Viza română

III. Viza română de scurtă şedere

(1) Centrul Naţional de Vize poate aproba acordarea vizei, fără avizul Inspectoratului General pentru Imigrări şi fără îndeplinirea procedurii invitaţiei, pentru următoarele categorii de străini:

a. străinii căsătoriţi cu cetăţeni români;

b. străinii copii minori ai cetăţenilor români;

c. străinii posesori ai unui permis de şedere valabil în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau în statele părţi la Acordul Schengen, fără ca valabilitatea vizei să depăşească valabilitatea permisului de şedere;

d. străinii posesori ai unui permis de şedere valabil în state pentru ai căror cetăţeni nu există obligativitatea vizei de intrare în statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau în statele părţi la Acordul Schengen;

e. străinii care au aplicate în documentul de trecere a frontierei de stat vize ale statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, ale statelor părţi la Acordul Schengen sau ale statelor pentru ai căror cetăţeni nu există obligativitatea vizei de intrare în aceste state. Viza română nu poate depăşi valabilitatea acestei vize;

f. străinii care urmează să vină în România în scop de afaceri, la solicitarea autorităţilor administrative, precum şi a societăţilor comerciale, care sunt înscrise pe listele contribuabililor la bugetul de stat, stabilite de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi care îşi asumă, printr-o scrisoare de garanţie*** adresată în original Centrului Naţional de Vize, obligaţia suportării cheltuielilor privind asistenţa materială, medicală şi a celor de îndepărtare;

***Anexa 1Formular pentru redactarea “Scrisorii de garanţie” prevăzută la art. 40, alin. 2, lit. f. din OUG 194/2002 republicată şi modificată prin Legea nr. 157 din 11 iulie 2011, pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

g. străinii care urmează să vină în România în scop de vizită, la solicitarea misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare străine acreditate în România;

h. străinii pentru care s-a solicitat acordarea vizei, în scris, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare, din partea autorităţilor publice centrale ori a camerelor de comerţ străine;

i. persoanele pentru care s-a solicitat acordarea vizei la Centrul Naţional de Vize din partea următoarelor instituţii din România: Administraţia Prezidenţială, Parlament, a. Guvern şi alte autorităţi publice centrale şi locale, Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, precum şi cele teritoriale şi a prefecturilor, care îşi asuma obligaţia suportării cheltuielilor privind asistenţa materială, medicală şi a celor de îndepărtare, printr-o scrisoare de garanţie transmisă în original;

j. şoferii de TIR;

k. personalităţile din diaspora românească şi descendenţii acestora;

l. părinţii elevilor sau studenţilor străini, acceptaţi la studii în România, care sosesc în vederea primei instalări a acestora, sub rezerva prezentării unui document apostilat, sau după caz, supralegalizat, eliberat de autorităţile din statul de origine care să ateste legătura de rudenie.

 

Centrul de presă

În prim plan

Conectat la M@E