Structurile de cooperare regională si…

România şi Organizaţia Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN)

 

Regiunea Mării Negre, în ansamblul ei, a constituit şi va constitui o temă de interes prioritar pe termen lung pentru politica noastră externă. Obiectivele strategice ale României constau din: consolidarea stabilităţii democratice, accesul la prosperitate prin proiectele de cooperare regională şi cu partenerii din Uniunea Europeană, o abordare inclusivă pentru toţi partenerii de dialog şi cooperare din spaţiul estic, conectarea la proiectele regionale ale UE.

 

Scurt istoric al OCEMN

OCEMN a fost constituită în 1992, în condiţiile existente în acea perioada în zona Mării Negre. Astfel, la 25 iunie 1992, la Istanbul, unsprezece şefi de stat şi guverne (Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Grecia, R. Moldova, România, Federaţia Rusă, Turcia şi Ucraina au semnat "Declaraţia Summit-ului privind Cooperarea Economică a Mării Negre" şi “Declaraţia Bosforului”. În iunie 1998, la Yalta, s-a semnat ”Carta CEMN”, care a intrat în vigoare la 1 mai 1999 şi care a devenit documentul fundamental al Organizaţiei. Odată cu aderarea Serbiei, în aprilie 2003, numărul membrilor OCEMN a crescut la doisprezece.

Dezvoltarea organizaţiei a fost marcată de crearea de structuri de cooperare în domeniile guvernamental, parlamentar, de afaceri, financiar-bancar, academic şi ştiinţific. Au fost înregistrate progrese în domeniile: comerţ, comunicaţii, ştiinţă şi tehnologie, transporturi, energie, agricultura, turism, protecţia mediului, combaterea criminalităţii organizate, buna guvernare, asistenţa în caz de dezastre. Au fost semnate acorduri multilaterale de cooperare, respectiv Memorandumuri de Înţelegere în domeniile: combaterea criminalităţii organizate şi a terorismului; asistenţa de urgenţă în caz de dezastre; facilitarea transportului rutier de bunuri; dezvoltarea autostrăzii inelare a Mării Negre; dezvoltarea magistralelor maritime ale Mării Negre; cooperarea între academiile şi institutele diplomatice ale statelor membre. România a semnat şi ratificat toate aceste documente.

Organizaţia cuprinde o arie de 2,2 milioane Km2, cu un populaţie de cca 350 milioane de locuitori, fără a avea o identitate regională proprie. Regiunea are o importanţă strategică recunoscută, care este dată de resursele naturale foarte bogate, în special petrol şi gaz şi de o piaţă potenţială importantă. Comerţul cumulat al regiunii reprezintă peste 5% din comerţul mondial.

OCEMN, prin spectrul larg de activităţi, precum şi prin componenţa sa, constituie un cadru util dialogului şi stimulării încrederii reciproce între statele membre, pregătind astfel terenul pentru o posibilă angajare viabilă în proiecte mai ambiţioase.

 

România în OCEMN

România este stat fondator al Organizaţiei şi s-a implicat în mod activ în susţinerea şi consolidarea OCEMN, precum şi în continuarea procesului de eficientizare şi consolidare a Organizaţiei dezvoltând, în paralel, relaţii de colaborare cu Uniunea Europeană, precum şi cu celelalte iniţiative regionale.

În perioada 1 iulie – 31 decembrie 2015, România a deţinut pentru a cincea oară Preşedinţia-în-Exerciţiu (PiE) a OCEMN, de la momentul instituţionalizării acesteia.

Mandatul României s-a desfăşurat sub motto-ul „Building Stability, Enhancing Connectivity”, care reflectă acronimul Organizaţiei în limba engleză (BSEC).

Prioritatea mandatului PiE a constituit-o continuarea dezvoltării cooperării economice regionale interguvernamentale în cadrul Organizaţiei, cu accent asupra dezvoltării ariilor prioritare stabilite prin documentul strategic adoptat la Summit-ul OCEMN din 2012 – Agenda Economică pentru un Parteneriat Întărit în OCEMN. De asemenea, activitatea Preşedinţiei române a vizat şi continuarea procesului de eficientizare al organizaţiei pe baze consensuale, dinamizarea şi aprofundarea interacţiunii cu UE. PiE RO OCEMN s-a axat pe domenii care suscită interesul SM OCEMN faţă de cooperarea sectorială: transporturi, combaterea criminalităţii, energie, mediu şi organizarea proiectelor OCEMN în consonanţă cu resursele financiare existente. In acest sens, pilonii financiari ai OCEMN - Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre şi Fondul de Dezvoltare al Proiectelor sunt deschişi participării altor state şi organizaţii interesate.

Reuniunea Consiliului Miniştrilor Afacerilor Externe din Statele Membre OCEMN a avut loc la 11 decembrie 2015, Bucureşti.

