Centrul de presă

MAE acordă asistenţă umanitară de urgenţă pentru Siria şi Niger (zona Sahel)

Tip: 
Comunicat de presă
Data: 
07.09.2012

Ministerul Afacerilor Externe a transferat din bugetul destinat Asistenţei Oficiale pentru Dezvoltare (ODA), la data  6 septembrie 2012, următoarele contribuţii pentru finanţarea necesităţilor specifice unor situaţii umanitare de urgenţă:

1. Siria – 70.000 USD, din care 20.000 USD către Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) pentru finanţarea Mecanismului de finanţare a situaţiilor de urgenţă privind migraţia şi 50.000 USD către Oficiul Naţiunilor Unite pentru Coordonarea Ajutorului Umanitar (UN OCHA) pentru Mecanismul de finanţare în regim de urgenţă (Emergency Response Fund).

Numărul persoanelor afectate de conflict şi care necesită asistenţă umanitară pe teritoriul Siriei este în continuă creştere, ridicându-se la cca. 2,5 milioane. Numărul total al refugiaţilor sirieni înregistraţi şi/sau asistaţi umanitar în ţările vecine (Turcia, Iordania, Liban, Irak) se ridică la peste 240.000.

2. Zona Sahel - 30.000 Euro către Programul Alimentar Mondial, pentru finanţarea proiectului “Saving lives, Preventing acute malnutrition and Protecting livelihoods of vulnerable crisis-affected populations (food component)”, inclus în Apelul Consolidat al ONU pentru Niger 2012 .

Programul este în valoare de 209.892.409 USD, vizează 2.623.945 beneficiari şi urmăreşte să îmbunătăţească consumul de alimente al populaţiei a cărei securitate alimentară a fost afectată şi să restabilească condiţiile de viaţă în situaţia post-criză.

Criza alimentară şi nutriţională acută din zona Sahel afectează aproximativ 18 milioane persoane, dintre care 8 milioane persoane au nevoie de asistenţă urgentă. Cele mai multe persoane afectate sunt în Niger.

Informaţii suplimentare:

În anul 2012 a fost alocată o sumă de aproximativ 238.000 EURO, din bugetul destinat Asistenţei Oficiale pentru Dezvoltare (ODA) şi gestionat de Ministerul Afacerilor Externe, pentru finanţarea unor situaţii umanitare de urgenţă. Utilizarea acestor fonduri se realizează în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1.052/2011 privind reglementarea acţiunilor specifice aferente finanţării asistenţei din cadrul politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare.

România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene acordă ajutor umanitar şi prin intermediul bugetului comunitar.  Mai multe informaţii despre politica de ajutor umanitar a UE se regăsesc la http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

 

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice