Structurile de cooperare regională si…

Sinergia Mării Negre

Demarată în 2007, pe perioada Preşedinţiei germane a Consiliului UE, ca urmare a demersurilor susținute și coordonate ale României, Bulgariei, Greciei, sprijinite de alte state membre şi cu aportul Comisiei Europene, Sinergia Mării Negre s-a profilat ca o nouă iniţiativă pentru o politică a UE adresată special regiunii. A fost lansată oficial la 14 februarie 2008, la Kiev, printr-o reuniune a miniştrilor de externe ai statelor membre UE şi ai statelor din regiune vizate de Sinergie (Armenia, Azerbaijan, Georgia, Republica Moldova, Federaţia Rusă, Turcia, Ucraina). Argumentele principale care au determinat asumarea acestei iniţiative la nivelul UE au vizat vecinătatea directă, amplasarea strategică, conexiunile multiple cu Balcanii de Vest, dar şi spre Asia Centrală și Orientul Mijlociu, potenţialul în ceea ce priveşte energia, transporturile, comerţul, mediul, consolidarea democraţiei.

Sinergia Mării Negre are drept obiectiv principal consolidarea cooperării în regiunea Mării Negre cu implicarea UE pe o agendă constructivă. Ea oferă liniile de ghidaj pentru propunerea unor proiecte pragmatice de cooperare între statele din regiune şi UE, în domeniile: democraţie, drepturile omului, buna guvernare, managementul frontierelor, conflictele îngheţate, energia, transporturile, mediul, politica maritimă, pescuitul, comerţul, migraţia, dezvoltarea, educaţia, cercetarea şi dezvoltarea. (http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com07_160_en.pdf)

Ulterior lansării Sinergiei, România s-a implicat în mod deosebit în promovarea necesității de implementare a acestei politici prin intermediul unor parteneriate sectoriale, conform sugestiilor din Raportul de implementare a Sinergiei elaborat de Comisia Europeană în 2008 (http://ec.europa.eu/external_relations). În perioada 2009-2010, România a pregătit, în colaborare cu Comisia Europeană şi cu sprijinul altor state membre active în regiune, conceptul unui parteneriat sectorial pe mediu, care a fost lansat oficial la 16 martie 2010 la Bruxelles, la nivelul miniştrilor de mediu din UE şi din regiune. Procesul de operaţionalizare a parteneriatului este în prezent asumat în principal de Comisia Europeană (DGRELEX, DG Mediu). Parteneriatul beneficiază, între timp, de resurse financiare proprii pentru implementarea unor proiecte regionale de protecţie a mediului, provenind din fonduri UE, contribuţii voluntare ale statelor membre, contribuţii ale altor instituţii financiare internţaionle.

Plecând de la experienţa bogată a colaborării cu societatea civilă din regiunea Mării Negre (2006-2007), România, prin MAE, a propus şi a demarat Forumul ONG-urilor din regiunea Mării Negre  (pentru mai multe detalii http://www.blackseango.org), proiect derulat în parteneriat strâns cu Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND) . În completarea rolului de iniţiator, România şi-a asumat şi rolul de donator principal pentru organizarea celor două ediţii ale Forumului ONG-urilor la Marea Neagră (2008, 2009), alături de Black Sea Trust. Ca urmare a succesului inițiativei la nivelul societății civile din regiunea Mării Negre și a aprecierii COM, Forumul societății civile din regiunea Mării Negre a fost recunoscut oficial de către UE, ca parte a procesului de implementare a Sinergiei Mării Negre. Susţinerea politică şi financiară acordată de Reprezentanţa Comisiei Europene la Bucureşti pentru ediţia din 2009 şi ediţia din 2010 au constituit primii pași, edițiile ulterioare beneficiind direct de finanțare din partea COM. A 9-a ediție a Forumului are loc la Varna, în perioada 30 octombrie – 2 noiembrie 2016.

În contextul deteriorării mediului de securitate din regiunea Mării Negre în ultimii ani, România este interesată de continuarea implementării Sinergiei Mării Negre prin aceste proiecte și prin inițierea de noi cooperări. În același timp, România pledează pentru asumarea unui profil crescut alUE în vecinătatea estică, inclusiv sub aspectul problematicii de securitate (creșterea rezilienței, reforma sectorului de securitate, consolidarea bunei guvernări ș.a.). Acest obiectiv al României este promovat atât în raport cu Sinergia Mării Negre, cât și în raport cu procesele de implementare a noii Strategii Globale de Politică Externă și de Securitate a UE, procesul de implementare a ENP revizuite și cel de consolidare a Parteneriatului Estic (PaE).