Viza română

XIII. Taxe de vize

Taxele consulare percepute pentru procesarea şi eliberarea vizelor de intrare în România, sunt următoarele:

 

Tipul Vizei

Taxa Consulară

Tranzit aeroportuar

60 EUR

Tranzit

60 EUR

Scurtă şedere

60 EUR

Lungă şedere

120 EUR

Taxele de vize se încasează anticipat, în euro, dar pot fi încasate şi în dolari SUA sau în moneda ţării de reşedinţă, după caz, raportat la cursul de schimb mediu al acestora faţă de euro. În statele în care funcţionează piaţa valutară liberă, încasarea taxelor consulare se va face, de regulă, în euro sau în dolari SUA.
 

Taxele percepute pentru vizele de scurtă şedere, în baza acordurilor încheiate de Uniunea Europeană cu state terţe:

În prezent, sunt în vigoare acorduri încheiate de către Uniunea Europeană, cu următoarele state: Federaţia Rusă, Ucraina, Republica Macedonia de Nord, Serbia, Muntenegru, Bosnia şi Herzegovina, Albania, Republica Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Republica Capului Verde.

Pentru cetăţenii statelor cu care Uniunea Europeană a încheiat acorduri bilaterale de facilitare a vizelor, se aplică taxele convenite prin acordurile în cauză, respectiv 35 sau 70 euro, cu excepţia cetăţenilor Republicii Capului Verde, cărora li se aplică regimul general al taxelor (60 euro), dacă nu sunt incluşi în categoria celor exoneraţi de la plata taxelor.

Pentru Republica Moldova, Serbia şi Macedonia, viza română se acordă în continuare gratuit, până la aderarea României la spaţiul Schengen.

 

Nr.
crt.

Acord încheiat de Comunitatea Europeană / Uniunea Europeană cu:

Taxa de viză percepută în baza acordului

Taxa urgenţă/distanţă* (după caz, în funcţie de prevederile acordurilor)  *a se avea în vedere că taxa de distanţă nu este o taxă de urgenţă

1.

ALBANIA

35 EURO 

Nu se percep taxe de urgenţă

2.

BOSNIA–HERCEGOVINA

35 EURO  

Nu se percep taxe de urgenţă

3.

REPUBLICA MACEDONIA DE NORD

Vizele se acordă în regim de gratuitate

 

4.

REPUBLICA MOLDOVA

Vizele se acordă în regim de gratuitate

 

5.

FEDERAŢIA RUSĂ

35 EURO  

70 EURO 

6.

SERBIA

Vizele se acordă în regim de gratuitate

Nu se percep taxe de urgenţă

7.

MUNTENEGRU

35 EURO  

Nu se percep taxe de urgenţă

8.

UCRAINA

35 EURO  

70 EURO 

9.

GEORGIA

35 EURO 

Nu se percep taxe de urgenţă

10.

ARMENIA

35 EURO

Nu se percep taxe de urgenţă

11.

AZERBAIDJAN

35 EURO

Nu se percep taxe de urgenţă

12.

CAPUL VERDE

60 EURO

Nu se percep taxe de urgenţă