România este ţară coordonatoare a grupurilor de lucru pentru combaterea criminalităţii (2015-2017), transporturi (2015-2017) şi protecţia mediului (2016-2018).

În semestrul I, 2016, Preşedinţia-în-Exerciţiu a OCEMN este deţinută de Federaţia Rusă.

 

Descrierea Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN)

Obiective:

a. dezvoltarea şi diversificarea cooperării bilaterale şi multilaterale în conformitate cu principiile şi normele legislaţiei internaţionale;

b. îmbunătăţirea mediului de afaceri şi promovarea iniţiativei individuale şi colective a întreprinderilor şi companiilor implicate direct în procesul de cooperare economică;

c. dezvoltarea colaborării economice;

d. intensificarea respectului reciproc şi a încrederii, a dialogului şi cooperării dintre statele membre ale OCEMN.

 

Documente fundamentale

Declaraţia de la Istanbul şi Declaraţia Bosforului, semnate la 25 iunie 1992, la Istanbul, de 11 şefi de stat şi guverne. In iunie 1998, la Yalta, s-a semnat ”Carta CEMN” – documentul fundamental al Organizaţiei. Odată cu intrarea în vigoare a Cartei, OCEMN a dobândit identitate juridică internaţională şi a fost transformată intr-o organizaţie economică regională: Organizaţia de Cooperare Economică a Mării Negre: www.bsec-organization.org

 

Componenţă

State membre fondatoareAlbania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România, Federaţia Rusă, Turcia şi Ucraina. Serbia a aderat la OCEMN prin decizia Consiliului Miniştrilor afacerilor externe de la Erevan (18 aprilie 2003).

Observatori la OCEMN: Austria, Egipt, Israel, Italia, Polonia, Slovacia, Tunisia, Germania, Conferinţa Cartei Energiei, Comisia Mării Negre, Comisia Europeană, Clubul Internaţional al Mării Negre, Cehia, Croaţia şi Belarus.

Parteneri pentru dialog sectorial cu OCEMN: Ungaria, Muntenegru, Iordania, Iran, Slovenia, Japonia, Comisia Dunării, Conferinţa Regiunilor Maritime Periferice Europei, Uniunea Asociaţiilor Transportatorilor Rutieri din regiunea OCEMN şi Reţeaua Universităţilor Mării Negre.

Conform Cartei, CMAE poate acorda statutul de observator la OCEMN (la solicitarea unor state sau organizaţii internaţionale) sau de partener pentru dialog sectorial cu OCEMN (la solicitarea unor state, organizaţii internaţionale şi instituţii).


Organisme principale/Mod de lucru:

Consiliul Miniştrilor afacerilor externe (CMAE) este forul de decizie al OCEMN, care se întruneşte semestrial în ţara care deţine Preşedinţia-în-Exerciţiu (PiE) a OCEMN. PiE se asigură de către statele membre, în ordine alfabetică (conform alfabetului în limba engleză), pentru o perioadă de 6 luni.

Comitetului Înalţilor Funcţionari (CIF) din ministerele de externe ale statelor membre analizează principalele probleme ale organizaţiei şi formulează propuneri înaintate CMAE. Reuniunile CIF pot fi ordinare (în perioadele premergătoare reuniunilor CMAE) şi extraordinare (convocate de PiE pentru discutarea unor probleme urgente).

Troica OCEMN asistă PiE la îndeplinirea mandatului încredinţat de CMAE. Componenţa actuală a Troicii OCEMN este: R. Moldova, România şi F. Rusă.

Grupurile de lucru, la care se adaugă întâlniri ale grupurilor create ad-hoc şi ale experţilor, acoperă domeniile: energie; transporturi, comunicaţii, mediu; situaţii de urgenţă; turism; ştiinţă şi tehnologie; ocrotirea sănătăţii şi domeniul farmaceutic; promovarea şi protejarea investiţiilor; cooperare industrială şi comercială; IMM; finanţe şi bănci; schimb de date statistice şi informaţii economice; agricultură şi industrie alimentară; combaterea crimei organizate.

Secretariatul Internaţional Permanent (PERMIS), cu sediul la Istanbul, funcţionează sub coordonarea PiE şi asigură serviciile de secretariat pentru OCEMN, sub directa conducere a Secretarului general. Personalul PERMIS acţionează pentru implementarea deciziilor, hotărârilor şi rezoluţiilor CM, în calitate de oficiali internaţionali responsabili cu activitatea OCEMN.

Organisme înrudite: Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice la Marea Neagră, Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre, Centrul Internaţional de Studii la Marea Neagră şi Consiliul de Afaceri al OCEMN.

 

Preşedinţia-în-exerciţiu a României la OCEMN 2015

 

Direcţia Balcanii de Vest şi Cooperare Regională/ februarie 2016