Prima Pagina

Întrebări frecvente

1. Ce condiţii trebuie să îndeplinească un cetăţean  român aflat peste hotare pentru a putea vota?

Orice cetăţean român aflat în străinătate, cu drept de vot, care are domiciliul sau reşedinţa în străinătate sau care se află ocazional în străinătate, care a împlinit, inclusiv până în ziua alegerilor, vârsta de 18 ani.
Aşadar, pot vota şi cetăţenii români care se află ca turişti în străinătate.

Nu au drept de vot debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie, şi nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale.


2. Pe baza căror documente se poate vota?

Conform art. 4, alin. 4. din Hotărârea  nr. 7/13.07.2012  a Biroului Electoral Central privind unele măsuri pentru buna desfăşurare a procedurii de votare şi consemnarea rezultatelor votării la Referendumul naţional pentru demiterea Preşedintelui României din 29 iulie 2012, actele de identitate pe baza cărora se poate vota în străinătate sunt: paşaportul simplu, paşaportul de serviciu, paşaportul diplomatic sau cartea de identitate, valabile în ziua votării.
 

3. Care este procedura de vot?

Pentru exercitarea votului, alegătorul trebuie să meargă la secţia de votare, urmând să fie înscris pe un tabel electoral cuprinzând: numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, fiecare alegător semnând în acest tabel. Membrii biroului electoral verifică dacă este cetăţean român - pe baza actului de identitate pe care îl prezintă, fiind verificat în egală măsură dacă actul de identitate respectiv este valabil. În momentul prezentării la secţia de votare, alegatorului i se înmânează ştampila cu menţiunea "VOTAT" şi buletinul de vot, care trebuie să aibă aplicată pe verso ştampila de control a secţiei de votare. După încheierea procesului electoral, listele electorale sunt înaintate Autorităţii Electorale Permanente. Potrivit legii, Autoritatea Electorală Permanentă este cea care verifică informaţia, verifică listele şi poate determina dacă, pe aceste liste, figurează cetăţeni care au votat de mai multe ori. Precizăm cetăţenilor români că, în conformitate cu Legea nr. 3/2000, articolul 54, alin. 1 şi 2, alegătorul care votează de mai multe ori în ziua referendumului este pasibil de închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Intervalul orar de vot: scrutinul se va deschide la ora 7,00 şi se va încheia la ora 23,00, ora locală.


4. Dacă în ziua votului sunt în străinătate, ca turist, pot vota?

Da. Cetăţenii români care în ziua alegerilor se află în străinătate, în scop turistic, pot vota la orice secţie de votare organizată în străinătate, pe baza actelor de identitate menţionate mai sus.


5. Pe ce fel de liste electorale se vor regăsi cetăţenii români din străinătate?

Cetăţenii români pot vota în străinătate la orice secţie de votare, fiind înscrişi pe listele electorale suplimentare.


6. Ce se întâmplă cu cetăţenii români care stau mai departe de secţiile de votare?

În străinătate se poate vota numai la secţiile de votare organizate. Lista acestora este publicată pe site-ul MAE, în cadrul secţiunii dedicate referendumului.


7. Care sunt actele în baza cărora cetăţenii români cu domiciliul în străinătate pot vota în România?

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, care în ziua votării se află în România, pot vota în ţară şi în baza paşaportului simplu cu menţiunea privind stabilirea domiciliului în străinătate.
 

8. Este necesară cartea de alegător?

La referendumul naţional pentru demiterea Preşedintelui României din 29 iulie 2012 nu se utilizează cartea de alegător.


9. Care sunt atribuţiile MAE?

Potrivit legislaţiei în vigoare privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, atribuţiile MAE sunt de ordin administrativ - organizatoric şi constau printre altele în: numerotarea şi organizarea secţiilor de votare din străinătate din punct de vedere logistic; distribuirea către birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate a buletinelor de vot, a ştampilelor şi a celorlalte materiale necesare pentru derularea procesului de vot. Totodată, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, Biroul Electoral Central acreditează observatorii din partea unor organisme şi instituţii străine şi reprezentanţii mass-media străine. Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă asigură personalul auxiliar, pe bază de voluntariat, la Biroul Electoral pentru Secţiile de Votare organizate în afara ţării. De asemenea, MAE asigură sediul Biroului Electoral pentru Secţiile de votare organizate în afara ţării. In situaţia in care birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate nu au minimum 3 membri, inclusiv preşedintele, acestea urmează a fi completate de către Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate cu persoane cu o bună reputaţie şi fără apartenenţă politică dintr-o listă întocmită de Ministerul Afacerilor Externe.