Viza română

I. Am nevoie de viză pentru a intra în România? Regimul călătoriilor în România

Unde mă încadrez?

 • Anexa 1 Lista statelor pentru ai căror cetăţeni, posesori de paşapoarte simple, este obligatorie viza de intrare în România (listă întocmită în conformitate cu Regulamentul CE 539/2001 şi Anexa IV la Codul Comunitar de Vize – lista statelor terţe suspuse obligativităţii obţinerii unei vize de tranzit aeroportuar);


Excepţii de la obligativitatea de a obţine viza română:

ATENTIE!

Începând cu data de 1 februarie 2014, potrivit OUG 109/2013, posesorii de vize uniforme (cu cel puţin 2 sau mai multe intrări), de vize de lungă şedere, cât şi de permise de şedere eliberate de state membre ale Spaţiului Schengen, nu vor mai fi supuşi obligativităţii vizei de scurtă şedere pentru a intra pe teritoriul României, pentru o perioadă ce nu depăşeşte 90 de zile în cursul oricărei perioade de 180 de zile.

Pentru ca titularii documentelor sus-menţionate să poată beneficia de intrarea în România fără obligativitatea deţinerii unei vize române, numărul intrărilor şi dreptul de şedere conferite prin vizele Schengen, trebuie să nu fi fost epuizate.

Totodată, dreptul de şedere pe teritoriul României nu va depăşi dreptul de şedere conferit prin vizele / permisele de şedere acordate de statele membre Schengen.

Cetăţenii statelor terţe, supuşi obligaţiei de a deţine viză în temeiul Regulamentului (CE) nr. 539/2001, pot tranzita România, într-o perioadă care nu depăşeşte 5 zile, fără a obţine în prealabil o viză română de tranzit, tip B, dacă:

1. Sunt titulari ai unuia dintre următoarele documente eliberate de statele membre ale Uniunii Europene care aplică integral acquis-ul Schengen (Austria, Belgia, Cehia, Estonia, Franţa, Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Slovenia, Slovacia, Suedia, Ungaria), de statele membre Schengen (Elveţia şi Liechtenstein - (conform anexei la Decizia nr. 896/2006 a CE), precum şi Islanda, Norvegia;
 

 • sunt titulari ai unei „vize uniforme” (Schengen) (menţionată la articolul 10 din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen şi reglementată prin art. 2, alin. 3 din Regulamentului Consiliului (CE) 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009, privind instituirea unui Cod comunitar de vize;
 • sunt titulari ai unei „vize de lungă şedere” (menţionată la articolul 18 din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen);
 • sunt titulari ai unui „permis de şedere” eliberat de Austria, Belgia, Cehia, Elveţia, Estonia, Franţa, Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Slovenia, Slovacia, Suedia, Ungaria, precum şi de Islanda, Norvegia.
   

2. Sunt cetăţeni ai statelor terţe, membri de familie ai cetăţenilor Statelor Membre ale Uniunii Europene, respectiv ale Spaţiului Economic European. Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 (OUG 102/2005) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor Statelor Membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, modificată şi completată prin Legea nr. 80 din 6 iunie 2011, membrul de familie care nu este cetăţean al Uniunii Europene este scutit de la obligativitatea obţinerii unei vize de intrare, sub rezerva îndeplinirii, cumulativ, a următoarelor condiţii:

a) însoţeşte un cetăţean al Uniunii Europene sau se alătură unui cetăţean al Uniunii Europene care îşi exercită dreptul de rezidenţă pe teritoriul României;

b) deţine un document valabil, care atestă rezidenţa pe teritoriul unui alt stat membru în calitate de membru de familie al cetăţeanului Uniunii Europene pe care îl însoţeşte sau căruia i se alătură pe teritoriul României.

ATENTIE:
Începând cu data de 11 iulie 2014, România pune în aplicare dispoziţiile Deciziei 565/2014.

 • Începând cu data de 1 februarie 2014, potrivit OUG 109/2013, posesorii de vize uniforme (cu cel puţin 2 sau mai multe intrări), de vize de lungă şedere, cât şi de permise de şedere eliberate de state membre ale Spaţiului Schengen, nu vor mai fi supuşi obligativităţii vizei de scurtă şedere pentru a intra pe teritoriul României, pentru o perioadă ce nu depăşeşte 90 de zile în cursul oricărei perioade de 180 de zile. 
  Pentru ca titularii documentelor sus-menţionate să poată beneficia de intrarea în România fără obligativitatea deţinerii unei vize române, numărul intrărilor şi dreptul de şedere conferite prin vizele Schengen, trebuie să nu fi fost epuizate.
  Totodată, dreptul de şedere pe teritoriul României nu va depăşi dreptul de şedere conferit prin vizele / permisele de şedere acordate de statele membre Schengen.


Centrul de presă