Structurile de cooperare regională si…

Procesul de Cooperare Dunăreană (PCD)

PCD a fost lansat oficial la Viena, la 27 mai 2002, pe baza unei iniţiative comune a Guvernelor României şi Austriei, a Comisiei Europene şi a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (PSESE). Participanţii la PCD sunt statele din bazinul Dunării (România, Austria, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Germania, Republica Moldova, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina şi Ungaria), la care se adaugă Comisia Europeană şi Consiliul Cooperării Regionale(CCR), continuatorul PSESE, existând, de asemenea şi câteva state cu statut de observator la Proces (Franţa, FYROM, Federaţia Rusă şi Statele Unite ale Americii).