Drept internaţional umanitar

Comisia Naţională de Drept Internaţional Umanitar

 Comisia Naţională de Drept Internaţional Umanitar a fost înfiinţată în baza Hotărârii de Guvern nr. 420 din 29 martie 2006. Comisia este un organ consultativ al Guvernului şi reuneşte reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Justiţiei, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerului Sănătăţii.

La 15 mai 2007 a avut loc lansarea oficială a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar în prezenţa şefului Delegaţiei Regionale pentru Europa Centrală şi de Est a Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, Daniel Cavoli, a unor reprezentanţi ai Corpului Diplomatic acreditat la Bucureşti, a membrilor Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar, precum şi a unor personalităţi reprezentând mediul academic şi societatea civilă. Înfiinţarea Comisiei a permis participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la acţiunile privind problemele de drept internaţional umanitar organizate de Comitetul Internaţional al Crucii Roşii sau de Delegaţia Regională pentru Europa Centrală şi de Est a Comitetului Internaţional al Crucii Roşii.

Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 420 din 29 martie 2006 şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar, preşedinţia Comisiei este asigurată, prin rotaţie, pentru o perioadă de un an. În anul 2010 Preşedinţia Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar este asigurată de Ministerul Afacerilor Externe.

Conform articolului 4 din Hotărârea de Guvern nr. 420/2006 din 29/03/2006, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 332 din 13/04/2006, privind înfiinţarea şi organizarea Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar, Comisia are următoarele atribuţii principale:

a. examinează şi propune măsurile necesare la nivel naţional, în vederea aplicării, respectării şi prevenirii violării normelor de drept umanitar cuprinse în instrumentele juridice internaţionale la care România este parte;

b. urmăreşte şi analizează transpunerea în legislaţia internă a normelor internaţionale de drept umanitar;

c. emite avize consultative cu privire la proiecte de acte normative în domeniul dreptului umanitar şi recomandă ratificarea instrumentelor juridice internaţionale din domeniul dreptului umanitar;

d. elaborează Strategia naţională de aplicare a dreptului umanitar, care este supusă aprobării primului-ministru;

e. întocmeşte rapoarte anuale privind stadiul măsurilor de aplicare a dreptului umanitar, care sunt întreprinse de instituţiile reprezentate în CNDIU, precum şi cu privire la activităţile pe care le desfăşoară în calitate de organ consultativ al Guvernului;

f. promovează difuzarea dreptului umanitar prin sistemul naţional de educaţie şi cel specific instituţiilor reprezentate, organizează reuniuni ştiinţifice, cursuri de formare şi de specializare în drept umanitar;

g. colaborează cu comisiile naţionale din alte state şi cu instituţiile internaţionale de profil.  

În primul an de activitate a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar au fost iniţiate o serie de activităţi, au fost elaborate documente şi au fost organizate evenimente care au avut ca efect o creştere a vizibilităţii pe plan extern a acţiunilor întreprinse de România în domeniul dreptului internaţional umanitar.

În acest context a fost elaborat Regulamentul de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar, precum şi Ordinului comun al miniştrilor de resort privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar, în strânsă cooperare cu Centrul de Drept Internaţional Umanitar din Ploieşti. Regulamentul de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar fixează cadrul organizatoric de desfăşurare a activităţii Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar.

Totodată, Ministerul Afacerilor Externe a elaborat în parteneriat cu ministerele de resort, care fac parte din Comisia Naţională de Drept Internaţional Umanitar (Ministerul Apărării, Ministerul Justiţiei, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Ministerul Sănătăţii Publice), şi cu Centrul de Drept Internaţional Umanitar de la Ploieşti, Strategia Naţională a României de aplicare a dreptului internaţional umanitar. Strategia a fost  aprobată prin Decizia Primului-Ministru al României, nr. 298, din 17 decembrie 2007, şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 871 din 20 decembrie 2007.

Participarea unor membri ai Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar la cea de-a 30-a Conferinţă Internaţională a Crucii Roşii şi Semilunii Roşii, la întrunirile grupurilor de lucru organizate în contextul Conferinţei menţionate, precum şi la evenimentul intitulat „Consolidarea respectării dreptului internaţional umanitar- sancţiuni şi activitatea comisiilor naţionale de drept internaţional umanitar”, precum şi la alte evenimente internaţionale, a permis prezentarea unor aspecte referitoare la activitatea Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar, precum şi a unor aspecte privind măsurile întreprinse pe plan intern în vederea aplicării prevederilor Statutului de la Roma din 1998. În cadrul celei de-a 30-a Conferinţe Internaţionale a Crucii Roşii şi Semilunii Roşii, România şi-a asumat angajamentul comun al statelor membre UE privind dreptul internaţional umanitar.

Evenimentele care au avut loc în ultimul timp şi dezvoltările în domeniul dreptului internaţional umanitar au evidenţiat importanţa dreptului internaţional umanitar şi necesitatea cunoaşterii şi promovării acestei ramuri de drept.