţionează în continuare, pe de o parte pentru consolidarea relaţiei dintre ICE şi UE, iar pe de alta pentru facilitarea schimburilor de experienţă dintre statele membre UE şi cele nemembre.

Arii de cooperare în cadrul ICE: consultări privind subiecte politice de interes comun; cooperare economică şi tehnică; dezvoltarea infrastructurii privind transporturile, energia, telecomunicaţiile, agricultura; consolidarea instituţiilor democratice şi respectarea drepturilor omului, inclusiv drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale; protecţia mediului; cooperarea în domeniile ştiinţei şi tehnologiei, media, cultură, educaţie, tineret, turism; cooperare trans-frontalieră şi inter-regională.

    

Balcanii de Vest şi Cooperare Regională/ ianuarie 2016